Otazníky nad kontrolou kapitálu v Řecku

Řecko se mílovými kroky blíží k vlastnímu bankrotu. S tím, jak zástupci Helénské republiky nejsou schopni dosáhnout dohody se zahraničními věřiteli, vkladatelé hromadně stahují svá depozita z řeckých bank. Těm pak nezbývá nic jiného, než se spolehnout na přísun více jak 80 miliard euro v rámci programu nouzového financování (ELA).

Pokud by však Evropská centrální banky utáhla prozatím otevřené kohoutky této záchranné likvidity, Řecku by nezbylo nic jiného než zavést kapitálové kontroly. Subjekty by tak v podstatě ztratily dosavadní svobodný přístup k vlastním financím uložených na účtech řeckých bank.

Takový krok by musel být implementován vládou, která ho prý dle dostupných informací rozhodně neplánuje. Deutsche Bank však tvrdí, že existuje 40% pravděpodobnost, že tyto kontroly budou nakonec zavedeny. Jaká by mohla být jejich podoba? Na to se zaměřila agentura Bloomberg.

Jak kontroly toku kapitálu fungují?

Inspiraci můžeme hledat na Kypru, kde tyto kontroly byly zavedeny v roce 2013. Na kyperském ostrově bylo tehdy zavedeno denní maximum výběru hotovosti z bankomatu o velikosti 300 eur na osobu. Zahraniční transfery přesahující 500 euro musely získat schválení speciální komisí. Rodiče dětí studujících v zahraničí jim nemohli čtvrtletně poslat více jak 500 euro. Kypřané cestující do zahraničí s sebou nemohli mít více jak 1000 euro. Stejně taky byly zastřešeny platby kreditními a debetními kartami stropem o velikosti 5000 euro. Společnosti obchodující se zahraničním si musely nechat schválit každý převod přesahující 200 tisíc eur.

Jak by mohly být zavedeny?

V tomto případě by nejvíce pomohl efekt překvapení. Kapitálové kontroly započaly po dlouhých bankovních prázdninách mezi 16. až 28 březnem 2013, což vytvořilo kyperské vládě prostor pro vyjednávání se členy eurozóny a Mezinárodním měnovým fondem.

Banky se tehdy otevřely s již vymyšlenou a okamžitě platnou restrikcí v podobě kontroly odlivu peněžních prostředků společně s rekapitalizačním plánem národního finančního systému.

Jak dlouho by mohly být účinné?

V tomto směru neexistuje žádné omezení. Kypr udržoval kontrolu po dobu dvou let, a to i přesto, že původně byly koncipovány jako krátkodobé nouzové řešení. Pravdou je, že během těchto dvou let byly limity postupně uvolňovány, aby byly definitivně odstraněny v dubnu 2015.

Jiným příkladem může být Island, kde byly kontroly zavedeny v roce 2008, a to opět jako krátkodobé opatření. Jejich trvání se však datuje dodnes. Tento týden se dokonce očekává, že vláda navrhne jejich zvýšení.

Jaké mohou být další dopady?

Kapitálové kontroly by Řecku stoprocentně koupily další čas. Pokud by byly opravdu zavedeny, Helénská republika by získala možnost dalšího nádechu před vytvořením dohody s věřiteli během bankovních prázdnin. Avšak bylo by to za vysokou cenu. Limity firemních transakcí a výběru vkladů by negativně zasáhly maloobchodní tržby, turismus, průmysl, import, v podstatě tedy všechny segmenty řecké ekonomiky.

Co by kontroly mohlo vyvolat?

Doposud Řecko používá jako zajištění získání likvidity v rámci programu ELA státní garantované dluhopisy a pokladniční poukázky. Pokud by řecká vláda nemohla zaplatit splátku zahraničního dluhu či pokud by krachla jednání s věřiteli, Evropská centrální banka by pravděpodobně mohla přestat přijímat řecké dluhové instrumenty jako kolaterál vzhledem k nesolventnosti jejich emitenta.

Co by se mohlo dít poté, pokud by Řecko nezaplatilo splátku zahraničního dluhu?

Guvernéři ECB by Řecku pravděpodobně stanovili krátký deadline, do kdy musí vytvořit konečnou dohodu s věřiteli a tak obnovit svou solventnost, včetně bankovního sektoru. Přesně jako se to dělo v případě Kypru.

V jiném případě by ECB zastavila kohoutky záchranné likvidity, což by automaticky znamenalo zavedení bankovních prázdnin společně s kapitálovými kontrolami.

Má Řecko jiné možnosti?

Nemá. Pokud by program ELA byl zastaven, banky by během pár dnů přišly o veškeré zdroje s tím, jak by vkladatelé ještě více urychlili tempo svých výběrů. Jediným východiskem by pak bylo opuštění eurozóny, jelikož žádná ekonomika nemůže fungovat bez dostupné likvidity.

I tehdy by zavedení kapitálových kontrol stále dávalo smysl, jelikož by alespoň zpřístupnilo čas navíc na vytištění a zavedení nové měny.

Jsou kapitálové kontroly legální?

Ve velmi vzácných případech. Vzhledem k tomu, že volný pohyb kapitálu je jedním z hlavních pilířů Evropské unie, obdobné restrikce jsou namístě pouze za přísných podmínek. V roce 2013 dovolila Evropská komise Kypru zavedení kontrol pouze z toho důvodu, že hrozila kompletní destabilizace celého kyperského finančního systému.

 

Newsletter