Otrávení zaměstnanci. Firmě působí škodu ve výši třetiny mzdy

Zatímco někteří berou svou profesi jako své poslání, jiní hledají zejména místo, kde budou vydělávat co nejvíce peněz. Klíč ke štěstí se patrně nachází někde v rámci kompromisu mezi výší výdělku a mírou toho, jak moc nás naše práce baví a naplňuje, nicméně se zdá, že velké množství pracovníků tuto optimální kombinaci ještě neobjevilo. Nešťastní pracovníci ovšem nejen žijí méně šťastný život než jejich veselejší kolegové, ale rovněž přináší nezanedbatelné náklady firmám, potažmo celé ekonomice.

A lidí, kteří jsou nespokojeni se svou prací, chodí po světě skutečně mnoho. Například ve Spojených státech je podle dotazníkového šetření Gallup Poll do své práce „zažráno“ (engaged) pouhých 33 % zaměstnanců, tedy jen třetina. V pojetí Gallup Poll přitom engaged konkrétně znamená, že „zaměstnanci jsou velmi zapojení a nadšení z práce a pracoviště“. „Jsou to psychologičtí ‚vlastníci‛, řídí výkon a inovace a posunují organizaci dopředu,“ vysvětluje server Shiftboard. Jinými slovy, jde o takové zaměstnance, které by chtěla mít každá firma.

Ekonomie smutku. Deprese stojí ekonomiku stovky miliard

Nicméně naproti tomu zbylé dvě třetiny amerických zaměstnanců nejsou ze své práce tak nadšené, ba spíše naopak. Konkrétně 51 % spadá do kategorie not engaged, tedy tito „zaměstnanci nejsou psychologicky napojeni na svou práci a firmu“. A vzhledem k tomu, že jejich potřeby v oblasti angažovanosti nejsou plně splněny, přinášejí do své práce čas, ale ne energii a vášeň. Zbylých 16 % je pak přímo actively disengaged, což znamená, že „zaměstnanci jsou v práci nejen nešťastní – jsou naštvaní, že jejich potřeby nejsou splněny, což jim způsobuje neštěstí. Každý den tak tito pracovníci potenciálně podkopávají to, čeho jejich spolupracovníci dosahují.“

Jak dále uvádí server Shiftboard, podle výzkumu koordinovaného společností Gallup stojí každý takovýto „aktivně neangažovaný“ pracovník firmu, která ho zaměstnává, 34 % mzdy, tedy více než její třetinu. Celou americkou ekonomiku tak tito pracovníci ročně stojí na ztrátě produktivity 483 až 605 miliard dolarů. To jsou tedy čísla za zmiňovaných 16 % velmi otrávených pracovníků. Nicméně v rámci průzkumu Gallup Poll uvedlo, že nemá svou práci rádo, téměř 70 % amerických zaměstnanců.

 

Nešťastní a neangažovaní pracovníci navíc přinášejí společnostem náklady nejen v podobě přímého snížení produktivity, ale i šíření negativní nálady na pracovišti a působením na pracovní morálku v podniku. Stejně tak firma přichází i o nové nápady, které by potenciálně mohl přinést více angažovaný pracovník, a posunuje se tak dál pomaleji. Přirozeně přitom platí, že na čím vyšší pozici se tento otrávený pracovník nachází, tím více škody může v tomto ohledu napáchat.

Jak píše server Shiftboard, takoví pracovníci na pracovišti pouze koexistují, nevytváří, ba se ani nezapojují do iniciativ, které by mohly pracovní tým či celou společnost posunout kupředu, případně říkají o firmě negativní věci. Naopak motivovaný kolektiv zaměstnanců může podle výzkumu Gallup dosáhnout až o:

  • 17 % vyšší produktivity
  • 21 % vyšší ziskovosti
  • 10 % vyšší spokojenosti zákazníků
  • 41 % nižšího absentismu
  • 59 % nižší fluktuace zaměstnanců
  • 70 % méně bezpečnostních incidentů
  • 40 % méně defektů a problémů s kvalitou

Jak nakopnout produktivitu na pracovišti? Pryč se saky a kravatami!

Newsletter