„Ozelení“ Aleš Michl Českou národní banku?

Aleš Michl, zdroj: ČNB

Zatím se nemluví o tom, jestli ČNB pod novým guvernérem uskuteční detailní klimatický stres test bankovního sektoru, ke kterému už přistoupila Evropská centrální banka a centrální banky Francie, Británie, Nizozemska a Hongkongu. Vhodná kalibrace testu by byla pro ČNB výzvou. Česko je totiž v evropském srovnání více závislé na fosilních palivech, a bude tedy více ovlivněno takzvaným přechodovým rizikem, které se odvíjí od předpovědí, jak dobře zvládneme přerod na bezemisní ekonomiku.

Bez ohledu na případný stres test bude ČNB pravděpodobně muset už během podzimu zohlednit rizika plynoucí z dopadů změny klimatu v rámci každoročního hodnocení bankovních rizik (SREP), a to v závislosti na rychlosti dokončení odpovídajících pravidel Evropskou bankovní autoritou (EBA). Českým bankám tak možná ČNB v budoucnosti několika málo let doměří vyšší kapitálové požadavky.

Změní ČNB své směřování v oblasti dopadů klimatických změn a ESG? Stane se členem mezinárodního uskupení přibližně 100 centrálních bank „ozeleňujících“ finanční sektor? Zavede zelenou politiku a programy financování jako některé centrální banky v Evropě? Také na tyto otázky se možná s příchodem nového guvernéra dozvíme v nejbližších měsících odpovědi.

 

Zdroj: KPMG

Newsletter