Dolar po včerejším poklesu amerických výnosů z titulu inflačního nepřekvapení oslabil. Dnes ráno tlaky na slabší americkou měnu pokračují. V rámci regionu z oslabení dolaru nejvíce profitovala koruna, která posílila k 25,90 za euro. Ohledně pokračujících zisků jsem opatrní. Rezistenci vidíme na úrovni 25,80 za euro.

Panattoni Europe chce v Plzni investovat přes 2 mld. Kč na hi-tech prům. zónu

Průmysl 4.0, výroba s vysokou přidanou hodnotou, Smart City, možnosti spolupráce se Západočeskou univerzitou a stovky nových pracovních míst pro vysoce kvalifikované zaměstnance. Tak vypadá ucelená vize připravovaného Panattoni Pilsen Digital Parku. Stavitel průmyslových zón Panattoni Europe chce proměnit na moderní technologické centrum bývalý areál Škody Plzeň v lokalitě Borských teras v Plzni.

Rozsáhlý brownfield o rozloze 28 hektarů je momentálně prázdný, disponuje však skvělou infrastrukturou a vhodně navazuje na okolní průmyslové provozy. Záměr Panattoni Europe je v souladu s aktuální rozvojovou strategií města Plzeň a momentálně prochází posouzením vlivů na životní prostředí EIA. Celková výše investice je odhadována na více než 2 miliardy korun.

„Myslíme si, že nazrál čas na přípravu území pro průmysl a provozy s vysokou přidanou hodnotou, které v České republice chybí. A kde jinde by taková území měla vzniknout než v Plzni, která je tradičním průmyslovým srdcem naší země. V regionu působíme dlouhodobě, jsme přímými aktéry jeho rozvoje a v současnosti již cítíme, že místní průmysl dospěl do fáze, kdy zvládne i ty nejsofistikovanější obory na úrovni výzkumu a vývoje. Těšíme se na spolupráci se Západočeskou univerzitou a Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT a věříme, že vynikající infrastruktura, dostupnost kvalifikované pracovní síly a jedinečný hi-tech koncept přiláká prestižní zahraniční investory, kteří zde budou provozovat i nejvyšší segmenty své výroby,“ řekl Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni Europe pro ČR a Slovensko.

Panattoni Pilsen Digital Park je koncipován tak, aby v postupných krocích umožnil implementaci všech dosud diskutovaných prvků Průmyslu 4.0 s vysokou úrovní automatizace a robotizace. Předpokládá využívání kyberneticko-fyzikálních a robotických systémů, realizaci provozů z oblasti výzkumu a vývoje a výrobu koncových produktů. Cílem je také vytvořit vysoce kvalifikovaná pracovní místa pro absolventy vysokých škol v Plzni. Součástí konceptu je minimalizovat uhlíkovou stopu a přispět k zlepšení infrastruktury, občanské vybavenosti a zkvalitnění života v okolí.

„U tohoto projektu bych ještě vyzdvihl předpokládaný přínos pro lokální ekonomiku. Na vstupní investici ve výši přesahující 2 miliardy korun by měly navázat investice do technologií ve výši 1,5 – 3 miliardy korun, a to vyvolá významné multiplikační efekty,“ dodal Sovička.

Newsletter