Evropská inflace klesla více, než čekal trh. Dolar navýšil dnešní zisky pod 1,0950 za euro. Koruna se obchoduje zpět pod 24,30 za euro.

Payrolls a spol. Nejsledovanější americké číslo umí otřásat trhy

Skok hlavního měnového páru eurodolaru o plné dva centy, sražení celé Wall Street, razantní obrat v sázkách na blízké chování Fedu v jeho měnové politice. Snad nic nemůže na aktuální díl seriálu Akademie přihrát důrazněji, než statistika z amerického trhu práce, zveřejněná tento pátek. A to, co se v reakci na ni dělo na trzích. „Payrolls“, údaj o tvorbě pracovních míst v americké ekonomice, je dalece nejsledovanějším číslem z ní a my se dnes pokusíme zprostředkovat ke snadnému pochopení všechny ukazatele amerického trhu práce a jejich souvislosti.

 Americká ekonomika vytvořila v květnu mimo zemědělství pouze 38 tisíc pracovních míst, nejméně za posledních šest let. Očekáváno bylo přes160 tisíc míst! Duben prošel negativní revizí na 123 ze 160 tisíc. Míra nezaměstnanosti přitom za stejný měsíc klesla na 4,7 procenta z 4,9 procenta. Jak je to možné? Jakto, že to „nesedí“? Nebo ano? Projděme si taje amerického trhu práce a obrazu, který o něm dostáváme.

V předchozím díle Akademie jsem nabídl tabulku nejsledovanějších čísel o výkonu americké ekonomiky. Teď ji zopakuji pouze za trh práce.

Hlavním dodavatelem dat z amerického trhu práce je americké ministerstvo práce (U.S. Department of Labor – DOL), potažmo statistický a výzkumný úřad při ministerstvu práce (Bureau of Labor Statistics – BLS) se širším mandátem pro poskytování vládních statistik, než pouze za oblast trhu práce. Z privátní sféry jej doplňují údaje společnosti Automatic Data Processing (ADP), uznávané více, a společnosti Challenger, Gray & Christmas, Inc. (dále jen Challenger) sledované o něco méně.

Finančními trhy nejsledovanějším údajem amerického trhu práce a americké ekonomiky vůbec je změna počtu pracovních míst mimo sektor zemědělství (Change in Nonfarm Payrolls). Indikátor měří změnu počtu zaměstnanců na výplatních páskách u jejich zaměstnavatelů v sektorech mimo sektor zemědělství. Ten je vyloučen nikoli pro jeho „podceňování“, ale kvůli vysoké sezónní volatilitě a navíc pod vlivem počasí výrazným nepravidelnostem u sezónnosti. Údaj poskytuje americké ministerstvo práce na měsíční bázi a jeho základní sledovanou podobou jsou měsíční změny v tisících v sezónně očištěné podobě (US Employees on Nonfarm Payrolls Total MoM Net Change SA).

Zveřejnění údaje za měsíc sledovaný přichází v průběhu první dekády následujícího měsíce. Údaj o počtu pracovních míst mimo sektor zemědělství vychází shodně se sesterským měsíčním údajem o změně počtu pracovních míst v soukromém sektoru (Change in Private Payrolls) a změně počtu pracovních míst ve výrobě (Change in Manufacturing Payrolls).

Za daný měsíc fakticky jde o první vládní sadu ukazatelů z trhu práce, která jednak má ještě potenciál ovlivnit tržní konsensus, tedy očekávání a chování trhů před zveřejněním dalších v daném měsíci příchozích dat z trhu práce, jednak obecně nastavuje očekávání od celkového vyznění vývoje na trhu práce za daný měsíc. Změny počtu pracovních míst (payrolls) také ovlivňují očekávání vývoje v odpovídajících sektorech ekonomiky (například vývoj zaměstnanosti ve stavebnictví směrem k ukazateli zahájené výstavby), jednoznačně směrem ke statistice osobních příjmů, a nutně vstupují do odhadů pro celkový HDP. Mezi slabé stránky payrolls ale patří zejména rozsáhlé revize, které z důvěry v tento údaj ubírají (přesně čehož jsme byli svědky i v pátek 3. června 2016).

Špatná čísla z trhu práce v USA, v květnu vzniklo jen 38 tisíc míst

Ve stejnou chvíli, jako údaje o změně počtu pracovních míst, se účastníci finančních trhů také dozvědí údaj o míře nezaměstnanosti v americké ekonomice za předchozí měsíc, míru podzaměstnanosti, míru účasti na trhu práce a průměrnou hodinovou mzdu.  Údaje poskytuje americké ministerstvo práce (U.S. Department of Labor – DOL, dále značeno jako DOL).

Údaj o míře nezaměstnanosti v americké ekonomice vypovídá o počtu nezaměstnaných v procentuálním vyjádření vůči celkové pracovní síle (celkový počet zaměstnaných + nezaměstnaných). Základní sledovanou podobou je vývoj stavové veličiny po sezónním očištění v procentech (US Unemployment Rate Total in Labor Force Seasonally Adjusted, %). Než okomentujeme míru podzaměstnanosti (Underemployment Rate), předsuňme údaj o nových a pokračujících žádostech o podporu v nezaměstnanosti.

Na týdenní bázi se z amerického trhu práce dozvídáme údaje o počtu nezaměstnaných, registrovaných úřady práce, požívajících podporu v nezaměstnanosti. Vždy ve stejnou chvíli se dozvídáme se zpožděním do jednoho týdne údaj o počtu nových žádostí o podpory v nezaměstnanosti (US Initial Jobless Claims SA), finančními trhy opět sledovaný v jeho sezónně očištěné podobě a statistiku pokračujících žádostí o podpory v nezaměstnanosti (US Continuing Jobless Claims SA), zpracovanou za týden předcházející statistice nových žádostí.

Nové žádosti jsou informací o počtu lidí, v reportovaném období poprvé podávajících žádost k lokálnímu úřadu práce o podporu v nezaměstnanosti. Je to tedy číslo, ukazující příliv počtu nezaměstnaných do systému státní podpory v nezaměstnanosti.

Pokračující žádosti jsou konceptem, sledujícím celkový počet osob, registrovaných v evidenci amerických úřadů práce jako nezaměstnaní, obvykle za účelem podpory v nezaměstnanosti, a finančními trhy přijímány opět jako ve výchozí v sezónně očištěné podobě, vyjádřeny v tisících osob. Údaj je nezřídka přezdíván jako „registrovaná nezaměstnanost“ (insured unemployment).

Slabou stránkou údaje nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti, poskytovaného s týdenní periodou, je vyšší volatilita a náchylnost k sezónním vlivům, což pravidelně ve svých zprávách uvádí samotné ministerstvo práce. Pokud si je vědomo důvodu většího výkyvu v údaji, rovnou jej okomentuje. S každým týdenním reportem dochází k revizi údaje za týden předchozí. Ekonomové a analytici si tento údaj pravidelně verifikují čtyřtýdenním klouzavým průměrem, který výkyv jednoho týdne zmírní.

A teď ALE: Z údaje o pokračujících žádostech o podporu nezaměstnanosti se nedozvíme nic o osudu těch, kdo z této evidence vypadli. A možností je zde celá řada. Například:

  1. danému člověku se podařilo nalézt žádoucí místo a vrátil se do pracovního procesu
  2. daný člověk přijal pozici na plný úvazek, která ho neuspokojuje
  1. daný člověk, ač by to nepreferoval, přijal zaměstnání na zkrácený úvazek
  1. daný člověk propadl do kategorie dlouhodobě nezaměstnaných, kteří již z nějakého důvodu ztratili nárok na podporu v nezaměstnanosti a byli z evidence práce vyřazeni
  1. daného člověka dlouhodobá nezaměstnanost „přemohla“ a demotivovala od dalšího hledání pracovního uplatnění

O některých z těchto variant mohou napovědět další ukazatele amerického trhu práce – míra podzaměstnanosti a míra participace na trhu práce.

Míra podzaměstnanosti je měrou, kterou začalo americké ministerstvo práce publikovat v lednu roku 1994 s měsíční periodou a vydáním shodně s měrou nezaměstnanosti. Vyjadřována je v procentech celkové pracovní síly a plné pojmenování sledované podoby údaje zní U-6 Unemployment Rate Unemployed & Margin & Part Time as % Labor Force (SA, %). Oproti míře nezaměstnanosti zahrnuje navíc skupinu lidí „okrajově navázanou“ (Marginally Attached) na trh práce a nepreferovaně částečné úvazky. Skupina „okrajově navázaných“ je vymezena jako lidé, kteří aktuálně nejsou v pracovním úvazku ani práci aktivně nehledají, ale kteří deklarují, že jsou ochotni se nechat zaměstnat a práci aktivně vyhledávali někdy v průběhu posledních 12 měsíců. Zde máme vymezenou skupinu, kterou je třeba sledovat pro verifikaci informační hodnoty poklesu pokračujících žádostí o podpory v nezaměstnanosti. Část osob se totiž při vypadnutí ze statistik podpory v nezaměstnanosti úřadem práce může ocitnout právě zde (odrazení, demotivovaní). Dále do této sledované míry patří osoby, pracující na zkrácený úvazek z ekonomických důvodů. Jsou to ti, kdo by chtěli pracovat na plný úvazek, ale takové uplatnění nenacházejí, proto z ekonomických (finančních důvodů) pracují nepreferovaně „alespoň“ na úvazek zkrácený. Současnou realitou Spojených států je míra podzaměstnanosti zhruba dvojnásobná vůči míře nezaměstnanosti, aktuálně 9,7 % versus 4,7 %. Poměr cca 2:1 je dlouhodobý.

Další měrou, vystupující v roli zrcadla oficiální míře nezaměstnanosti a vývoji žádostí o podpory v nezaměstnanosti, je míra účasti na trhu práce (Labor Force Participation Rate). Že není měrou bezcennou, ukázal její skokový posun níž s nástupem finanční krize roku 2008 a následné hospodářské recese v americké ekonomice. Míra účasti na trhu práce klesla od úrovně 66 % k aktuální úrovni zhruba 63 %, ze které se jí nedaří zvedat. To je v kontrastu k předchozím recesím, kdy se tato míra snižovala spíše nevýrazně a dlouhodobě vykazovala tendenci růst. Obecným vymezením míry účasti na trhu práce je celková pracovní síla vůči ekonomicky aktivní populaci v procentech. Údaj je publikován s měsíční periodou, sezónním očištěním a v procentech.

Sadu dat z amerického trhu práce doplňují dva privátními subjekty poskytované údaje. Respektovanějším z nich, který se dle skóre relevance Bloomberg vejde do první pětadvacítky nejsledovanějších ukazatelů z americké ekonomiky, je změna zaměstnanosti dle ADP (ADP Employment Change). Data poskytuje soukromá společnost Automatic Data Processing, Inc., která je celonárodním zpracovatelem výplatních pásek pro firemní klientelu. Podklady pro údaj jsou získávány od průměrně 365 tisíc z celkem řádově 500 tisíc firemních klientů ADP, přepočteno na zaměstnance za řádově 24 milionů zaměstnanců, zaměstnaných napříč všemi 19 výrobními sektory dle severoamerické klasifikace (North American Industrial Classification – NAICS). Údaj je propočítáván z agregovaných údajů od klientů, vůči jednotlivým zaměstnancům anonymních, s měsíční periodou a je dostupný bezprostředně na přelomu sledovaného a následujícího měsíce, čímž je rychlejší, než výše uvedená skupina ukazatelů změny pracovních míst, poskytovaná ministerstvem práce. A varování ze strany ADP jsme dostali i před tímto pátkem a nejhorší tvorbou míst za šest let. Ve čtvrtek, den před vládní statistikou, údaje ADP ukázaly na její ochládání…

Na základě údajů ADP ekonomové a analytici často aktualizují právě svá očekávání pro data ministerstva práce, což vede k přenastavení tržního konsensu pro tyto ministerské údaje. Typickým „čtením“ údaje ADP je, že americké firmy v daném měsíci vytvořily, případně zrušily, určité číslo pracovních míst proti měsíci předchozímu a zpráva poskytuje také členění dle velikosti firem (malé do 19 a 49 zaměstnanců, střední od 50 do 499 zaměstnanců a velké od 500 do 900 a nad 1000 zaměstnanců) a v členění na devět teritoriálních oblastí Spojených států.

Jinak je měsíčně konstruován ukazatel o počtu zaměstnanců, které se firmy chystají propustit „Challenger Job Cuts“. Ten vychází z informací od firem o plánech propouštění či naopak najímání nových pracovníků, který je reportován v podobě meziroční změny v procentech. Podrobná zpráva odhaluje plány propouštění a najímání zaměstnanců po sektorech, měsících, regionálně i konkrétní jména firem. Vyjádřen je v absolutních číslech v tisících.

Teď jsme si představili nejdůležitější čísla o americkém trhu práce a také ukázali na jejich vzájemnou protimluvnost, rozpornost. Zdánlivou nebo skutečnou? Na to se podrobně podíváme hned zítra. Zkusíme si říci, jak to je se souvislostmi, jak se v tom vyznat a na pomoc si vezmeme i analýzu Goldman Sachs.

Newsletter