Pegas plánuje vydat dluhopisy za 2,5 mld. korun

Tuzemský výrobce netkaných textilií, společnost Pegas Nonwovens oznámila, že její představenstvo 17. října schválilo prospekt k emisi dluhopisů. Ten bude v následujících dnech předložen ke schválení České národní bance.

Jedná se o nezajištěné dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise do 2,5 miliardy Kč se splatností v roce 2018. Emisní kurz a úrokový výnos dluhopisů bude stanoven po konzultaci s vedoucím manažerem, jímž je Česká spořitelna, k datu emise, a to na základě zájmu potenciálních investorů. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu činí 50 tisíc Kč. Pegas hodlá nabízet dluhopisy tuzemským a zahraničním kvalifikovaným investorům a v rámci veřejné nabídky rovněž neprofesionálním investorům v ČR, a to prostřednictvím ČS a dále manažera emise, společnosti Wood & Co.

Společnost předpokládá přijetí dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP. Výtěžek z emise bude použit na splacení bankovních půjček a nepovede ke zvýšení čistého dluhu, uvedl Pegas. Konečné rozhodnutí, zda k emisi dojde, bude záviset na aktuálních tržních podmínkách, dodala společnost.

Newsletter