Pegas výsledky zklamal, dividendovou politiku potvrdil

Znojemský výrobce netkaných textilií celoevropského významu Pegas Nonwovens oznámil své hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí roku, které jsou v meziročním srovnání na všech úrovních horší. A jako slabší vycházejí také ve srovnání s konsensuálními odhady analytiků (Bloomberg).

Celkové tržby společnosti se meziročně snížily o necelá 3 procenta na 51,1 milionu eur, EBITDA klesla o 9,6 procenta na 8,9 mil. eur a čistý zisk propadl o bezmála 61 procent na rovné 2 miliony eur. Analytici dle konsensu Bloomberg očekávali tržby 57,5 mil. eur, zisk EBITDA 9,1 mil. eur a čistý zisk 2,3 mil. eur.

EUR mil 15 Q2 15 Q2 kons. Meziroční změna
Tržby 51,1 57,533 -2,8%
EBITDA 8,9 9,08 -9,6%
EBIT 5 5,19 -19,2%
Čistý zisk 2 2,34 -60,6%
Zisk na akcii (v EUR) 0,21 0,2 -61,1%

Za celé první pololetí dosáhla společnost celkových výnosů 111,7 mil. eur, meziročně zhruba stabilních. Negativně zapůsobila na výnosy změna cen polymerů, což bylo kompenzováno vyššími objemy prodejů. EBITDA dosáhla hodnoty 21,6 milionu eur, meziročně o 2,6 % méně. Čistý zisk dosáhl v prvním pololetí roku 2015 hodnoty 16,3 milionu EUR, což je meziročně o 55 % více zejména z titulu vykázaných nerealizovaných kurzových změn v porovnávaných obdobích. Pozitivně působil i pokles úrokových nákladů.

„Výsledky za druhé čtvrtletí tohoto roku považuji za pozitivní i přes meziroční pokles ukazatele EBITDA. Tento pokles byl v převážné míře způsoben dvěma faktory. Prvním z nich byl obrat v cenách polymerů, které v průběhu druhého čtvrtletí vystoupaly na roční maxima a překonaly hodnoty z minulého roku. Pozitivní přínos mechanismu přenesení cen vstupních materiálů z prvního čtvrtletí tak byl téměř eliminován. Druhým faktorem, který negativně působil na EBITDA bylo přecenění opčního akciového programu v důsledku růstu cen akcií naší společnosti v druhém čtvrtletí o přibližně 18 %,“ komentoval výsledky František Řezáč, generální ředitel Pegasu.

Společnost uvedla, že oznámené hospodářské výsledky jsou v souladu s jejím očekáváním a na základě toho potvrzuje svůj předchozí výhled na rok 2015 a očekává růst EBITDA na hodnotu v rozmezí 44 až 48,5 milionu eur. Celkové investiční výdaje nemají přesáhnout 10 milionů eur.

„Výsledky hodnotíme mírně negativně, společnost na všech úrovních nedosáhla na laťku, kterou jí svými očekávaními vystavěl trh. Ačkoli společnost potvrdila celoroční výhled – tedy provozní zisk EBITDA v rozmezí 44 – 48,5 mil. EUR – po 1. pololetí lze očekávat dosažení tohoto cíle spíše blíže dolní hranice“, komentuje výsledky analytička Roklen24 Lenka Dvořáková Švejdová.

Pegas letos vyplatí dividendu ve výši 1,15 eura za akcii. Zdrojem výplaty dividendy bude zisk roku 2014 a nerozdělený zisk minulých let. Rozhodný den pro vznik nároku na dividendu byl stanoven na 16. října a den výplaty dividendy na 28. října. „Podaří-li se udržet uspokojivé finanční výsledky a nevyskytnou-li se jiné atraktivní investiční příležitosti, bude se Pegas snažit pokračovat ve své progresivní dividendové politice,“ uvedla společnost.

Pegas tento měsíc oznámil rozhodnutí o spuštění programu zpětného odkupu akcií. V rámci něj může odkoupit zpět až 5 % základního kapitálu společnosti, tj. 461.470 kusů akcií. Program potrvá do 14. června 2016, přičemž maximální cena za akcii nesmí přesáhnout 1.000 Kč. Ke dni 20. srpna společnost uvedla, že dosud odkoupila 3.064 kusů akcií za průměrnou cenu 853,65 Kč.

Pozitivní zprávou je, že titul bude po pátečním závěru obchodování zařazen do mezinárodního indexu MSCI, lze tedy očekávat zvýšený objem obchodování.

Newsletter