Peněženky Čechů se plní, mzdy dále rostou. Nejpomalejší je Praha

AKTUALIZOVÁNO – Peněženky Čechů se postupně plní. Podle dat Českého statistického úřadu se průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců za druhý kvartál zvýšila o 7,6 %, reálně pak o 5,3 %. Medián mezd činil 24 896 korun. Nejpomaleji rostou nominální mzdy v Praze, a to o meziročně o 5,9 %, stále jsou však nejvyšší v rámci republiky. Průměrná pražská mzda tak v nominálním vyjádření činí 37 046 korun, průměr ČR je pak 29 346 korun.

„Dnes zveřejněná data potvrzují silný růst příjmů domácností,“ okomentoval data ekonom skupiny Roklen Michal Šoltés. „Průměrné mzdy táhnou vzhůru především průmyslová odvětví, která u nás zaměstnávají 31 procent všech zaměstnanců (přepočtených na „plně“ zaměstnané). Celkově průměrné mzdy v průmyslu meziročně vzrostly o 8,3 procent, a přispěly tak k celkovému růstu hned 2,6 procentními body,“ dodal.

Ve 2. čtvrtletí 2017 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 29 346 Kč, což je o 2 074 Kč (7,6 %) více než ve stejném období roku 2016, píše ve svém reportu ČSÚ. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,2 %, reálně se tak mzda zvýšila o 5,3 %. Objem mezd vzrostl o 9,3 %, počet zaměstnanců o 1,5 %.

Data naznačují přetrvávající silné regionální rozdíly i rozdíly napříč odvětvími, upozorňuje dále Šoltés. „Téměř dvoucifernou rychlostí rostla průměrná mzda v Karlovarském kraji. Naopak nejpomaleji vzrostla na území Prahy, a to tempem „pouze“ 5,9 procenta. S výjimkou Prahy platí, že rychleji rostly mzdy na území Čech a pomaleji v moravských krajích,“ Z pohledu rozdílnosti růstu skrz odvětví pak průměrná mzda rostla nejrychleji u zaměstnanců v pohostinství a ubytování ,a to dokonce tempem 15 procent. Více než desetiprocentní tempo růstu zaznamenala průměrná mzda v oblasti administrativní a podpůrné činnosti. Silný růst  průměrné mzdy v oborech spojených tradičně s nízkou mzdou odráží administrativní navýšení minimální mzdy.“

Naopak nejpomalejším tempem rostly mzdy v odvětvích spojených s vyšší kvalifikací zaměstnanců – peněžnictví nebo vědecká oblast.

„Citelný růst mezd je do velké míry způsoben příznivým ekonomickým vývojem a nedostatkem vhodné pracovní síly z titulu historicky nízké nezaměstnanosti,“ okomentoval dnešní data hlavní ekonom ING Jakub Seidler. „Dynamika mezd je však ovlivňována také administrativními vlivy, jako je růst minimální mzdy či navýšení platových tarifů u státních zaměstnanců v druhé polovině minulého roku,“ dodal.

Nejrychleji rostly mzdy pracovníkům ve stravování a ubytování (15,8 % y/y), což souvisí jednak se zavedením EET tlačící přesun mzdové kompenzace mimo šedou ekonomiku a také dalším růstem minimální mzdy, pokračuje Seidler. „Ta od letošního roku vzrostla z původních 9 900 Kč na 11 000 Kč a od příštího roku by se měla navýšit na 12 200 Kč. Tento dvouciferný nárůst minimální mzdy zvyšuje celkovou dynamiku mezd o zhruba půl procentního bodu. Nejvýznamněji se růst minimální mzdy projeví ve zrychlení mezd podprůměrně placených profesí,“ míní ekonom.

Podle Seidlera je letošní růst mezd nad očekávání silný a měl by se pohybovat citelně nad 6 %. „I přes vyšší inflaci tak zrychlí v letošním roce také růst reálných mezd, což by se mělo projevit v silnější spotřebě domácností. Ta bude patřit mezi hlavní tahouny růstu tuzemské ekonomiky.“

Medián mezd (24 896 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 8,2 %, u mužů dosáhl 27 181 Kč, u žen byl 22 300 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi  12 022 Kč a 47 058 Kč.

V 1. pololetí 2017 dosáhla průměrná mzda 28 623 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 1 747 Kč (6,5 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,3 %, reálně se mzda zvýšila o 4,1 %.

Newsletter