Peněženky se plní víc, než se čekalo. Své už si ukrajuje inflace

AKTUALIZOVÁNO – Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství vzrostla v 1. čtvrtletí meziročně o 5,3 procenta a reálně se zvýšila o 2,8 procenta. Medián mezd činil 23 704 Kč. Oznámil to dnes Český statistický úřad.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství byla v 1. čtvrtletí 27.889 Kč, což je o 1414 korun více než ve stejném období loňského roku.

Spotřebitelské ceny se ve čtvrtletí zvýšily o 2,4 %. Objem mezd vzrostl o 7,2 %, počet zaměstnanců o 1,7 %. Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy v 1. čtvrtletí po očištění od sezónních vlivů 1,5 %.

„Reálné mzdy v prvním čtvrtletí rostly výrazně pomaleji než nominální, což značí, že se již začíná na příjmech citelně podepisovat zrychlující inflace, která domácnostem nárůst příjmu částečně umazává,“ uvedl ekonom skupiny Roklen Jaromír Gec.

Dodal, že mediánová mzda rostla přibližně stejným tempem jako průměrná. Dočasně se tedy poněkud zpomalilo sbližování mezd vysoko a nízkopříjmových skupin. Nicméně předchozích šest čtvrtletí v řadě rostla mediánová mzda rychleji než průměrná. To naznačuje, že trendem poslední doby je spíše snižování příjmové nerovnosti. Ostatně jedná se o trend, který lze pozorovat i v dlouhodobých průměrech, především pak v obdobích ekonomického růstu.

„Růst mezd jde ruku v ruce s nedostatkem zaměstnanců na trhu práce. Lidé chybí ve firmách napříč obory, ať už jde o pracovníky v provozu či řidiče, tak i například IT odborníků a další specialisty. I když se firmy snaží držet krok s konkurencí, pouhé zvyšování mezd, zejména u výše kvalifikovaných pozic nestačí. Společnosti proto investují do nefinančních benefitů, lepšího pracovního prostředí nebo vymýšlejí nejrůznější formy úvazků či práce z domova, kterými by vyšli vstříc potenciálním kandidátům,“ uvedla Andrea Linhartová Palánové, odborník na řízení lidských zdrojů, PwC Česká republika.

Ekonom Cyrrus Lukáš Kovanda upozornil na to, že odvětví peněžnictví a pojišťovnictví neudrželo prvenství ve mzdové úrovni z loňského 1. čtvrtletí, průměrná mzda tu vzrostla relativně střídmě o 3,4 procenta, čímž se s hodnotou 53 579 Kč dostala na 2. místo za odvětví informační a komunikační činnosti s 54 090 Kč, kde byl meziroční nárůst 4,7 procenta, což v peněžním vyjádření představovalo 2411 korun navíc. „Je také třeba připomenout, že v poslední době došlo k výraznému snížení počtu dlouhodobě nezaměstnaných osob. Tyto osoby jsou pochopitelně zaměstnány ve velké míře v pozicích se podprůměrnou mzdou, mnohdy výrazně podprůměrnou. Jejich rostoucí zaměstnanost tak představuje tlak na snížení průměrné úrovně mzdy,“ doplnil Kovanda. 

Medián mezd vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 5,2 %, u mužů dosáhl 25.905 Kč, u žen byl 21.162 Kč. Celkem 80 procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 13.200 Kč a 43.107 Kč.

„Za celý rok očekáváme růst průměrných reálných mezd okolo tří procent. Projeví se nejen navýšení platů ve veřejném sektoru plánované od letošního července, ale i pokračující nedostatek volné pracovní síly. Pokračující pozitivní trend lze očekávat v soukromém sektoru mj. i proto, že si odbory vyjednaly v kolektivních vyjednáváních dle průzkumu ČNB letos růst nominálních mezd o 3,7 procenta,“ uvedl Gec.

Newsletter