Pět důležitých IT trendů pro následujících pět let

Rok 2020 nám přinese celou řadu zajímavých událostí od olympijských her v Japonsku, přes vesmírnou misi na Mars, až po úplné zatmění slunce, které bychom si neměli nechat ujít 14. prosince. Avšak tady na Zemi nás čeká spousta zajímavých novinek, které v následujícím roce ovlivní svět podnikání.

Nadnárodní korporace i malí podnikatelé se čím dál častěji seznamují s digitálními službami, IoT a technologiemi strojového učení, díky kterým zlepšují produktivitu a efektivitu. Neméně důležitá je však pro podnikatele i IT ochrana, která musí držet krok s ostatními technologiemi. Zabezpečení dat a soukromí se navíc v letošním roce ještě více zkomplikuje kvůli narůstajícímu počtu datových zdrojů a technologií, které sbírají uživatelská data.

Cílem společnosti Kaspersky je pomoci podnikatelům a klientům využívat nové technologie a inovace bez obav. S kolegy jsme proto identifikovali klíčové trendy podnikání spojené s inovacemi a kyberbezpečností, které by mohly firmám pomoci adaptovat se na měnící IT prostředí.

Nové zdroje dat s sebou přinesou i nová bezpečnostní rizika

Technologičtí giganti neustále hledají nové zdroje dat o svých uživatelích. Příkladem nám může být Google, který koncem roku 2019 oznámil svůj záměr koupit společnost Fitbit a následně navázat spolupráci se společností Ascension, která v USA provozuje na 2 600 nemocnic. Není pochyb o tom, že i ostatní společnosti všech velikostí se budou chtít vydat podobným směrem, aby efektivněji sbíraly data a informace o spotřebitelích.

I zdroje uživatelských dat budou stále různorodější. Například u „chytrých“ aut se odhaduje, že za osm hodin řízení vygenerují 40 terabajtů dat. To s sebou samozřejmě přinese zvýšenou pozornost ze strany aktivistů a společností, kteří budou chtít mít přehled o tom, jak je s daty zacházeno.

Kyberbezpečnost přejde k modelu služeb

Společnosti, které doposud řešily kyberbezpečnost interně, mají nyní v plánu tuto aktivitu outsourcovat třetí straně. Hlavními důvody jsou cena, rychlost a výhodnější smlouvy. Poskytovatelé IT služeb tento trend vnímají a upravili podle něj i své nabídky. Místo licencí, které zákazníkovi poskytovaly nástroj pro řešení problémů, nyní nabízejí služby, které již řeší konkrétní problém.

Výsledkem je nárůst trhu s tímto typem služeb. Podle aktuálních čísel se do roku 2023 téměř zdvojnásobí. Poskytovatelé IT služeb se nyní nacházejí ve velmi konkurenčním prostředí, ve kterém se budou muset od ostatních odlišit schopností poskytovat specifická kyberbezpečnostní řešení. Podle studie společnosti Kaspersky považuje 74 procent poskytovatelů IT služeb kyberbezpečnost za klíčové téma.

Průmyslové firmy narazí na nové kyberbezpečnostní potřeby

V posledních letech nabývá průmyslová kyberbezpečnost na významu, což organizacím umožňuje chránit své průmyslové koncové body stejně efektivně jako ty korporátní. V roce 2019 považovalo 79 procent průmyslových společností management kyber-rizik pro OT/ICS sítě za prioritu pro nadcházející rok. My si od toho slibujeme zlepšení ochrany slabých míst a zvýšení expertízy v oblasti průmyslové ochrany. Více pozornosti tak bude věnováno například zranitelnostem různých zařízení, včasné detekci a řešení útoků nebo Internetu věcí (IoT).

Zároveň uvidíme nárůst ve využití chytrých komponentů a celých IoT platforem u průmyslových a výrobních společností, které jim pomohou zvýšit efektivitu. Ochrana těchto elementů se stane prioritou.

Systémy strojového učení budou vyžadovat účelovou ochranu před kyberútoky

Bezpečnost systémů strojového učení a umělé inteligence je jednou ze strategických priorit pro rok 2020. Důvodem je nárůst využívání těchto pokročilých systémů v mnoha službách a produktech od finančnictví a bankovnictví, přes výrobní sektor, až po nejrůznější biometrické bezpečnostní systémy.

Zároveň jsme svědky rostoucího počtu pokusů o napadení těchto systémů. Příkladem je typ útoku, kdy jsou poškozená data použita pro narušení algoritmu strojového učení. Touto metodou lze docílit postupného smazání jasně dané hranice mezi čistými a škodlivými soubory, což může ve výsledku vést až k vyvolání falešně pozitivních výsledků.

Proto je nezbytné systémy strojového učení chránit před útoky tohoto typu. To si samozřejmě žádá specializované odborníky, kteří rozumí principům strojového učení a ví, jak navrhnout funkční kyberbezpečnostní řešení.

Inovace jako prostředek k rozvoji

Řada technologických společností řeší vývoj inovací tím, že kupuje startupy a různými způsoby je začleňuje do chodu své společnosti. Například společnost vyvíjející cloudové infrastruktury VMware kupuje startupy a zařazuje jejich technologie do svých již existujících produktů. Společnost má speciální tým, který neustále sleduje inovace na trhu, které by se daly využít v produktech VMware. Tento přístup je však použitelný pouze za předpokladu, že má společnost dostatek prostředků, expertů a neustále hledá čerstvý vítr.

Společnosti, které nemají dostatečné prostředky pro neustálé sledování trhu kvůli inovacím, ale i přesto čas od času nějaké potřebují, budou tento proces outsourcovat třetí straně. V takovém případě vyhledává a vybírá vhodné technologie společnost, která disponuje odborníky se zkušenostmi z příslušného oboru.

Moderní technologie s sebou pro firmy přinášejí řadu zajímavých příležitostí. Ty společnosti, které jsou schopné je začlenit do svého podnikatelského plánu jako první, získávají značnou výhodu vůči konkurenci a přilákají spoustu nových zákazníků. Aby se ale technologické inovace daly využít naplno, je nutné zajistit, aby skrytými riziky neohrozily fungování společnosti.

Newsletter