Pět názorů na návrh změny penzijního systému

Důchodová komise, v níž zasedají zástupci politických stran a experti, představila návrhy na změnu penzijního systému. Co na ty, které se dotknou přímo důchodců, říká Lukáš Kovanda, hlavní ekonom finanční skupiny Roklen?

První pilíř – veřejný důchodový systém:

1) První pilíř – veřejný systém: přehodnocování věku pro odchod do důchodu 

Návrh: Každých pět let by ho posuzovala vláda. Podle průměrného věku dožití a dalších kritérií by růst přibrzdila, nebo urychlila. Člověk by měl v penzi strávit čtvrtinu života, zhruba 20 let. Ženy se dožívají vyššího věku, ale odchod do důchodu by se s muži musel zprůměrovat.

LK: Věk odchodu do důchodu je třeba hlavně citelně zvýšit. I když to je politicky nepopulární. Pomůže to stabilizovat celý penzijní systém. Když německý kancléř Bismarck zaváděl první důchodový systém, do penze se odcházelo v 70 letech, přičemž muži se dožívali v průměru 35,6 roku a ženy 38,4 (data byla ovlivněná tehdy ještě stále velmi vysokou kojeneckou úmrtností).

2) Sdílení vyměřovacích základů pro výpočet penze mezi manželi 

Návrh: Odvody a vyměřovací základy pro stanovení penze by se u manželů sečetly a rozdělily rovným dílem. Důchod obou by tak byl stejný. Srovnal by se propad mezi penzí mužů a žen. 

LK: Titanik se potápí, ale v orchestru na palubě se marnivě dohadují, jaké bude zastoupení mužů a žen v tomto hudebním tělesu. Titanikem mám na mysli tuzemský penzijní systém. Opravdu mi to nepřijde jako nejpodstatnější otázka. Jde jen o dílčí změnu.

Druhý pilíř – přesměrování části odvodů do spoření ve fondu plus doložení části svých peněz:

3) Způsob zrušení druhého pilíře 

Návrh: Část odvodů z veřejného systému by nemělo být možné převádět do vlastního spoření od ledna 2016. Celou uloženou částku by lidé měli od fondů dostat zpět do konce roku 2016.

LK: Jakákoli úprava penzijního systému, včetně zrušení druhého pilíře, by měla vést ke zvýšení spoluodpovědnosti lidí za své zajištění na stáří. Smýšlení lidí se musí zásadně změnit – musí spoléhat ve vyšší míře sami na sebe a stát k tomu musí vytvořit určité podmínky.

Třetí pilíř – doplňkové spoření, dříve penzijní připojištění:

4) Zrušení věkové hranice pro založení spoření 

Návrh: Nyní je možné mít ho až od 18 let, nově by ho mohly mít i děti. Rodina by jim mohla začít spořit hned po jejich narození. 

LK: Nemyslím si, že jde o přínosný krok. Ať rodiče raději investují určitý čas do svého finančního vzdělání a osvěty dětí. Budou tím úspory celkem dobře zhodnocovat, a pružněji, než kdyby se upsali dalšímu finančnímu produktu v řadě.

5) Osvobození vyplácených důchodů ze spoření od daně z příjmu 

Návrh: Pokud si střadatel nechá penzi ze spoření vyplácet nejméně po dobu deseti let, nebude to zdaněno.

LK: Rozhodně s tím souhlasím, čím bude méně daní, tím bude lépe.

 

Lukáš Kovanda se vyjadřoval pro sobotní vydání deníku Aha!

Newsletter