Americká výnosová křivky se napřímila. Dolar zpevnil pod 1,0900 za euro. Koruna se obchoduje pod 25,25 za euro a pod 23,20 za dolar.

Pět otázek pro Draghiho

Dnes ve 13:45 bude oznámeno rozhodnutí Evropské centrální banky o úrokových sazbách. Několik desítek minut poté proběhne tisková konference Rady guvernérů. V následujícím textu je agenturou Bloomberg nastolených pět otázek, které jsou pro budoucí vývoj trhů stěžejní, a 5 odpovědí, které můžeme od Draghiho čekat.

Jak moc hodlá ECB navyšovat svou rozvahu?

Evropská centrální banka během prvních dvou týdnů programu kvantitativního uvolňování nakoupila dluhopisy o hodnotě 4,8 mld. eur. V dalších dnech zřejmě přijde rozšíření nákupu o další aktivy kryté cenné papíry. Skupina analytiků od JP Morgan Chase přes Royal Bank of Scotland je však silně skeptická ohledně úspěšnosti nákupu aktiv společně s poskytováním dlouhodobých půjček (TLTRO). Podle nich se Draghiho cíl navýšit bilanci ECB o 1 bilion eur, a dostat se tak na úroveň roku 2012, nepodaří splnit.

Draghi (ECB) oznamuje zahájení odkupu aktiv k polovině října

Můžeme čekat další stimul?

Pravděpodobně ne. Analytici předpokládají, že rozhodnutí o úrokové sazbě nebude nijak překvapivé a ponechá tak sazby na rekordních minimech. Zároveň se nikdo nepřiklání k názoru ohledně zavedení jiných nestandardních nástrojů podpory ekonomického růstu. Vše se odvíjí od toho, jak, a jestli vůbec, dokáže dodatečná likvidita přimět banky k mohutnější úvěrové expanzi směrem k domácnostem a podnikatelskému sektoru.

V tomto směru se pozornost upírá spíše k příštímu měsíci, který sama ECB spojila s možným rozšířením programu nákupu aktiv o další aktiva, jako jsou korporátní či dokonce státní dluhopisy. Samozřejmě to vše v závislosti na ekonomickém vývoji Evropy.

Člen Rady guvernérů ECB: QE v Evropě? Nikdy neříkej nikdy

Potýká se Rada guvernérů s vnitřními spory?

Guvernér německé Bundesbanky Jens Weidmann se veřejně postavil proti dosavadním krokům Evropské centrální banky a dostalo se mu podpory i od některých dalších členů. Gró sporů spočívá především v komunikaci. Ostatní světové centrální banky udržují svá rozhodnutí v naprosté anonymitě až do doby jejich oficiálního vyhlášení. ECB je v tomto směru mnohem průhlednější především díky samotnému Draghimu, který v rámci svých odpovědí na otázky ohledně kvantitativního uvolňování občas prozradí více, než by měl.

Prostořeký Draghi povolán mlčet?

Jaký je výhled evropské inflace?

ECB pracuje s cílem udržet evropskou inflaci lehce pod úrovní 2 %. To se jí ovšem dlouhodobě nedaří. Díky snížení úrokových sazeb v minulém roce se za říjen cenová hladina odrazila od svých pětiletých minim k růstu o 0,4 %. Klíčová jádrová inflace však klesla za minulý měsíc o 0,7 %.

Výhled do příštích let je taktéž negativní. Evropská komise snížila své odhady růstu cen v letošním roce na 0,5 % a na 0,8 % za rok 2015. Samotná ECB doposud očekává v příštím roce růst inflace o 1,1 %, avšak i to se může změnit vzhledem k prosincové predikci, jež bude muset nutně reagovat na skomírající ekonomický vývoj starého kontinentu.

Prognóza EK míří svou předpovědí inflace pod výhled ECB

Na co se může připravit evropský bankovní systém?

V první řadě je potřeba se vypořádat s výsledky bankovních stress testů. Banky, jež neuspěly, musí připravit taková řešení, která jim umožní zalepit kapitálové díry v rozvahách. Celkově lze však očekávat, že Draghi označí evropský bankovní sektor za zdravý a připravený podpořit ekonomický růst v jednotlivých regionech.

Kovanda: Testy ECB nepřekvapily, ale uvěří jim trhy?

Newsletter