Pět věcí, v kterých se bohatí a mocní podobají psychopatům

Abyste se mohli stát úspěšným a bohatým podnikatelem, je mnohdy potřeba jít jak se říká „přes mrtvoly“. Ne náhodou je tak vysoko-ziskové a také vysoko-rizikové podnikatelské prostředí přitahováno lidmi s totožnými cíli, které sledují lidé s dysfunkční osobností. Alespoň podle novináře Jona Ronsona, který o podobenství boháčů a psychopatů píše ve své knize Kdo je psychopat.

„Když mluvíte s psychopaty, cítíte, že se od ostatních lidských bytostí značně liší,“ řekl Ronson pro magazín Forbes, „nemají určité rysy, které jsou vlastní člověku: empatie, laskavost či výčitky svědomí.“ Připadá vám to jako popis typického CEO?

Podle Ronsonovy knihy je výskyt psychopatie mezi generálními řediteli obchodních společností čtyřikrát vyšší než u běžné populace. Prostředí moderních korporací, plné stresu, manipulace a komandování, ale také peněz, materiálních statků a moci, jim totiž mimořádně svědčí.

  1. Nedostatek empatie

Empatie je něco, čeho psychopati obvykle nejsou schopni; neumí se vcítit do ostatních a reagovat na jejich emoce adekvátním způsobem. A podle sociálních psychologů z univerzit v Amsterdamu a v Berkeley mají s empatií určitý problém i ti, kteří jsou mocní a bohatí.

Vědci při experimentech, ve kterých spárovali osoby s různými životními zkušenostmi a příběhy a různým společenským postavením, zjistili, že lidé s vysokým společenským statusem nemají problém s empatií – avšak jen tehdy, pokud komunikují se stejně úspěšnou osobou. K osobám, které jsou jim více „sociálně vzdálené“, jsou naopak empatičtí mnohem méně.

  1. Manipulativní šarm

Dostávají se manažeři nahoru díky svému rozhodování a vizím, anebo proto, že dokáží manipulovat s ostatními? Podle studie publikované v odborném časopise Psychology, Crime and Law spíš to druhé. Vědci porovnali výsledky psychologického testu, který vyplnila skupina usvědčených zločinců-psychopatů a skupina vedoucích pracovníků z předních britských podniků. V charakteristikách, jako jsou nedostatek svědomí, ochota využívat ostatní či schopnost manipulace s mocnými lidmi, uspěli manažeři ještě o trochu lépe než zločinci.

  1. Nedostatek soucitu

Psychopati jsou obvykle charismatičtí a šarmantní, avšak když jejich jednání poškodí ostatní, nic si z toho nedělají. Ba naopak, někdy z toho mají dokonce radost. A přesně tyto rysy jsou podle Ronsona ideální kombinací, jak uspět v dnešní nemilosrdné kapitalistické společnosti. Jinými slovy, chlad a nedostatek soucitu se v obchodním prostředí stávají pozitivními vlastnostmi, zatímco pocity lítosti a viny jsou něčím, co vás může stát úspěch.

  1. Neetické chování

Podle několika studií publikovaných Národní akademií věd USA mají příslušníci vyšších společenských tříd mnohem větší tendenci podvádět a chovat se neeticky v řadě oblastí života – stejně jako psychopati. Častěji například porušují dopravní předpisy, podvádí, aby zvýšili své šance na výhru, lžou při různých vyjednáváních a dělají jim menší problém neetická rozhodování či neetické chování v práci.

  1. Averze k nudě

Psychopati často páchají trestnou činnost, anebo zraňují ostatní, jen proto, že se prostě nudí. A tato touha po vzrušení je vlastní i bohatým a vysoce úspěšným lidem. O to, co je příliš všední, anebo se stále opakuje, ztrácejí obě skupiny rychle zájem. „Psychopat by klidně mohl být brilantní CEO,“ řekl Ronson pro Forbes, „ale jen krátkodobě – vždycky chce udělat „rychlý řez“ a jít dál,“ dodal.

Newsletter