Philip Morris ČR navrhuje dividendu 880 korun + komentář

(Rozšířeno 9:10) Tuzemský tabákový lídr Philip Morris ČR valné hromadě akcionářů, která se koná 30. dubna 2015, navrhl dividendu z výsledku roku 2014 a části nerozděleného zisku minulých let ve výši 880 korun na akcii. To je výše stejná jako před rokem. Akcie zahajují obchodování v Praze s drobnou změnou u 11.200 Kč.

Konsolidované tržby Philip Morris ČR bez spotřební daně a DPH vzrostly za celý rok 2014 meziročně o 10,0 % na 14 miliard korun, o 6,9 % při vyloučení vlivu měnového kurzu. Zisk firmy z provozní činnosti vzrostl o 1,5 % na 2,8 miliardy korun, o 3,8 % pak při vyloučení vlivu měnového kurzu. Zisk před zdaněním vzrostl v porovnání s předchozím rokem o 1,4 % na 2,8 miliardy korun. Čistý zisk vzrostl o 1,3 procenta na 2,3 miliardy korun.

Philip Morris ČR: Výsledky za rok 2014 

v mld. Kč FY 2014 FY 2014 kons* Rozdíl od konsensu FY 2013 Meziroční změna
Zisk na akcii 821,00 787,90 4,2% 810,929 1,24%
Tržby 14,05 12,48 12,6% 12,77 10,02%
Provozní zisk 2,82 2,65 6,5% 2,732 3,37%
Zisk před zdaněním 2,82 2,13 32,3% 2,783 1,37%
Čistý zisk 2,26 2,15 4,7% 2,226 1,30%
Dividenda na akcii (Kč) 880,00 780,66 12,7% 880 0,00%

*Konsensus Bloomberg

Objem odbytu vzrostl o 7,6 % v České republice a o 7,5 % na Slovensku. Export vzrostl o 12,7 procenta. Celkový trh s cigaretami vzrostl v České republice o 1,6 procenta, na Slovensku o 1,8 procenta. Podle maloobchodního průzkumu agentury ACNielsen klesl tržní podíl společnosti Philip Morris ČR bez značky RGD o 2,2 procentního bodu ze 48,6 % za rok 2013 na 46,4 % za rok 2014.

“Růst našich konsolidovaných tržeb a zisku z provozní činnosti za rok 2014 ovlivnil primárně příznivý vývoj cen a vyšší objemy odbytu v České republice a na Slovensku v důsledku vyšších objemů celkového trhu s cigaretami v obou zemích a vyššího tržního podílu na Slovensku. Náš tržní podíl v České republice však zůstal i nadále pod tlakem z důvodu pokračujícího přechodu spotřebitelů na cigarety v levném cenovém segmentu a také na jemně řezaný tabák pro ruční výrobu cigaret s nižším daňovým zatížením,” uvedl András Tövisi, předseda představenstva a generální ředitel Philip Morris ČR,

„Výsledky hodnotíme mírně pozitivně především z pohledu konzervativně nastaveného konsensu i navržené dividendy, naše odhady počítaly s dividendou 840 Kč. Na trhu se však objevovaly i odhady ve výši 900 Kč až 941 Kč. To spolu s čistým ziskem, který je spíše v souladu s očekáváním a současnou cenou akcií neposkytuje významnější podporu pro růst titulu,“ komentuje výsledky analytička Roklen24 Lenka Dvořáková Švejdová.

Představenstvo Philip Morris ČR navrhuje výplatu hrubé dividendy z čistého zisku za rok 2014 a z nerozděleného zisku z předchozích let ve výši 880,00 Kč na akcii, tj. celkem 2 415 939 680,00 Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendy je 23. duben 2015. Návrh na výplatu dividendy byl přezkoumán a schválen dozorčí radou společnosti a bude předložen na řádné valné hromadě společnosti akcionářům ke schválení, uvedla v pozvánce na valnou hromadu firma.

Řádná valná hromada akcionářů společnosti se bude konat dne 30. dubna 2015 od 10.00 hodin v sídle společnosti v Kutné Hoře. Rozhodným dnem k účasti a hlasování na řádné valné hromadě je 23. duben 2015.

Newsletter