Philip Morris prudce zvýšil zisk. Dividenda u tisíce korun?

Tuzemský tabákový lídr Philip Morris ČR zakončil první pololetí s tržbami 5,11 miliardy korun a čistým ziskem 1,34 miliardy korun. První číslo znamená meziroční pokles o pětinu, druhé růst o 28 procent a výsledek nad odhady analytiků. Otevírá se tak cesta k vyšší dividendě. Tabákový producent k počátku roku 2015 změnil svůj obchodní model, což je hlavním důvodem poklesu vykázaných tržeb. Akcie firmy na pražské burze v úvodu dne rostou o necelé procento na 10.800 korun.

Konsolidované tržby bez spotřební daně a DPH se v prvním pololetí 2015 v porovnání se stejným obdobím roku 2014 snížily o 20,2 % na 5,1 miliardy Kč a to zejména v důsledku změny provozního modelu ve výrobě, uvedla firma. „Tento pokles byl částečně eliminován mimo jiné příznivým vývojem cen v České republice a na Slovensku. Při vyloučení vlivu měnového kurzu se konsolidované tržby bez spotřební daně a DPH v porovnání s předchozím rokem snížily rovněž o 20,2 %,“ uvedla firma v komentáři k výsledkům. 

Zisk z provozní činnosti se v prvním pololetí 2015 v porovnání se stejným obdobím roku 2014 zvýšil o 27,0 % na 1,6 miliardy Kč, a to zejména v důsledku příznivého vývoje cen v České republice a na Slovensku, a zároveň nižších provozních nákladů, komentuje tabákový výrobce.

Při vyloučení vlivu měnového kurzu se zisk z provozní činnosti v porovnání s předchozím rokem zvýšil o 28,7 %. Zisk před zdaněním v prvním pololetí 2015 vzrostl v porovnání se stejným obdobím roku 2014 o 27,4% na 1,6 miliardy Kč. Čistý zisk v prvním pololetí 2015 vzrostl o 27,9% na 1,3 miliardy Kč z důvodů již zmíněných výše a byl částečně negativně ovlivněn vyšší daní z příjmu.

Tržby v tuzemsku bez spotřební daně a DPH se v prvním pololetí 2015 v porovnání se stejným obdobím roku 2014 zvýšily o 6,4 % na 2,7 miliardy Kč. Za růstem stojí zejména vliv vyšších cen i důsledek zvýšení spotřební daně, které bylo zohledněno v prodejních cenách Philip Morris ČR v roce 2014. To bylo z části eliminováno nepříznivým vývojem objemu prodejů a míry zastoupení jednotlivých značek v prodejích.

Celkový trh cigaret v České republice vzrostl v prvním pololetí 2015 v porovnání se stejným obdobím roku 2014 o odhadovaných 0,5 % na 9,5 miliardy kusů cigaret. Podle maloobchodního průzkumu agentury Nielsen Company (Europe) Sárl poklesl tržní podíl společnosti Philip Morris ČR (včetně značky RGD) o 0,6 procentního bodu z 47,0% v prvním pololetí roku 2014 na 46,4 % v prvním pololetí 2015. 

Celkový trh s cigaretami klesl pak na Slovensku o 0,7 %. Tržní podíl firmy vzrostl na Slovensku o 2,4 procentního bodu. Objem domácího odbytu vzrostl v České republice o 1,7 % a o 3,4 % na Slovensku.

“Náš čistý zisk byl pozitivně ovlivněn vývojem cen v České republice a na Slovensku a rovněž nižšími provozními náklady. Naše konsolidované tržby byly primárně ovlivněny změnou provozního modelu ve výrobě s platností od 1. ledna 2015, a to v souladu s naším úsilím zvýšit konkurenceschopnost našeho závodu v Kutné Hoře. Náš závod nyní působí jako poskytovatel výrobních služeb oproti dřívějšímu modelu smluvního výrobce,“ komentoval výsledky András Tövisi, předseda představenstva a generální ředitel Philip Morris ČR.

Tržní podíl s cigaretami byl dle šéfa firmy negativně ovlivněn především poklesem místních značek a značky Red & White, což bylo částečně kompenzováno vyšším podílem značek L&M, Philip Morris a Chesterfield. „Náš tržní podíl na Slovensku i nadále stabilně rostl, a to především v důsledku růstu značek Marlboro a Philip Morris, což bylo částečně eliminováno poklesem podílu značky Red & White,“ uvedl András Tövisi.

Analytička: Vidíme potenciál vyplatit dividendu kolem 980 korun

„Výsledky hodnotíme pozitivně. Dosažený čistý zisk za 1. pololetí ve výši 1,34 mld. Kč znamená čistý zisk na akcii ve výši 489 Kč, což indikuje schopnost společnosti vyplatit ještě vyšší dividendu, než byly původní odhady. Původní předpoklady počítaly s dividendou na úrovni 900 Kč (oproti dividendě z loňského zisku ve výši 880 Kč), my nyní vidíme potenciál společnosti vyplatit dividendu na úrovních okolo 980 Kč.“ uvádí k výsledkům analytička trhů Roklen24 Lenka Dvořáková Švejdová.

Výsledkem změny provozního modelu k počátku roku 2015 společnost Philip Morris ČR nevlastní materiály pro výrobu, je odměňována za poskytnutou službu přeměny materiálů do hotových výrobků formou poplatku za výrobní službu a zároveň nevykazuje exportní prodeje.

„Tržby za výrobní služby jsou v principu nižší než tržby z exportních prodejů vykazované v minulém roce, a to v souladu s nižšími výrobními náklady vztahujícími se k poskytované službě od 1. ledna 2015, v porovnání s vyššími náklady vztahujícími se k exportním prodejům před změnou provozního modelu,“ dodal Tövisi.

Newsletter