PKN Orlen: Dívejme se na ceny ropy tím správným oknem

Je tomu téměř přesně rok, kdy jsem předpovídal, že rok 2016 bude posledním rokem levné ropy. Moje prohlášení tehdy vyvolalo řadu kontroverzí. Olej do ohně tehdy přilil výrazný lednový pád cen ropy Brent z 36 na 26 dolarů za barel. Dnes mohu potvrdit, že v loňském roce byla ropa levná. Když se podíváme na průměrnou roční cenu, barel ropy Brent stál necelých 44 dolarů, o 9 dolarů (17 %) méně než v roce 2015 a nejméně za posledních 12 let. Stále trvám na své předpovědi, že v následujících letech ropa zdraží.

Už nejsem kontroverzní, protože mezi ekonomy, kteří se zabývají trhem s ropou, převládá scénář mírného nárůstu cen povzbuzovaného intervencemi OPEC a tlumeného rostoucí těžbou v USA. Tento názor se také odráží v uveřejněné strategii rozvoje PKN Orlen. Napsali jsme v ní, že v letech 2017–2018 očekáváme průměrnou cenu kolem 55 dolarů za barel. Někdo si může klást otázku, z jakých předpokladů jsme vycházeli a jak se tyto vztahují k očekávanému růstu cen, když již dnes je cena téměř 55 dolarů?

Než odpovím na výše zmíněné otázky, které jsou pro tento text klíčové, je třeba si nejprve ujasnit, o jakých cenách hovoříme. Ne všichni si totiž uvědomují rozdíl mezi cenou 55 dolarů za barel na spotovém trhu a průměrnou cenou 55 dolarů za barel v letech 2017–2018. Ceny ropy se neustále mění a dají se pozorovat skrz řadu různých oken, v závislosti na objektu našeho pozorování. Okna, skrze něž lze postřehnout jednotlivé změny cen (tzv. ticky) zajímají především finanční aktéry. Subjekty z reálné ekonomiky (spotřebitele a výrobce) zajímají širší okna: denní (průměrná denní cena), měsíční (průměrná měsíční cena), čtvrtletní, roční a víceletá. Denní okno je typickým cenovým oknem pro nákupní a prodejní transakce s ropou. Denním oknem se na ceny dívají také spotřebitelé, kteří čerpají pohonné hmoty na čerpačkách.

IEA: Poptávka po ropě v dohledné době nedosáhne svého vrcholu

Podíváme-li se na denní vývoj cen ropy, nelze si nevšimnout vlivu, který na něj má proud informací z oblasti ekonomiky a politiky. Každá z nich se okamžitě analyzuje z hlediska potenciálního vlivu na podmínky poptávky a nabídky na trhu ropy v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Pokud aktéři na trhu dojdou na základě dostupných informací k názoru, že se mění podmínky, pak proběhne série transakcí, které upraví jejich stávající pozice (tržní kontrakty na koupi/prodej ropy na termínových trzích). Výsledek těchto transakcí vede ke změnám cen na spotovém trhu. Problém spočívá v tom, že se předem nedá předvídat, co se přesně stane. Některé události jsou očekávané, třebaže jiné nikoli, avšak i u očekávaných událostí může dojít k nečekanému zvratu. A pokud se nedá spolehlivě předpovědět budoucí vývoj ovlivňující cenu ropy, je vůbec možné předvídat, jaké budou ceny ropy v krátkodobém a dlouhodobém časovém horizontu?

Zdá se, že to možné je. Pod podmínkou, že vyměníme okno, kterým ceny ropy sledujeme, na výrazně širší, a že budeme brát čísla popisující ceny jako kvalitativní měřítka. Když se chceme podívat na slona, taky na něj nejdeme s lupou. Informace o směru pohybu cen, které nesou zprůměrované ceny (měsíční, čtvrtletní a roční), jsou důvěryhodnější než informace o jejich rozsahu. Navíc čím širší cenové okno, tím silnější vztah mezi cenami a předvídatelnějšími základy a slabší dopad zcela nepředvídatelného proudu jednotlivých ekonomických a politických informací.

Nejužším rozumným oknem, přes něž se dá pozorovat souvislost cen ropy s globální ekonomikou, je čtvrtletní, protože právě v tomto období se také odhaduje hrubý domácí produkt. Co tedy dnes uvidíme přes toto čtvrtletní okno?

Pravděpodobný pomalý nárůst cen ropy ze čtvrtletí do čtvrtletí ze 49 dolarů za barel ve IV. čtvrtletí roku 2016 na 60 dolarů za barel ve IV. čtvrtletí roku 2018. Cena ropy (průměrná čtvrtletní) vzroste v horizontu osmi čtvrtletí o více než 10 dolarů, tedy o 22 %.
Nárůst cen nebude plynulý. Dohoda OPEC uzavřená 30. listopadu 2016, která vstoupí v platnost od 1. ledna 2017 povede ke snížení těžby ropy v členských zemích kartelu v prvním a druhém čtvrtletí roku 2017 (plánuje se nárůst o 1,2 milionu barelů denně, ve skutečnosti určitě v menší míře) a omezí riziko poklesu cen v nejbližších dvou/třech čtvrtletích. K dohodě se mají připojit mezi jinými Rusko, Mexiko a Kazachstán. Účinky dohody jsou už diskontovány v cenách ropy, ale trh zohledňuje menší omezení než plánovaná. Vyšší ceny ropy zmobilizují těžbu v USA a po dvou/třech čtvrtletích se na trh dostane vyšší nabídka ropy, která cenu nepatrně sníží. Na trh vstoupí výrobci, jimž se vyplácí těžba při vyšší ceně s rostoucí tendencí. Nepůjde jim o to, aby svoji nabídkou stlačili ceny dolů. Pokud cena ropy výrazněji poklesne, tempo nárůstu těžby v USA se analogicky zpomalí. K reakci dojde se zpožděním několika čtvrtletí (výrobci se pojišťují na několik následujících čtvrtletí proti riziku poklesu cen ropy).
Činitelem, který zpomalí nárůst cen, bude postupné uvolňování zásob ropy a kapalných pohonných hmot.
Vyšší ceny ropy zásadně zlepší kondici ekonomik závislých na vývozu ropy. Na druhé straně mírný nárůst cen ropy by neměl omezit spotřebitelskou poptávku. Důsledkem nárůstu globální poptávky po ropě v roce 2017 bude nárůst o cca 1,6 milionu barelů denně (v porovnání s přírůstkem o 1,3 milionu barelů v roce 2016).
V přepočtu na roční údaje očekáváme v roce 2017 ceny pod 55 dolary za barel a v roce 2018 nad 55 dolary za barel (průměrná cena v letech 2017– 2018 bude 55 dolarů za barel).
Rizikovými činiteli v tomto modelu je těžba v Libyi a Nigérii, zemích OPEC vyloučených z domluveného snížení těžby. Obě země mají volný těžební potenciál, který může být zvýšen (nebo nadále omezen) o pár set tisíc barelů denně podle toho, jestli lokální ozbrojené konflikty budou potlačeny nebo budou eskalovat.
Nevylučujeme ani další intervence OPEC na trhu s ropou ve druhé polovině roku 2017, zejména pokud budou ceny ropy reagovat na první intervenci. Pokud cena ropy poklesne, počkáme si na další intervenci ze strany OPEC výrazně déle.
Pro cenu ropy je významný také kurz americké měny, která po zvolení Donalda Trumpa novým prezidentem USA silně posílala vůči euru a měnám rozvíjejících se ekonomik. Posilující dolar podpoří na těchto trzích růst cen ropy a pohonných hmot.

Co není vidět? Není vidět, kolik těžebních projektů s průměrnou dobou realizace od tří do pěti let bylo v letech 2015–2016 úplně zrušeno nebo z ekonomických důvodů odloženo a čeká na povolení. Takovéto opuštěné či odložené projekty budou mít vliv na tempo, jakým se bude zvyšovat výroba v letech 2018– 2020, které může být v reálu nižší, než se nyní odhaduje, vzhledem ke skutečnosti, že těžba ze stávajících zdrojů bez stimulujících investic rok od roku klesá o přibližně 2,5 milionu barelů za den. Ztracený potenciál nerealizovaných těžebních projektů je velkou neznámou, která může vést ke zrychlení růstu cen po roce 2018.

Newsletter