Pozitivní nálada by měla přetrvat. Dolar slábne, což podporuje procyklické měny. Euro na 1,1900 EURUSD. Koruna nejsilnější od začátku září. Vydrží-li risk-on sentiment, mohla by atakovat 26,10 za euro.

Edit: This does not work cross domain unless the appropriate CORS header is set.

There are two different things here: the style of the iframe block and the style of the page embedded in the iframe. You can set the style of the iframe block the usual way:

<iframe name="iframe1" id="iframe1" src="empty.htm" 
        frameborder="0" border="0" cellspacing="0"
        style="border-style: none;width: 100%; height: 120px;"></iframe>

The style of the page embedded in the iframe must be either set by including it in the child page:

<link type="text/css" rel="Stylesheet" href="Style/simple.css" />

Or it can be loaded from the parent page with Javascript:

var cssLink = document.createElement("link");
cssLink.href = "style.css"; 
cssLink.rel = "stylesheet"; 
cssLink.type = "text/css"; 
frames['iframe1'].document.head.appendChild(cssLink);

Newsletter