Plastové obaly? Proč je vyhodit, když jdou vyčistit jako nikdy

Společnost WELL PACK s.r.o. podniká v oblasti logistiky, skladování, přepravy a v posledních letech také v mytí vratných plastových obalů. Česká mateřská jednotka, která má ve svém portfoliu 11 zahraničních dceřiných jednotek, působí v osmi státech Evropy, kde provozuje především mycí depa pro výhradního zákazníka – organizaci IFCO.

Finanční ukazatele WELL PACK, například konsolidovaný obrat o velikosti jedné miliardy korun či ukazatel EBITDA ve výši 106 milionů korun, dokazují, že jde o dynamicky rostoucí společnost.

Skupina WELL PACK spolupracuje s přibližně 300 stálými zaměstnanci, ovšem využívá i sil dalších zhruba 1700 agenturních pracovníků. Mezi významné zákazníky patří společnosti z potravinářského, strojírenského, automobilového a elektrotechnického průmyslu. Mycí depa zajišťují čištění plastových obalů výhradně pro organizaci IFCO, která má ve svém portfoliu globální potravinové řetězce.

Jednou z hlavních činností posledních let je vývoj a výroba vlastního inovativního vysokotlakového čistícího stroje (modulu), který je instalován do mycích dep a plní požadavky klientů na nejvyšší čistotu plastových obalů.

Společnost WashZone s.r.o. (dříve vystupující pod obchodní značkou WELL Logistics s.r.o.) je vlastněna stejnými koncovými vlastníky jako společnost WELL PACK s.r.o. Tato účetní jednotka je budoucností ve vývoji a výrobě již zmíněných čistících modulů.

Aktuálně společnost WashZone s.r.o. poptává financování na Fundliftu formou emise dluhopisů, které jsou zajištěny osobním ručením jednoho z vlastníků, a zároveň ručením rakouské společnosti WELL PACK GmbH.

Newsletter