Platební bilance má našlápnuto k dalšímu rekordu

Přebytek běžného účtu platební bilance vykázal za první dva letošní měsíce o 17,6 procenta vyšší úroveň než za stejné období loňského roku. Ten byl přitom pro celkový přebytek běžného účtu platební bilance rekordní a teprve druhý od rozdělení Československa, kdy tato položka skončila v kladném pásmu. Platební bilance tak letos míří k novému rekordu. Koruna po datech obchoduje u 27,02 k euru.

Podporou ceny ropy i pokračující intervence

Aktivum běžného účtu platební bilance dosáhlo v únoru 43,9 miliardy korun vlivem aktiva bilance zboží a služeb. Současný stav platební bilance je jednou z klíčových doložek toho, že růst české ekonomiky se opírá o solidní základy. Kromě oslabené koruny, která nahrává vývozcům, se na příznivém stavu podepisují také levnější ceny ropy a pohonných hmot, které zlevňují dovoz. Právě bilance zboží a služeb měla v únoru zásadní podíl na vysoce příznivém vývoji běžného účtu. Bilance zboží a služeb dosáhla za první dva měsíce letošního roku o téměř sedm procent vyššího přebytku než za stejné období loňského rekordního roku.

ČR: Běžný účet za únor v přebytku 43,96 mld. Kč (oček. 35 mld.)

Příznivě se bude platební bilance vyvíjet i v roce letošním. Ceny ropy a pohonných hmot zůstanou přes svůj mírný nárůst po celý rok utlumené a výsledek podpoří i Česká národní banka, neboť svůj intervenční režim udrží po celý rok.

Druhý nejvyšší růst rezerv od počátku  intervencí

Oslabování koruny, které nahrává exportérům, se projevuje růstem devizových rezerv ČNB. Ty podle aktuálního výkazu platební bilance vzrostly v únoru o 54,1 miliard korun. To je druhý nejvyšší měsíční nárůst této položky od listopadu 2013, kdy ČNB zahájila svůj intervenční režim. Devizové rezervy však narůstají i z jiných příčin, než je aktivní intervence ČNB v rámci obrany jejího kursového závazku.

Devizové rezervy ČNB se nyní blíží úrovni 40 procent HDP, což centrální bance stále poskytuje celkem komfortní prostor k dalšímu případnému aktivnímu bránění závazku. Intenzita tohoto bránění v poslední době poklesla v porovnání se situací na přelomu roku. Jednou z příčin tohoto poklesu je nastolení možnosti zavedení negativních úrokových sazeb, které utlumilo spekulativní poptávku po korunových aktivech ze strany devizových obchodníků. 

Newsletter