Platební bilance potvrzuje oživování „z vlastních zdrojů“

Běžný účet platební bilance skončil v říjnu v přebytku přesahujícím pět miliard korun. Bilance zboží a služeb vykázala přebytek 21,3 miliardy. Vývozní aktivita, měřená celkovým objemem exportu, v porovnání se zářím nepatrně opadla, aktivita v oblasti dovozu zboží naopak vzrostla.

Běžný účet platební bilance vykázal v říjnu po čtyřech měsících pasivního salda saldo aktivní. Díky tomu se do kladných hodnot opět dostala kumulovaná hodnota salda běžného účtu za celý letošní rok.

Objem vývozů v porovnání se zářím, letos rekordním měsícem, nepatrně opadl. Vývoz zboží dosáhl objemu zhruba 277 miliard korun. Objem dovozu zboží dosáhl letošní nejvyšší úrovně, skoro 260 miliard korun. Tato čísla jsou konzistentní s vývojem tuzemské ekonomiky, která se stále více opírá o domácí poptávku, a ne o vývozní aktivitu, která je tlumena ekonomickým zpomalením eurozóny a do jisté míry i nevyzpytatelnou situací na Ukrajině a sankcemi souvisejícími s tamním konfliktem. Sílící domácí poptávka se pak odráží i v růstu objemu dovozů.

Příznivě ve směru aktivního salda běžného účtu působí snížení objemu vyplácených dividend z přímých zahraničních investic ze zářijové hodnoty 36,7 miliardy korun na říjnových 14,8 miliardy. Z celkového hlediska je třeba hodnotit platební bilanci pozitivně právě kvůli výše uvedeným číslům týkajícím se obchodní bilance, která potvrzují pokračující oživování tuzemské ekonomiky „z vlastních zdrojů“.

Newsletter