Platební bilance potvrzuje zdravý vývoj české ekonomiky

Přebytek běžného účtu platební bilance letos v prvním kvartále meziročně dále stoupl, byť nárůst není tak markantní jako vzestup mezi úvodním čtvrtletím let 2014 a 2013. Bilance zboží a služeb dokonce vykazuje mírně nižší přebytek než ve stejném období loňského roku.

Běžný účet platební bilance, který zahrnuje veškeré ekonomické transakce české ekonomiky se zahraničím, skončil v prvním čtvrtletí v přebytku 91,5 miliardy korun.

Vzhledem k tomu, že tuzemská ekonomika v prvním kvartále rapidně rostla, vypovídá tato skutečnost o tom, že její současná expanze se zdaleka neopírá pouze o zahraniční obchod, ale je rozprostřena mezi více složek růstu. Takový stav je příznivý, neboť je předpokladem poměrně vysoce udržitelného hospodářského růstu. Dnešní čísla za platební bilanci jsou tak dalším dokladem současného poměrně zdravého vývoje české ekonomiky.

Newsletter