Platební bilanci srazil do záporu mohutný odliv dividend

Běžný účet platební bilance, který zahrnuje veškeré ekonomické transakce české ekonomiky se zahraničím, skončil v květnu letos poprvé ve schodku. Do deficitu 3,4 miliardy korun se dostal po dubnovém přebytku 20,5 miliardy korun.

Platební bilance sice v květnu vykázala letos poprvé pasivní saldo (v květnu byly vyplaceny dividendy za 31,6 miliard korun), avšak její kumulovaný přebytek za období od ledna až do května stále dosahuje téměř dvojnásobné hodnoty oproti stejnému období loňského roku. Loni přitom platební bilance vykázala svůj historicky rekordní výsledek. Současný stav platební bilance je tedy jednou z klíčových doložek toho, že oživení české ekonomiky se opírá o solidní základy.

Příznivý vývoj se odráží v ukazateli ročního úhrnu běžného účtu, který v dubnu po jedenácti měsících stagnace v pásmu kolem dvaceti až třiceti miliard „vystřelil“ až k devadesáti miliardám a i v květnu se udržel na relativně vysoké úrovni.

Samotné aktivní saldo bilance zboží a služeb bylo za prvních pět měsíců letošního roku meziročně o více než osm miliard korun, neboli zhruba 5,5 procenta, vyšší. Kromě oslabené koruny, která nahrává vývozcům, se na příznivém stavu podepisují také levnější ceny ropy a pohonných hmot, které zlevňují dovoz.

Newsletter