Koruna se pohybuje do strany, drží se v rozmezí 24,31 až 24,36 EURCZK. Index S&P 500 včera zavřel pod hranicí 4000 USD.

Plýtvání energií? Vše začalo na chodbě vysokoškolských kolejí…

Zdroj: Depositphotos

Vše začalo na chodbě vysokoškolských kolejí v Brně, kde světla svítila celou noc. Verdikt o plýtvání však chtěl mít podložený daty. Z projektu bakalářské práce nakonec vznikla firma zabývající se problematikou plýtvání energií, která se postupem času transformovala na výrobu zakázkové elektroniky a mobilních aplikací. Jejím zakladatelem je Radim Malinowski, který pro rozvoj svého byznysu využil investiční crowdfundingovou platformu Fundlift. V rozhovoru uvádí nejen to, co ho donutilo změnit obchodní model, ale také, jak dokáže firmám uspořit 80 % elektrické energie pouhou výměnou „žárovek“.

Radim Malinowski je zakladatelem a ředitelem společnosti ACRIOS Systems, která se věnuje zakázkovému vývoji řešení v oblasti internetu věcí (IoT). ACRIOS Systems poskytuje zákazníkům vedle zakázkového vývoje a širokého portfolia výrobků také konzultační činnosti v oblasti chytrých řešení.

V současné době ACRIOS Systems napíná plachty směrem k systémům veřejného osvětlení, kde pomáhá racionalizovat a zefektivnit jeho nastavení kombinací softwarových i hardwarových řešení navržených na míru. Prvotní výsledky ukazují, že instalace řešení navržených v ACRIOS Systems je spojena s významným nárůstem funkčnosti veřejného osvětlení a samozřejmě také s úsporou ve spotřebě elektrické energie.

Radim Malinowski začínal s podnikáním před pěti lety, kdy na platformě Fundlift završil úspěšnou kampaň pro svou firmu, která se v té době ještě jmenovala EnLog. Prvotní impulz a finance pomohly v rozvoji firmy, která nyní dodává své produkty a služby na několik zahraničních trhů.

Váš projekt, který jsme na Fundlift pomohli v roce 2016 odstartovat, byl zaměřený na omezení plýtvání energií. Můžete blíže popsat, jak celý systém fungoval?

Můj zájem v oblasti plýtvání energiemi ze začátku motivovaly více ekologické než ty ekonomické důvody. Vytvořil jsem proto systém bezdrátových senzorů pohybu. Jejich účelem bylo snímání pohybu osob v prostoru, ve kterém by mohlo docházet k plýtvání energiemi spojených s provozem osvětlení. Systém fungoval tak, že záznamy o pohybu opatřoval časovými značkami, díky kterým jsme byli schopni zjistit, jaké procento času se v monitorovaném prostoru někdo vyskytoval a jaké procento času se svítilo. Na základě nasbíraných dat jsme vyhodnotili, zda je vhodné osvětlení optimalizovat či nikoliv.

Radim Malinowski, zdroj: ACRIOS Systems
Radim Malinowski, zdroj: ACRIOS Systems

Jak jste se ještě jako student v roce 2016 dostal k problematice plýtvání energií? Proč zrovna u osvětlení?

Jak už to tak bývá, byla to náhoda. V průběhu bakalářského studia na VUT v Brně jsem bydlel na vysokoškolských kolejích, kde jsem si všiml, že se na chodbách svítí po celou noc. Připadalo mi to zbytečné. Vzhledem k tomu, že jsem „datově“ orientovaný člověk, nespokojil jsem se s tím, že bych takové zacházení s elektrickou energií rovnou odsoudil jako plýtvání. Finální verdikt jsem chtěl mít podložený daty, a tak vznikla myšlenka navrhnout a vyrobit potřebný měřící systém v rámci bakalářské práce a následně jej rozvíjet.

Během prvního týdne spuštění kampaně na Fundliftu jste se dostal na jednání k „velkému“ stolu s hlavním investorem, který nakonec dodal většinu požadovaných finančních prostředků. Co se tím pro Vás změnilo?

V době, kdy jsem se na Fundliftu ucházel o přízeň investorů, jsem byl ve světě obchodu a jednání téměř úplným nováčkem. Z tohoto pohledu to pro mě byla velice zajímavá zkušenost. Jinak se toho mnoho nezměnilo. Své vizi jsem věřil a chtěl jsem ji představit všem investorům nehledě na jejich velikost.

Jak je na tom projekt EnLog téměř 5 let od startu první crowdfundingové kampaně?

EnLog již není EnLogem, naše společnost se nyní jmenuje ACRIOS Systems. Původní záměr řešit analýzy zacházení s energií v oblasti osvětlení se ukázal po necelém roce fungování jako lichý. Společnost se tak v zájmu zachování své existence a zachování šance na vyrovnání závazků, které měla vůči investorům, musela přeorientovat na komerčně zajímavější aktivity. Momentálně se ACRIOS Systems se svými téměř dvaceti zaměstnanci zabývá zakázkovým vývojem v oblasti IT se zaměřením převážně na elektroniku a serverové aplikace a dále prodejem portfolia vlastních produktů z oblasti tzv. internetu věcí.

Váš projekt zaujal řadu lidí. Požadovaný milion korun se podařilo získat už za jeden týden. Proběhlo tak vše podle Vašich plánů? Jak jste přistoupil k přeorientování na komerčně zajímavější aktivity?

Ano, plánem bylo získat financování pro rozvoj mého podnikatelského záměru, a to se povedlo nad očekávání rychle. Problémy v počátku však představovalo natavení business modelu. Mezi hlavními produkty firmy patřila právě hloubková analýza plýtvání elektřinou v osvětlování. Aby analýza mohla být provedena důsledně, tak se její cena pohybovala nad hranicí 100 tisíc korun. Klienty bylo těžké přesvědčit o investici do takové analýzy, na základě jejíchž výsledků bylo možné efektivněji nastavit osvětlení např. v průmyslových halách, které pak vyšlo levněji než samotná analýza. Osvětlení by šlo upravit bez analýzy. Méně efektivně, ale šlo by to. Problémem pak bylo, že my jsme se věnovali analýzám. Přesvědčit naše klienty o přínosu samotné analýzy před samotnou úpravou nastavení osvětlení představovalo na začátku podnikání překážku. Zjistili jsme, že tento obchodní model nevede tam, kam jsme potřebovali. Nechtěl jsem nad tím ale mávnout rukou, když mi lidé půjčili přes milion korun a celý projekt byl navíc spojený s mou tváří. Nedovedl jsem si představit, že bych to vzdal a ten milion korun nevrátil. Začali jsme se proto věnovat zakázkovému vývoji a výrobě elektroniky a mobilních aplikací. Na tom naše firma nyní stojí. Stále se věnujeme oblasti energií a nabízíme například chytrá řešení v odečtech vodoměrů, která lze díky našim produktům dělat vzdáleně. Vzdáleně jsme schopni také vyhodnocovat různé úniky energií. Obchodní model je tedy postaven jinak, než na začátku, aby lépe zapadnul do tržního prostředí a bylo možné plně využít potenciál této oblasti. Stále však platí, že bez původního záměru by firma nevznikla a já bych nikdy nezačal. Beru to tedy jako cennou lekci pro začátek podnikání.

Ukázal odečtů měřidel v bytových domech, zdroj: ACRIOS Systems
Ukázal odečtů měřidel v bytových domech, zdroj: ACRIOS Systems

Jak funguje Váš byznys model? Jak probíhá prodej a implementace služeb? Jaká jsou očekávání?

My jako firma stojíme na dvou základních pilířích. Prvním pilířem je dodávka IT služeb, kam patří zmíněný vývoj webových aplikací a dalších digitálních řešení. V rámci firmy dodáváme celá řešení pro různé typy koncových zákazníků, ať už se zkušenostmi s vývojem či bez nich. V rámci jednotlivých zakázek tak nabízíme kompletní řešení či jako subdodavatelé pomáháme s vybranou částí velkých projektů. Z tohoto pilíře se snažíme překlopit náš model směrem k produktům, které jsou více škálovatelné. Dodávky IT služeb jsou totiž náročné na organizaci, a hlavně na lidskou sílu, což naši expanzi zpomaluje. Chceme proto vytvářet více finálních produktů, které můžeme zákazníkům prodávat. Tyto finální produkty lze pak ve větší míře prodávat a jejich výrobu lze i např. outsourcovat, což v ideálním případě pomáhá právě námi zamýšlené expanzi na zahraniční trhy.

Běžnou praxí je, že klient od nás poptá na zakázku upravené zařízení z našeho portfolia, jako je přijímač informací či jakékoliv univerzální zařízení, které má na jednom konci „drát“ a přijímá informace, které pak může zprostředkovat bezdrátově dále do internetu. V případě, že je zákazník s pilotním projektem spokojený, přichází na řadu jednání o možnosti dodání většího množství tohoto produktu. Do této oblasti se snažíme překlopit náš obchodní model.

Máte produkt, na který jste zvlášť pyšný? Produkt, který byste chtěl čtenářům představit?

V současné době nejvíce napínáme plachty směrem k veřejnému osvětlení. V současné době řešíme projekt osvětlení v rámci Prazdroje v Plzni, jehož areál je velmi členitý a rozlehlý. V takovém prostoru nemáte jedno centrum, kam vedou všechny „dráty“ osvětlení. Naopak, máte několik budov, které mají vlastní rozvaděče pro určité oblasti, což ztěžuje centrální ovládání. Naše chytré technologie umožní Prazdroji tento problém vyřešit. Takové areály jsou proto ideálním prostorem pro implementaci našich produktů, protože stačí zapojit jednotlivé prvky osvětlení do našich modulů, a ty pak fungují dálkově v jednom centru bez potřeby fyzického propojení kabely.

Jakých úspor Vaše řešení dosahují? Můžete uvést modelový příklad?

Statistiky a data ohledně úspor se v různých projektech velice liší. Záleží na velikosti projektu, stavu systému osvětlení před instalací našich řešení, charakteristice místa instalace a podobně. My se ale nesnažíme naše produkty propagovat pouze skrze úspory. Největší úspora při modernizaci veřejného osvětlení je realizována skrze výměnu starých sodíkových výbojek za nové LED svítidla. Jen taková výměna „žárovek“ stojí za úsporou elektrické energie o zhruba 80 %. Hlavní přidanou hodnotu našich chytrých řešení my i většina našich zákazníků spatřujeme v nárůstu funkčnosti celého systému osvětlení. Díky napojení jednotlivých prvků osvětlení na centrální aplikaci jsme schopni vytvářet různé scénáře. Například můžete nastavit, že osvětlení na hlavních ulicích bude svítit déle kvůli bezpečnosti, ale v bočních uličkách osvětlení naopak od určité hodiny naopak ztlumíte, aby obytné zóny nerušilo večer jasné pouliční světlo. Další výhodou je snížení reakční doby, pokud dojde na světlech k nějaké poruše. Typicky se stává, že někdo rozbije jednu z lamp v parku a správce osvětlení díky našemu řešení hned ví, co se děje. Před instalací našich řešení tak obce či jiný správce osvětlení musel jednotlivé lampy fyzicky kontrolovat či se spoléhat na hlášení problémů ze strany občanů. I zde lze vlastně najít vedle zvýšení komfortu a zefektivnění služby i jistou nákladovou úsporu.

Osvětlení areálu, zdroj: ACRIOS Systems
Osvětlení areálu, zdroj: ACRIOS Systems

V rámci cílů omezení plýtvání elektrické energie existuje řada dotačních titulů na podporu podobných projektů. Využíval jste/využíváte podobné možnost?

V současné době naše firma realizuje řadu projektů chytrého osvětlení pro soukromé i veřejné instituce. Často jako partneři velkých dodavatelů např. osvětlení, kde do řešení dodáváme právě naše chytré technologie a výrobky, které osvětlení řídí a jsou schopny monitorovat jeho fungování. Ve městech a obcích probíhá řada dotačních titulů zaměřených na zlepšení veřejného osvětlení. Tyto dotace my sami nečerpáme, ale naši klienti z veřejného sektoru pomocí těchto dotací financují služby poskytované naší firmou. V našem portfoliu klientů však stále dominuje soukromý sektor. Na dotacích se nám konkrétně podařilo získat nižší stovky tisíc právě na oblast vývoje technologií, které nyní ukazují, že dávají na trhu smysl.

V jakém stádiu se nachází Vaše firma? Plánujete expanzi na zahraniční trhy?

Postupně roste počet i objem poptávek, které dostáváme ze zahraničí. Jedná se o země z Evropy, ale i také například z Afriky, naše řešení například poptávala egyptská firma. Poptávku z Egyptu jsme se ale po poradě v rámci firmy rozhodli nevyslyšet. Především kvůli technologickým a dalším bariérám. Naše produkty a řešení běžně ještě ladíme na místě se zákazníkem. S tím jsou spojena rizika, zejména když se jedná o řešení, které je nutné instalovat relativně daleko, a navíc mimo EU. Zaměřujeme se proto nyní především na trhy v Evropě, který nám vyhovuje i z pohledu našeho vývoje, kdy naše zařízení bez významných úprav fungují kdekoliv v rámci EU. Zajímavou instalaci nyní řešíme například na slovinských železnicích a poptávky chodí i ze zemí ve Skandinávii. Náš byznys model nám umožňuje „neřízenou“ expanzi do různě velkých projektů všude po Evropě, protože nepotřebujeme vytvořit jedno centrum a síť skladů odkud saturujeme poptávku po našich službách. Naopak. Z centra v ČR vytváříme pilotní řešení, které pak přivezeme na místo, a tam to odzkoušíme. Nemusíme proto rozhodovat, které země a trhy se budeme pokoušet dobývat jako první. Směr je však jasný.

 

Newsletter