Plýtvání vodou: Větší problém, než si myslíte

Vody je na světě sice víc než dost, avšak drtivá většina nemůže být využita jako pitná. Zásoby pitné vody, která může být využita ke spotřebě, totiž představují méně než 1 % celkového množství. A nejen proto je plýtvání vodou velkým problémem zejména do budoucna. Které země jí plýtvají nejvíce? A od kterých by se měly učit?

Zhruba 97,5 % množství vody, která se na světě nachází, je ve slané formě, tedy je nevhodná ke spotřebě. Ze zbylých 2,5 % jsou více než dvě třetiny zmrazeny v ledovcích. Dostupné zásoby pitné vody tak představují méně než 1 % z celkového množství. Magazín Forbes představil hned tři problematické aspekty, které jsou spojeny právě s nedostatkem vody.

Komodita budoucnosti? Investujte do vody!

Antropocentrický aspekt

I když ve vyspělých zemích se nám může zdát nedostatek pitné vody jako dávná historie, v chudších částech světa jde o stále aktuální problém. V subsaharské Africe má konstantní přístup k pitné vodě pouhých zhruba 30 % obyvatel, v chudších částech Asie, tedy zejména na jihu, pak mezi 40 a 50 %.

Následující mapa od World Resources Institute ukazuje, v jakém poměru je spotřeba vody k její nabídce v jednotlivých zemích celého světa. V 36 zemích, které jsou vyznačeny červeně, tento poměr přesahuje 80 %. To je již kritický bod značící, že nejen domácnosti, ale i firmy jsou zde vystaveny nedostatku vody. I z tohoto pohledu jsou neproblematičtějšími oblastmi subsaharská Afrika a jižní Asie.

Biocentrický aspekt

Nejen lidé, ale i řada ostatních živočichů a rostlin potřebuje k životu sladkou vodu. Ta je tak důležitá i pro zemědělské využití, kvůli čemuž může její nedostatek vyústit v nedostatek potravin. Nouze o vodu tak může ohrožovat celý ekosystém, jehož je člověk součástí. Čím více vody je spotřebováno lidmi, tím méně ji zbývá pro přírodu, která se bez ní také neobejde.

Stovky korun za láhev vzduchu. Nová komodita budoucnosti?

Ekocentrický aspekt

S tím, jak se zvětšuje světová populace a na celém světě roste životní úroveň, roste poptávka po vodě. Bude tak nutné sáhnout do zásob té podzemní, jejíž regenerační schopnost je velmi nízká. Vzhledem k udržitelnosti celkových vodních zásob je tak do budoucna nutné, aby využití vody bylo maximálně efektivní.

A kde se s vodou nejvíce plýtvá? Podle serveru WorldAtlas.com je na světě řada zemí s přímo hrozivě nízkou produktivitou při využití vody. V sedmi zemích – Madagaskar, Tádžikistán, Kyrgyzstán, Afghánistán, Pákistán, Turkmenistán a Východní Timor – připadá na jeden kubik (1 000 litrů) spotřebované vody pouhý 1 americký dolar v HDP. Pro srovnání, nejproduktivnější země ve využívání vody jsou podle WorldAtlas.com Lucembursko (1 285 dolarů HDP na kubík vody), Rovníková Guinea (734 dolarů HDP na kubík vody) a Dánsko (501 dolarů HDP na kubík vody).

Miliardy v odpadcích. Kde se s jídlem plýtvá nejvíce?

 

Newsletter