Počet nových podniků se stále snižuje. Máme se bát budoucnosti?

Petra Štěpánová, zdroj: Dun & Bradstreet

Ochota podnikat se v Česku snižuje, alespoň co se existence nových firem (a.s. + s.r.o.) týká. Jejich počet setrvale klesá a souběh dosavadních nejistot (pandemie, válka apod.) nenahrává obratu. Krátkodobý pokles by nevadil, ale dlouhodobější trend může pro ekonomiku naznačovat možné budoucí problémy.

Ačkoli bylo loni založeno 14 813 nových společností, čistý přírůstek kvůli zániku jiných firem činí jen 8 296. Statistiky o tomto segmentu poskytuje společnost Dun & Bradstreet. Její analytička Petra Štěpánová očekává obrat k lepšímu, pokud současné nepříznivé podmínky v ekonomice vymizí. Podobným problémům navíc čelí i další evropské země. Jak by se firmy měly postavit k aktuálním výzvám? Přečtěte si rozhovor s Petrou Štěpánovou.

zdroj: Dun & Bradstreet

Počet nově založených firem v Česku klesá (loňský rok byla výjimka). Zatímco v prvním pololetí 2017 vzniklo dle vašich dat 17 395 firem, letos to je jen 14 813. Co to podle vás vypovídá o současném stavu ekonomiky?

Výrazný pokles zájmu podnikatelů o nový byznys je jistě odrazem současného stavu ekonomiky. Nicméně, ten je do značné míry důsledkem vývoje z posledních let, kdy se svět otřásl v základech – nejprve globální pandemií a nyní válkou, která má celosvětové dopady. Důsledky jsou a budou obrovské jak pro firmy, tak pro společnost, ve které žijeme. Z krátkodobějšího pohledu podnikatele a firmy drží při zdi nejistý výhled do budoucnosti, obavy z recese a stále nezkrocená inflace. Podmínky pro nové projekty, kdy se po letech „levných“ peněz úroky vyšplhaly do astronomických úrovní, také nejsou optimální.

Jaký dopad má tento trend na dlouhodobou prosperitu?

Záleží na tom, jak dlouho budou současné turbulence trvat a samozřejmě také na tom, jak se bude vyvíjet geopolitická situace, zejména válka na Ukrajině. To, co by mělo podniky znepokojovat, je riziko další eskalace konfliktu. Ta by mohla mít různé podoby, z nichž každá s sebou nese pro firmy vlastní soubor problémů.

A samozřejmě je tu také covid, o kterém se v posledních měsících nemluví, ale stále zůstává významným rizikovým faktorem. Pokud se situace v relativně krátkém časovém horizontu uklidní, z dlouhodobého pohledu si trh s tímto výpadkem poradí.

Ve kterých sektorech je největší propad nově založených společností?

V rámci oborů činnosti, ve kterých podniká nejvíc firem, jsme největší pokles mezi prvním pololetím 2020, resp. prvním pololetím 2021 a 2022 zaznamenali u výroby, obchodu a služeb neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Mezi pololetím 2020 až 2022 se počet nově registrovaných firem propadl o 2 489 a mezi pololetím 2021 až 2022 dokonce o 3 069.

Tento vágně specifikovaný předmět činnosti v praxi znamená, že firma může vykonávat veškeré aktivity, pro které živnostenský nebo jiný zákon nevyžaduje zvláštní oprávnění. Jinými slovy se aktuálně jedná o 81 oborů. Pokles společností s tímto předmětem činnosti souvisí s rozhodnutím Nejvyššího soudu, podle kterého firmy musí toto označení změnit a specifikovat podle skutečného předmětu podnikání.

Výrazný propad dále zaznamenalo i stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních, kde došlo k poklesu nově založených firem o 229, resp. 123. To je důsledek covidových opatření.

Třetí nejvyšší pokles v počtu nově vzniklých firem jsme zaznamenali v oblasti pronájmu a správy vlastních nebo pronajatých nemovitostí. Zatímco ve srovnání s rokem 2020 letos vzniklo o 82 společností více, naopak oproti prvnímu pololetí 2021 došlo k poklesu o 447 nových subjektů. Obdobný vývoj lze sledovat ve správě nemovitostí na základě smlouvy.

zdroj: Dun & Bradstreet

Měla by se vláda nějak pokusit zvrátit tuto nepříznivou tendenci? Pokud ano, jak?

Vláda by pro podnikatele měla být hlavně čitelná a predikovatelná, aby firmy a podnikatelé měli dostatek informací v dostatečném časovém předstihu o případných změnách podnikatelského prostředí. Snížení byrokracie by zcela jistě také ulevilo.

Jak jsou na tom jiné země Evropské unie? Dá se tento klesající trend vysledovat i u nich?

Všechny země EU jsou více či méně zasaženy aktuálními geopolitickými problémy – zejména globální energetickou krizí a vysokou inflací. Ekonomické prostředí je globálně komplikovanější a rizikovější, než jsme byli zvyklí v letech před pandemií.

Ze kterých zemí nejčastěji pochází kapitál u firem založených v tomto roce?

Kromě českého, který stále převažuje, jsou nejaktivnější podnikatelé z Ukrajiny a Slovenska. Tento trend je dlouhodobý a zřejmě nesouvisí s válkou na Ukrajině. Ukrajinci a Slováci také nejčastěji kupují již založené firmy, ať už se jedná o rozjeté podnikání nebo jen ready-made společnosti.

V poslední době se spekuluje o možné recesi. Připravují se na ni nějak vaši klienti?

My klientům hlavně doporučujeme, aby své firmy a podnikání připravili na „nové“ podmínky. Osoby s rozhodovací pravomocí musí mít připraveny nástroje na snižování rizik. Vztahy s novými zákazníky vždy zahrnují riziko, že mají jinou představu o tom, co je důležité, jako je například nutnost platit faktury včas nebo je vůbec platit. Mohou si také myslet, že časté převádění velkých částek peněz do malé lékárny v odlehlé pouštní vesnici je zcela legitimní a v žádném případě podezřelé. Řízení rizik spočívá v tom, že musíte vědět, s kým obchodujete, abyste se vyhnuli nepředvídatelným hrozbám pro vaše podnikání. Pro firmy, které obchodují celosvětově nebo jsou závislé na dodávkách ze zahraničí, je nyní více než kdy jindy důležité mít pohotovostní plány pro případ náhlého narušení zdánlivě bezpečných dodavatelských řetězců a zvýšit povědomí o geopolitickém vývoji. Kromě toho geografické rozložení a různorodost dopadů podtrhuje význam širokého přístupu ke zmírňování těchto rizik.

Váš tip – začne se počet nově založených firem opět zvyšovat, až pominou současné nejistoty?

Ano.

Dun & Bradstreet je světový lídr v poskytování klíčových obchodních dat a analytických řešení, která firmám po celém světě pomáhají zlepšovat jejich rozhodovací procesy a zvyšovat výkonnost. Dun & Bradstreet Data Cloud podporuje řešení, která zákazníkům pomáhají v růstu tržeb, snižování nákladů, zmírnění rizik a transformaci jejich podnikání. Od roku 1841 firmy všech velikostí spoléhají na Dun & Bradstreet v řešení pro řízení rizik a rozšiřování obchodních příležitostí.

Newsletter