Podíl nezaměstnaných osob v ČR poklesl v dubnu na 2,7 %

V dubnu celkový počet uchazečů o zaměstnání v České republice poklesl o 7,6 % na 209 828, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 0,2 % na 339 919 a podíl nezaměstnaných osob poklesl na 2,7 %.  

K poslednímu dubnovému dni evidoval Úřad práce ČR na svých krajských pobočkách a jejich kontaktních pracovištích celkem 209 828 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 17 225 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 je nižší o 32 970 osob. Z tohoto počtu bylo 188 421 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 16 592 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 byl jejich počet nižší o 31 762.

V průběhu dubna bylo nově zaevidováno 35 817 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 1 405 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku více o 412 osob. Z evidence v dubnu odešlo celkem 53 042 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 4 266 osob více než v předchozím měsíci a o 3 173 osob méně než v  dubnu 2018.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech 77 okresech, největší v okresech – Jindřichův Hradec (o 24,8 %), Jeseník (o 20,3 %), Břeclav (o 20,0 %), Svitavy (o 19,1 %), Chrudim (o 18,2 %), Žďár nad Sázavou a Znojmo (oba o 15,8 %).

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let k obyvatelstvu stejného věku k 30. 4. 2019 poklesl na 2,7 % (březen 2019 – 3,0 %, duben 2018 –  3,2 %. Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 28 okresů, nejvyšší byl v okresech Karviná (6,9 %), Most (5,7 %), Ostrava-město (5,2 %), Ústí nad Labem a Bruntál (oba 5,1 %), Chomutov (5,0 %), Znojmo (4,9 %) a Louny (4,6 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okresech Praha-východ (1,1 %), Rychnov nad Kněžnou (1,2 %), Pelhřimov (1,3 %). Podíl nezaměstnaných mužů poklesl na 2,6 % a žen na 2,9 %.

Ke konci dubna evidoval ÚP ČR 110 348 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 52,6 %. V evidenci bylo 36 162 osob se zdravotním postižením, což představovalo 17,2 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 71 734 uchazečů o zaměstnání, tj. 34,2 % všech uchazečů vedených v evidenci (březen 2019 – 36,3 %, duben 2018 – 29,3 %).   

ÚP ČR evidoval k 30. 4. 2019 celkem 339 919 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 588 vyšší než v předchozím měsíci a o 72 812 vyšší než v dubnu 2018. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,6 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (5,0), Sokolov, Jeseník a Ústí nad Labem (všichni 2,8), Most (2,6), Bruntál (2,5), Znojmo (2,4) a Hodonín (2,2). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 13 121 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 2,8 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 74 499, na jedno volné místo připadalo 0,1 uchazečů této kategorie.

Newsletter