Podnikání ve strachu. Čeho se světové firmy nejvíc bojí?

Podle aktuální studie s názvem Řízení globálních rizik pro rok 2017 společnosti Aon vnímají firmy za největší hrozbu poškození dobrého jména nebo značky. Významnou měrou se na této hrozbě podílí především sociální sítě.  Nejvíce se v žebříčku 10 největších hrozeb posunuly do popředí kybernetické útoky, které se za dva roky vyhouply o čtyři místa a skončily na 5. pozici. Připravenost firem na možné hrozby je přitom jen okolo 50 %, což je pokles o 5 procentních bodů oproti roku 2015.

Studie řízení globálních rizik pro rok 2017 společnosti Aon, která probíhá jednou za dva roky, odhaluje vliv trendů v ekonomice, demografii, geopolitice i technologiích na firmy. „Rizika, proti kterým se tradičně nedá pojistit, se stávají proměnlivějšími a je těžké se na ně připravit a minimalizovat je,“ vysvětluje Radovan Škultéty, generální ředitel společnosti Aon Risk Solutions pro ČR a Slovensko.

„Podle studie firmy aktuálně za největší riziko vnímají poškození dobrého jména či značky. Vadné produkty, podvodné obchodní praktiky, korupce, to vše tu bylo již dříve. Sociální sítě nicméně výrazně rozšířily jejich negativní dopad. A společnosti udělaly zranitelnějšími,“ upřesňuje Radovan Škultéty.

Reputační riziko tak trápí firmy dlouhodobě. Jako klíčové bylo vnímáno již v roce 2007, poté jej zastínila ekonomická krize a regulatorní omezení, na vrchol žebříčku v rámci Studie řízení globálních rizik společnosti Aon se vrátilo opět v roce 2015.

Na druhém místě TOP 10 globálních rizik se již podruhé umístil nepříznivý ekonomický vývoj, stupně vítězů uzavřela rostoucí konkurence. Pro firmy jsou dále rizikové legislativní zásahy do podnikatelského prostředí, ty ale v posledních letech ztrácejí na významu. Naopak stále naléhavější je pro firmy nebezpečí kybernetického útoku, které je v žebříčku na pátém místě.

„Kybernetické ohrožení je ukázkou rizika, které nelze řídit tradičními nástroji minimalizace a přenosu. Nyní je hlavní obavou amerických firem, květnový hromadný útok na stovku zemí, který zasáhl i ty evropské. Nicméně ukazuje, že mu do budoucna bude třeba věnovat pozornost celosvětově,“ doplňuje Radovan Škultéty.

Riziko kybernetického útoku je přitom novinkou posledních let – poprvé se ve studii objevilo v roce 2015, a to na 9. místě.

Na rizika jsou firmy připravené jen napůl

Podle studie má většina společností formální oddělení pro řízení rizik a pojištění. V těch nejčastěji pracuje 1-5 osob. Stejně tak mají společnosti vypracované plány řízení rizik. Průměrná připravenost na TOP 10 rizika ale dosahuje jen 53 %, což je dokonce o 5 % méně než v roce 2015. Nízká připravenost panuje i v případě reputačního rizika, které zaznamenalo taktéž 5% pokles.

„Celkový výsledek je velmi znepokojující. Přesto se zdá, že firmy mají tendenci věnovat méně pozornosti především těm rizikům, která mohou samy nejméně ovlivnit, tedy vývoji ekonomiky, politické situaci a konkurenci. Naopak rizika, která jsou pojistitelná, konkrétně přerušení provozu a odpovědnost třetí strany, jsou velmi dobře kryta. Nejlépe jsou firmy dle vlastních slov připraveny na kybernetické riziko, což je zřejmě dáno jeho naléhavostí,“ poznamenává Radovan Škultéty.

Připravenost pro případ přerušení činnosti letos dosáhla 67 %, odpovědnosti třetích stran 70 % a kybernetického rizika 79 %.

Navzdory rezervám v připravenosti na rizika poklesly ztráty, které z nich plynou. A to z 27 % v roce 2015 na současná 24 %.

Roku 2020 bude vládnout ekonomika a konkurence

Součástí studie jsou i očekávání firem v následujících letech. V roce 2020 tak dle předpokladů bude hlavním rizikem opět ekonomická situace následovaná rostoucí konkurencí a neschopností firem přinášet inovace a plnit potřeby zákazníků. Hrozba kybernetického útoku si pravděpodobně udrží pátou příčku, reputační riziko by mělo klesnout na šesté místo.

Newsletter