Podnikatel je hrdina. Jeho hrdinskou cestu mu chceme zjednodušit

Jan Korbel, zdroj: Fakturoid

Podnikatel je hrdina. Jeho hrdinskou cestu mu chceme zjednodušit. Na začátku jsme objevili volný trh, na který jsme vstoupili dostatečně brzo. Vydrželi jsme, spoluvytvářeli, až jsme se nakonec dožili jeho dostatečné velikosti, řekl v rozhovoru pro Roklen24 spoluzakladatel společnosti Fakturoid Jan Korbel. Jak Fakturoid zjednodušuje fakturaci? A jaké změny ve svých službách provedl a chystá? Dozvíte se v rozhovoru!

Co je podle vás hlavní příčina úspěchu Fakturoidu?

Víceméně náhodou jsme objevili volný trh a byli na něm brzo. Možná až moc brzo. Ale vydrželi jsme dostatečně dlouho, abychom ho spoluvytvářeli a dožili se jeho dostatečné velikosti. A samozřejmě “drobnost” (ironicky) typu, že máme od začátku product-market fit, opravdu dobře se to zákazníkům používá a naše podpora je prvotřídní.

Jak zjednodušujete proces fakturace?

To se musíme nejdřív vrátit k tomu, co tu bylo před námi. Píše se rok, řekněme, 2010 a jsou tu zavedené účetní systémy. V našem segmentu hlavně Pohoda a Money S3. Jsou to klasické Windows aplikace z 90. let minulého století. Jejich primární zákazník je vlastně účetní a úkol je dělat výkazy pro stát. A k tomu potřebujete mít faktury a náklady. Záměrně zjednodušuji, ale podstata sedí.

Tyhle programy jsou pro běžného živnostníka nebo firmu uživatelsky nepřátelské a zbytečně komplikované. Jednak proto, kdy vznikly, a poté, že cílem je účetní a její práce. Ne jednoduchá evidence faktur a nákladů a řešení byznysu z pohledu živnostníka nebo firmy. My jsme přinesli zaměření na potřeby podnikatele a zabalili je do moderního uživatelského rozhraní. K tomu jsme přidali automatizace typu upomínky, párování plateb, pravidelné faktury apod. Takže třeba můžete nechat našeho robota automaticky vystavit a poslat zálohovku klientovi. Když ji včas nezaplatí, pošleme mu za vás upomínku, a když zaplatí, automaticky označíme zálohovku jako zaplacenou a klientovi pošleme fakturu s poděkováním.

Zdroj: Fakturoid
Zdroj: Fakturoid

Jaké největší změny jste udělali ve vašem produktu od jeho počátku?

Kdybych měl vypíchnout nějakou funkční velkou změnu, minulý rok jsme pustili úplně nové mobilní aplikace. Jsou zajímavé tím, že teď prakticky vše, co děláme pro webové rozhraní, “automaticky” máme i pro mobilní aplikace. Nedávno jsme pustili do světa první verzi skladového hospodářství. To je určitě velká nová oblast. A jedna z linek vývoje je vylepšování toho, co umíme na nákladové straně, a tam budeme mít brzy zajímavé zprávy v oblasti automatického vytěžování PDF přijatých faktur.

Jak jsem říkal, povedlo se nám od začátku trefit to, co naše cílovka potřebuje, takže je to spíš o prohlubování funkcí ve vytyčeném směru, než že bychom museli výrazně měnit, o co se s Fakturoidem snažíme.

Jak zajišťujete bezpečnost finančních údajů svých uživatelů, abyste zabránili případnému zneužití dat?

Na webu máme stránku věnovanou bezpečnostním zásadám. Ve stručnosti: Zálohujeme často a na různá místa. Přístup k datům je monitorovaný, zaznamenáváme, kdo do účtu přistupoval a proč. Typicky jde o reakci na požadavek zákazníka, kdy chce pomoci s něčím ve svém účtu. Už přes dva roky nabízíme klientům dvoufaktorové ověření pro přihlašování do účtů. 

Uvádíte, že vaši klienti přes vás měsíčně vyfakturují za více než pět miliard. Máte nějaký cíl, kam by mělo toto číslo vyrůst?

Ne, na tohle číslo necílíme. Je tam spíš proto, abychom dali kontext potenciálnímu zákazníkovi, když se poprvé dívá na náš web. Víc než konkrétní čísla je pro nás důležité, jak moc dokážeme našim uživatelům jejich podnikání a s ním spojenou administrativu zjednodušit. Jako firma jsme vyrostli z přesvědčení, že podnikatel je hrdina, a vším, na čem dnes ve Fakturoidu děláme, chceme podnikatelům jejich hrdinskou cestu zjednodušit, ať už se na ní potkají s fakturací, účetnictvím nebo třeba se složitou legislativou.

Zdroj: Fakturoid
Zdroj: Fakturoid

Plánujete zavedení nových funkcí nebo integraci s dalšími softwarovými nástroji?

Nové funkce zavádíme neustále nebo vylepšujeme ty stávající, případně prohlubujeme, co už Fakturoid umí, aby v tom byl ještě lepší. To je podstata našeho byznys modelu – SaaS = Software as a Service – pronajímáte si naši aplikaci jako službu. Platíte malý měsíční/roční poplatek a my na oplátku službu nejen udržujeme, ale stále rozvíjíme. Takže odpověď je ano, samozřejmě, jako ryba plave ve vodě.

Jaká je dlouhodobá vize Fakturoidu?

Být nejlepší nástroj pro potřeby živnostníků a firem v oblasti oběhu dokladů a toho, co vytvoření dokladů předchází. Dát jim vhled do jejich byznysu pomocí skvělých statistik a zjednodušit komunikaci s účetní.

V dubnu jste se zúčastnil konference WebExpo 2023. Hovořil jste na téma metody Shape Up. O co vlastně jde? 

Shape Up je primárně metodologie pro vývoj softwaru, ale základní nápad lze použít pro jakýkoli složitější projekt. Jde o to, že typický problém ve vývoji softwaru je odhadování, jak dlouho vám bude trvat, než vyvinete danou funkcionalitu. A většinou to podstřelíte. Základní východisko Shape Upu je, že to otáčí. Cokoli se rozhodnete udělat, musí být hotovo do šesti týdnů. To znamená, že se musí přizpůsobit cíl, co v daném časovém rozpočtu zvládnete udělat. A o tom je Shape Up – jak tvarovat cíl a jak pak organizovat jeho realizaci. Koho by to zajímalo, tak je venku video záznam přednášky, které najdete zde

Příběh Fakturoidu se začal psát o vánočních svátcích roku 2008. Tehdy se Lukáš a Honza rozhodli, že vytvoří online fakturaci pro živnostníky. Sami takovými živnostníky byli, potřebovali fakturovat a existující nástroje se jim zdály zastydlé někde v 90. letech minulého století. Během roku 2009 jsem vznikal v jejich volném čase. Honza měl jako hlavní práci tvorbu a správu webů, Lukáš studoval a staral se o menší hostingovou službu. Do světa mě vypustili 24. prosince 2009. Narodit se na Štědrý den se prý už v minulosti osvědčilo ;‑)

Od té doby jsem hodně vyrostl. Používají mě desetitisíce klientů, kteří každý měsíc vystaví přes 400 000 faktur za více než 5 miliard korun. A roste i tým, který se o mě stará.

 

Newsletter