„Podporujeme digitalizaci pojišťovnictví,“ říká Jiří Vataha, zakladatel České Insurtech Asociace

Složil, jeho slovy, „dream team“ a založil Českou Insurtech Asociaci s cílem sjednotit odvětví insurtech a napomoci v jeho rozvoji. Platforma sdružuje insurtech společnosti a startupy se zájmem trh pojišťovnictví modernizovat. Ke členství se hlásí společnosti jako Mutumutu, Dodomo nebo PetExpert. Kam až má v plánu to Česká Insurtech Asociace dotáhnout? Přečtěte si rozhovor s Jiřím Vatahou, zakladatelem České Insurtech Asociace, který má v úmyslu, mimo jiné, do světa pojišťovnictví navrátit mladou krev.

Mohl byste úvodem představit oblast insurtechu jako takovou?

Pojem insurtech jako takový pochází ze dvou anglických slov – “insurance” a “technology”, z čehož si můžeme dovodit, že oblast insurtechu spojuje standardní proces pojišťovnictví s moderními digitálními technologiemi. Popsal bych to jako digitalizované pojišťovnictví nebo pojišťovnictví s použitím moderních digitálních technologií.

Co Vás vedlo k založení České Insurtech Asociace? Co je jejím cílem? Seznámíte nás s Vaším dream teamem?

Řekl bych, že se jednalo o jakési vyústění trendu, který vidíme posledních několik let, tedy evoluci pojišťovnictví ve smyslu digitalizace a automatizace procesů. Proces digitalizace pojišťovnictví započal zhruba šest let nazpět. Covid tento proces významně urychlil. Během pandemie do insurtechu začaly také více vstupovat i třetí strany – startupy. My jsme dospěli k názoru, že je potřeba určité konsolidace trhu, zkrátka sjednocení všech subjektů, které se na této evoluci podílejí. A tak jsem se rozhodl složit tým pěti odborníků, hned z několika oblastí.

První je oblast právní, za kterou v rámci asociace vystupují dva kolegové, se kterými jsem spolupracoval v sekci dohledu České národní banky. Dále máme v týmu markeťačku/grafičku a také kolegyni za HR s přesahem do PR a event managementu. Mimo nejužší vedení tým doplňuje IT specialista. Takže dle mého názoru máme pokryté celé spektrum, které startupista v počátku potřebuje. Protože to, že má někdo nápad, není pro založení úspěšného insturtechového startupu vše. Oblastí, na které se ČIA zaměřuje nebo na jejichž základě funguje, je několik. Není to jeden cíl, na který můžete ukázat prstem. Jde o několik pilířů, na nichž bychom rádi fungovali, a už fungujeme.

O jaké pilíře tedy jde?

Základní pilíře jsou tři. Jde o pilíř podpory pro insurtechové startupy nebo společnosti, které jsou na trhu dva až čtyři roky. Těm bychom chtěli poskytovat podporu zejména v právní a compliance oblasti, dále v ekonomické, marketingové, případně i IT oblasti.

Druhým pilířem je networkingový hub, kde bychom rádi seskupovali jednak společnosti, které na insurtechu participují, jednak “přidružené” subjekty, které jsou s touto oblastí spjaty okrajově (komunikace nyní probíhá s advokátními kancelářemi, univerzitami, různými inkubátory). Přímo v rámci platformy ČIA jim chceme poskytnout prostor k propojení mezi sebou, aby mohli využívat synergických efektů v podobě vzájemné spolupráce. Dnes už máme za sebou propojení dvou insurtech startupů, které se navzájem neznaly, nevěděly o sobě, došlo tam právě k tomu propojení a jeden využívá produktu toho druhého.

Třetím pilířem je zastupování a prosazování zájmů členů, ať už se jedná o prosazování názorů jak před laickou, tak především odbornou veřejností. Naší ambicí je, abychom se v budoucnu v rámci legislativního procesu stali připomínkovým místem.

Co Vás čeká v nejbližších měsících v rámci “rozjezdu” platformy ČIA?

Vzhledem k tomu, že na trhu nejsme ani dva měsíce, aktuálně probíhá akviziční činnost. Probíhá tedy velmi intenzivní komunikace s potenciálními členy, diskutujeme naše vize, představujeme přidanou hodnotu, proč být součástí ČIA, a to opět nejen na úrovni insurtechů, startupů a společností, které už tady jsou, ale právě i na úrovni, řekněme, přidružených členů.

Rádi bychom v dohledné době, , uspořádali první tzv. kulatý stůl, u něhož bychom se sešli se všemi členy. S nimi bychom vždy v rámci pravidelného setkávání u kulatého stolu projednali nejpalčivější témata, řekli si, s čím se v současnosti potýkají, ať už se bude jednat o zmíněný legislativní rámec, o určitá dohledová očekávání, případně o technologické záležitosti. Následně bychom v rámci České Insurtech Asociace společně hledali cesty řešení, případně na základě komunikace s odbornou veřejností bychom se ty podmínky snažili narovnat, zlepšit, tak aby se v tomto prostředí dalo lépe pohybovat.

Představíte nám dosavadní členy České Insurtech Asociace?

Máme několik členů. Prvním členem je společnost Mutumutu, kterou bych já osobně definoval jako společnost, která vymezuje pojem insurtechu u nás v České republice. Je to jedna z prvních, ne-li úplně první společnost, která začala poskytovat životní pojištění on-line, a to včetně zapojení nejmodernějších technologií. Mutumutu například vrací peníze za to, že žijete zdravě, kdy měření probíhá prostřednictvím chytrých hodinek.

Dalším členem je společnost Dodomo. Zde se jedná o společnost, která eliminovala potřebu kaucí v rámci nájemného. Místo kauce poskytují pojištění, jakousi záruku. Na straně nájemce sníží náklady na desetinu, zaplatíte pouze vstupní poplatek a následně hradíte měsíční poplatek po dobu trvání nájemní smlouvy. A naopak pronajímatel, ačkoli nemá kauci, má jistotu v podobě tohoto pojištění, které Dodomo poskytuje, a to až do výše 50 000 Kč.

Třetím členem je společnost Petra Zapletala, významné osobnosti pojistného trhu, který mnoho let působil v čele Pojišťovny České spořitelny a následně založil společnost TUITO s.r.o., která drobným e-shopům dává možnost poskytovat pojištění svým zákazníkům. Dnes pojišťovny navážou spolupráci s velkými e-shopy, kde jsou ohromné obraty, ale s malým e-shopem se pojišťovna vůbec bavit nebude. A to je právě ten moment, kdy nastupuje společnost TUITO s.r.o. Petra Zapletala, která tyto menší e-shopy zastřešuje a v agregátní podobě ty obraty tvoří.

Dalším členem je společnost PetExpert, která pojišťuje domácí mazlíčky, psy a kočky. V síti veterinářů je to jednička na trhu.

Dalším naším členem je inPojištění. Tato společnost poskytuje softwarové řešení primárně pro pojišťovací zprostředkovatele, ale i pro ty finanční. Dále tvoří rozhraní pro srovnávače pojištění.

Poslední členové České Insurtech Asociace jsou pojišťovny Direct a Simplea, které netřeba dlouze představovat. V obou případech se jedná o pojišťovny, které se profilují jako online pojišťovny.

Mimo tyto členy máme nově uzavřenou spolupráci se společností Digital Insurance. Letos se bude konat sedmý ročník World’s Digital Insurance Awards, soutěže jak pro pojistitele, tak pro insurtech. My jsme se stali partnery těsně před uzavřením přihlášek do soutěže, takže jsme nemohli nominovat žádného našeho člena. Spolupráce je na tzv. “cross border” úrovni, kdy insurtechovým společnostem příchozím na český trh poskytujeme podporu, aby mohly působit na našem českém trhu. V příštím ročníku soutěže přihlásíme co nejvíce našich členů.

Co si můžeme představit pod plánovaným prosazováním výhodnějších právních i daňových podmínek?

V první řadě bychom si tato témata rádi utřídili během plánovaného kulatého stolu. Díky monitoringu trhu a na základě průběžně probíhající komunikace víme, že v obecném pojetí existují problémy ve výkladové stránce práva, další komplikace se pak týkají informačních povinností při distribuci pojištění. Co se týká daňové oblasti, tam si myslím, že se celý trh insurtechů a startupů pere s problematikou motivačního zaměstnaneckého programu, známým pod názvem ESOP. To je ve stručnosti to, čemu se v nejbližších měsících budeme věnovat.

Navazujete spolupráci s technologickými univerzitami po celé České republice. Co bude tato spolupráce obnášet?

Mým osobní cílem je do populačně stárnoucího trhu pojišťovnictví přivést mladou krev. Doufám, že právě prostřednictvím insurtechu obor pojišťovnictví pro mladou generaci můžeme zatraktivnit a například šířením způsobů využití moderních digitálních technologií v pojišťovnictví obor uděláme víc sexy. Jedním z kanálů, jejichž prostřednictvím bych tohoto cíle chtěl dosáhnout, je právě skrze univerzity.

S kolegou Robertem Šimkem máme mnohaleté zkušenosti i v oblasti pedagogické činnosti. Takže bychom se orientovali na vedení například závěrečných prací na téma insurtech, digitálních technologií aj. Vedli bychom přednášky, pokud by univerzity měly zájem, případně bychom studenty se zájmem o insurtech zvali na vybrané námi pořádané semináře nebo vzdělávací kurzy.

A spolupráce s advokátními kancelářemi?

Spolupráce s advokátními kancelářemi je zde pro potřeby “od založení po exit” zejména startupům. Pokud startupista přijde s tím, že potřebuje společnost založit, a má třeba už i vyšší ambice, působit nejen v České republice, ale i v zahraničí, nebo naopak chce společnost jako takovou prodat velkému hráč na trhu, tak abychom byli schopni někoho doporučit v rámci asociace, jak se založením, tak například s due diligence při exitu, tj. při prodeji té společnosti.

Co Vás na oblasti insurtechu baví?

Technologie a možnosti. Jsem rád, že žijeme v této době, a já vím, že se toho řádově v několika málo letech dožiji, kdy bude možné mít pojišťovnu v mobilu v kapse a veškeré kroky s tím spojené budu schopen provést „z gauče“. A to je na tom to zajímavé, že technologie i legislativa, přestože pojišťovnictví je poměrně dost regulovaná oblast, nám to v dnešní době umožňují.

Jiří Vataha působil mnoho let v ČNB, jako vedoucí oddělení řízení likvidity v sekci bankovních obchodů, následně jako vedoucí kontrolních skupin v sekci dohledu nad finančním trhem, kde měl na starosti onsite kontroly poskytování odborné péče pojišťoven. Byl součástí pracovní skupiny EIOPA Suptech project group, kde se podílel na přípravě bigdata processing and machine learning nástroje pro dohledové orgány EU. Řadu let přednáší na Vysoké škole finanční a správní, a.s. mikroekonomii a makroekonomii pro bakalářské a magisterské programy, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce, vede závěrečné práce a je členem zkušební komise státních závěrečných zkoušek. Ve volném čase poskytuje start-upům ekonomické poradenství v oblasti finančního plánování, budgetingu, forecastingu a přípravu pitchdecků pro investory. V současné době působí jako vedoucí oddělení vnitřní kontroly v Hasičské vzájemné pojišťovně a.s.

Newsletter