Pohyblivé písky v čínském ESG

Zdroj: Depositphotos

Průzkum společnosti Fidelity International ukázal, že investoři a zákazníci hrají v čínských společnostech stále důležitější roli při řízení strategií u oblasti životního prostředí, sociálních záležitostí a řízení (ESG). Tento posun zdůrazňuje hodnotu skrývající se v angažovanosti v druhé největší ekonomice světa.

Kam vláda, tam jdou i firmy. Tak zní tradiční moudrost o podnikání v Číně. Ale pokud jde o zlepšování ESG, tento předpoklad potřebuje update. Investoři a spotřebitelé mají podle grafu větší vliv na rozhodování společností o strategii udržitelnosti, v některých případech dokonce větší než kombinace politických pobídek a represivních nařízení.

Graf: Očekávání zákazníků a investorů jsou nejčastějšími hnacími silami při tvorbě strategie ESG

Zdroj: Fidelity International
Zdroj: Fidelity International

Graf ukazuje odpovědi na otázku: „Jaké jsou hlavní faktory, které vedly vaši společnost k rozhodnutí vypracovat a zavést strategii ESG?“ Respondenti měli vybrat tři nejlepší odpovědi. Zdroj: Fidelity International, květen 2023.

To je klíčové zjištění nedávného průzkumu společnosti Fidelity International mezi 262 vedoucími pracovníky a řediteli společností se sídlem v Číně. Na otázku, jaké jsou jejich tři hlavní motivace, uvedla téměř polovina těch, co plánují strategii ESG, že reagují na očekávání zákazníků. Skoro 44 % se pro změnu snaží řešit obavy investorů. To přitom platí pro veřejný i soukromý sektor. Tyto dva důvody uvádí jako své hlavní víc jak státních podniků (SOE), tak soukromých podniků než těch, které tvrdí, že tak činí kvůli lepší provozní efektivitě, finanční výkonnosti nebo hodnocení ESG třetí stranou.

Politika stále hraje velkou roli. Více než polovina čínských státních podniků uvádí jako důvod strategie ESG „reagování na politické iniciativy“ a „dodržování předpisů“ u 29 do 37 procent ve všech třech případech motivace. Skutečnost, že jsou tyto důvody umístěné níže, však naznačuje, že investoři mají na čínské společnosti v oblasti ESG větší vliv, než by se mohlo zdát zastáncům cesty bez ESG, což mohou být ti, kterým se v oblasti ESG nedaří. Už jen angažovaností mohou investoři získat větší přehled o plánech společností, sledovat jejich pokrok a dosáhnout smysluplných změn, které vytvářejí hodnotu. Je to hra s hodnotou, která je na první pohled skrytá a tento průzkum shrnuje proč.

Zdroj: Fidelity International

Newsletter