Pojišťovna VIG prudce zvyšuje zisk, i díky regionu

(Aktualizováno 10:58) Rakouská pojišťovací skupina Vienna Insurance Group dnes oznámila finanční výsledky za prvních devět měsíců roku. Výše hrubého předepsaného pojistného dosáhla 7 mld. EUR, meziročně byla tedy stabilní, navzdory výrazným negativním kurzovým vlivům. Po očištění o kurzový dopad se zvýšila o 1,7 procenta. Skupina dosáhla za 9M 2014 výrazného nárůstu zisku – hrubý zisk se zvýšil o 36 % na 430,8 milionu eur a čistý zisk vzrostl meziročně o 51 % na 327,7 mil. EUR. Přepočtený zisk na akcii dosáhl 3,26 EUR (mezir. růst o 66 %).

Za samotné třetí čtvrtletí roku dosáhla výše hrubého předepsaného pojistného 2,05 mld. EUR, meziročně vcelku stabilní úrovně (nárůst o 1,7 %). Skupina vykázala o 27 % vyšší hrubý zisk na úrovni 140 mil. EUR, který mírně zaostal za konsensem analytiků 147,5 mil. EUR. Čistý zisk, který meziročně vzrostl o více než 48 % na 114,3 mil. EUR, pak odhad trhu (110,3 mil. EUR) naopak mírně překonal.

Posilování finanční výkonnosti podtrhuje ukazatel nákladovosti (combined ratio), který za ve třetím čtvrtletí meziročně klesl o 5,1 procentního bodu na 97,2 procenta. Combined ratio vyjadřuje ziskovost pojišťovacích společností. V jednoduchosti se jedná o vyjádření součtu pohledávek a provozních nákladů v poměru k výnosům z předepsaného pojistného. Hodnota pod 100 % znamená, že je společnost zisková, v opačném případě vyplácí na pojistném více, než obdrží. 

Střední a východní Evropa klíčová

Podporou je skupině region střední a východní Evropy (CEE), kde hrubý zisk za první tři kvartály roku vzrostl o 9,5 %, po očištění o dopad kurzových vlivů pak o 14,2 %. Dceřiné společnosti na trzích CEE generovaly za období bezmála 57 % zisku skupiny, přičemž všechny trhy v regionu byly v černých číslech, s výjimkou Bosny a Hercegoviny. Na domácím, rakouském trhu dosáhla skupina nárůstu zisku o téměř 11 %.

„25 let po vstupu do střední a východní Evropy, společnosti v regionu vytváří zhruba 57 procent zisku skupiny Vienna Insurance Group. Jsem přesvědčen, že tento pozoruhodný vývoj bude dlouhodobě pokračovat,“ uvedl CEO skupiny Peter Hagen

„Výsledky hodnotíme neutrálně až mírně pozitivně – čistý zisk za 3Q mírně překonal očekávání a to i přes negativní kurzové vlivy. Klíčovou oblastí byla opět střední a východní Evropa, která tvoří 56,7 % hrubého zisku od začátku roku, podporou jsou země jako Srbsko, Albánie, Makedonie nebo Gruzie, kde neživotní pojištění roste dvouciferným tempem. Pozitivní je i postupně zlepšující se situace v Rumunsku, kde v loňském druhém pololetí došlo k restrukturalizačním opatřením. Společnosti se zároveň daří dále snižovat nákladovost (combined ratio) – ta poklesla oproti 3. čtvrtletí loňského roku z 102,3 % na 97,2 % (v 2. čtvrtletí byla nákladovost na úrovni 97,9 %). Celkově by však výsledky neměly být výraznější podporou pro vývoj akcií,“ komentuje výsledky analytička skupiny Roklen24 Lenka Dvořáková Švejdová.

VIG hodlá nadále pokračovat v procesu zefektivňování struktury na jednotlivých trzích. Příkladem je Polsko, kde došlo ke spojení dvou pojišťoven Compensa a Benefia pod společnou značku Compensa Life. „Strategické akvizice na našich klíčových trzích Polska a Maďarska otevírají další distribuční kanály, které nám umožňují posílit vztahy s klienty i naši pozici na trhu,“ uvedl CEO Hagen.

Hagen k potenciálu Ukrajiny a dluhu Hypo Alpe

Šéf skupiny následně uvedl, že situace na polském trhů zůstává obtížná, ale stabilizuje se, právě i díky pokračující konsolidaci. Hagen očekává dosažení celoročního zisku v Rumunsku a řekl, že Ukrajina stále nabízí „velký potenciál“, navzdory přesahu konfliktu s Ruskem. I na ukrajinském trhu by mohlo v případě příležitosti dojít na akvizice.

CEO VIGu komentoval také situaci ohledně rakouské Hypo Alpe. Tamní legislativa umožnila zapojit do sanace zestátněné banky Hypo Alpe Adria její věřitele, cestou anulování závazků banky vůči vlastníkům jejích podřízených dluhopisů. Skupina VIG odepsala v prvním pololetí 50 % hodnoty držených podřízených dluhopisů Hypo Alpe a další postup bude záviset na výsledku probíhajícího soudu.

Skupinu tvoří zhruba 50 společností v 25 zemích. S akciemi VIG se obchoduje i na Burze cenných papírů Praha. V České republice, kde je skupina jasnou jedničkou na trhu s třetinovým podílem, ovládá Kooperativu, Českou podnikatelskou pojišťovnu a Pojišťovnu České spořitelny.

Newsletter