Pokuty za malé platy jsou nesmysl

Francouzská policie pokutovala českého řidiče kamionu za to, že nepředložil potvrzení o svém platu.

Ve Francii platí od letošního července zákon, který nařizuje, že zahraniční firmy, jež vysílají své pracovníky do této země, jim musí zaplatit alespoň minimální mzdu. Ta v této zemi činí v přepočtu asi 261 Kč na hodinu.

Tohle opatření považuji za velmi průhledný útok proti nové konkurenci. Navíc je toto ustanovení nesmyslné i z toho důvodu, že pracovníci kamionové dopravy berou na svých zahraničních cestách tzv. diety a například denní stravné při cestě do Francie činí 45 EUR, které dostávají ke svému platu, což není vůbec zanedbatelné.

Hlavní myšlenkou Evropské unie je volný pohyb lidí a zboží. Francie a mnohé další tzv. staré unijní země, by si měly uvědomit, že takovými opatřeními, které jsou zaměřeny proti duchu sjednocené Evropy, škodí EU jako takové a nahrávají pouze dalším případným Brexitům.

Ano, v zemích bývalého socialistického bloku jsou nižší mzdy než na Západě, což je dáno historicky. Nicméně i tady postupně rostou. Tak například v Česku v letošním roce dosáhne průměrná mzda výše 28 232 Kč, což v přepočtu činní více než tisíc euro. A také zásluhou současné konjunktury a silných tlaků ze strany zaměstnanců, se bude jistě i dále zvyšovat. Pro srovnání, před deseti lety v roce 2006 činila průměrná mzda 19 447 Kč. Takže výši platů nechme na ekonomice a nepokoušejme se ji stanovit nějakými úředními příkazy.

Za sebe mohu říci, že v rámci svého působení v Evropské lidové straně udělám všechno proto, aby Francie v dopravě tento zákon vůči českým a případně i dalším řidičům kamionu neuplatňovala.

(Komerční prezentace)

Newsletter