Polemika s viceguvernérem ČNB: Bitcoin je především svobodnou měnou

Dovolte mi, abych polemizoval s názory viceguvernéra ČNB Mojmíra Hampla v článku „Bitcoin je do značné míry čínskou měnou“. Pan Hampl vychází z nepřesných informací a samozřejmě i ze svého velmi zúženého pohledu monopolního emitenta koruny.

Bitcoin nelze označit za čínskou měnu už z toho důvodu, že první argument – největší podíl konverzí z bitcoinu probíhá právě do čínského jüanu – selhává. Pohledem na data za posledních 30 dní je možné ověřit, že po zrušení nulových obchodních poplatků na čínských burzách klesl tamní objem natolik, že hned tři burzy mimo Čínu (BitFinex, BitStamp a Btc-e) přeskočily v pomyslném žebříčku tři největší čínské burzy. V současnosti tvoří tedy obchodování v jüanu odhadem méně než 30 % světových obchodů. Číně však nelze upřít náskok, a to zejména technologický (vyrábí se zde naprostá většina těžebního zařízení pro bitcoin) a energetický (Čína svým podnikům nabízí bezkonkurenčně nejlevnější elektřinu, která je pro těžbu BTC esenciální).

Z měnověpolitického hlediska bitcoin dává perfektní smysl. Bitcoin se liší od měn vydávaných centrálními bankami zcela jasně danou, neměnnou (při změně parametrů by to již nebyl bitcoin) a z hlediska plánu emise předvídatelnou politikou. Pro kontrast nepředvídatelnosti „fiat“ měn [nekryté peníze s nuceným oběhem, pozn. red.] stačí připomenout konfiskaci bankovních vkladů na Kypru před třemi lety či cílené oslabení koruny Českou národní bankou před třemi lety. Inflační prostředí, které centrální banky vytvářejí při svých měnových válkách, je pak formou skrytého zdanění (ražebného).

I v článku zmíněný fakt, že bitcoin slouží jako jistý nástroj k obcházení pravidel pro vývoz kapitálu z Číny, potvrzuje měnověpolitickou logiku bitcoinu. Je to právě nezávislost na třetích stranách, která z něj činí silnou protiváhu k současným fiat měnám. Volatilita BTC je problém pouze dočasný, spojený s relativně malými objemy obchodů. Pokud nebudeme bitcoinu vytvářet zbytečná omezení, objemy narostou a volatilita klesne.

Jak banky centrální, tak komerční však vidí v bitcoinu především potenciální ohrožení své dominance. A to je právě důvod, proč se snaží najít způsob, jak využít blockchain (technologicky pokročilou distribuovanou účetní knihu) a zároveň co nejvíce znemožnit bitcoin. Stačí připomenout aktivity některých českých bank, které ruší bankovní účty klientům, kdykoliv provedou nějakou platbu související s bitcoinem (např. převod na burzu). Je otázkou, zdali označení takovýchto plateb za „podezřelé“ je příkladnou aplikací AML pravidel, anebo jim slouží pouze jako záminka.

Pro bitcoin bude v nejbližších letech rozhodující, zda bude politicky průchozí. Tedy zda se podaří nastavit taková pravidla, která umožní bitcoin integrovat a zrovnoprávnit. Zájem hráčů z mnoha sfér (obchodu, financí, informačních technologií i politiky) svědčí o tom, že pokud se toto podaří, umožní to rozkvět obchodu a zefektivnění a zlevnění plateb v mnoha oblastech – od páteřních sítí sloužících pro zúčtovací styk až k mikroplatbám.

Současný „hlavní proud“ – SWIFT a systém korespondenčních účtů – byl vytvořen v 70. letech a do dnes je zakonzervován. Hlavní proud však nemá být konstantní a neměnný, má se vyvíjet. I vedle Národního divadla – pokud nemá monopol – může vzniknout Nová scéna. Srovnejme tedy podmínky a zrušme monopol centrálních bank na emisi peněz.

Newsletter