Dolar od rána oslabil zpět nad 1,0950 za euro. Koruna maže zisky z nočních hodin. Obchoduje se nyní kolem 24,35 za euro.

Portfolio Stronghold EUR si udržuje vyvážený rizikový profil

Po neuspokojivém říjnu se v listopadu portfolio Stronghold EUR vrací se zisky 0,7 procenta, zatímco benchmark vykazuje růst o 1,1 procenta. Za poslední měsíc se jeho struktura příliš nezměnila, expozice zůstávají stejné a asi nejnápadnější je posun o dva procentní body od akcií globálních korporací směrem k akciím menších evropských firem. Celkově zůstává portfolio dobře vybalancované napříč nejrůznějšími třídami aktiv a je připravené na zvýšenou volatilitu trhu.

Minulý měsíc zabránily zveřejnění informací o výsledcích nešťastné okolnosti, ale dnes se vracíme a přinášíme čerstvé informace. Portfolio Stronghold EUR posílilo v říjnu o 0,7 procenta a celkově za rok o 11,2 procenta, zatímco benchmark v daném měsíci posílil o 1,1 procenta a za rok o 7,4 procenta.

Portfolio si udržuje vyvážený rizikový profil a je vcelku diverzifikované napříč nejrůznějšími třídami aktiv. Od svého vzniku v červenci 2017 mělo v přepočtu na rok o procento lepší výsledky než benchmark, což je uspokojivé, a průměrná ztráta se i v nejhorších týdnech bez problémů držela v rámci rizikových limitů modelu. V minulém měsíci byly výsledky ovlivněny novými maximy globálních akcií a nepatrně vyšší úrokové sazby přinesly jen minimální ztráty z expozice na dluhopisových trzích.

Tato strategie využívá referenční benchmark tvořený z 65 procent globálními státními dluhopisy (zajištěnými v EUR) a z 35 procent akciemi z rozvinutých zemí (zajištěnými v EUR). Ve výsledcích portfolia Stronghold jsou zohledněny i náklady obchodování a manažerský poplatek. Výsledky dosažené v minulosti ovšem nejsou zárukou výsledků budoucích, které se mohou lišit. Hodnota investic a z nich odvozených příjmů bude fluktuovat a může klesat i stoupat. Může dojít i ke ztrátě kapitálu.

Od poslední zprávy před dvěma měsíci se snížila expozice portfolia na akciovém trhu o zhruba dva procentní body a tyto prostředky byly investovány do Alternativních aktiv, což zahrnuje nemovitosti (fondy REIT) a veřejně obchodovaný soukromý kapitál. Zároveň se v průběhu listopadu model posunul zhruba o dva procentní body od akcií s globálním dopadem k malému evropskému kapitálu.

Jak ukazuje níže uvedený graf, byla váha různých tříd aktiv téměř dva roky poměrně vyrovnaná a k významnějším výkyvům došlo pouze kolem čtvrtého kvartálu roku 2018, kdy se akciové trhy propadly téměř o 20 procent. V průběhu letošního roku lehce vzrostlo riziko modelu, což bylo umožněno snížením koncových rizik na finančních trzích.

Aktuální váhy jednotlivých složek portfolia ukazují i nadále opatrný model, který se snaží dosáhnout určité návratnosti, ale celkově hlavně usiluje o zmírnění případných velkých propadů. Při srpnovém výprodeji globálních akcií se nepatrně snížila expozice modelu v oblasti akcií, takže tento comeback v poslední době trochu zabolel. V důsledku toho má teď portfolio nadprůměrné výsledky ve dnech, kdy je větší averze vůči riziku, zatímco seance s velkou afinitou k riziku přinesou s největší pravděpodobností horší výsledky než v případě benchmarku.

Portfolio Stronghold představuje strategii taktické alokace aktiv, kterou nabízí Saxo Bank prostřednictvím své platformy pro správu portfolií SaxoSelect. Minimální investice je 30 tisíc euro a roční poplatek z dosažených výsledků činí 0,75 procecna. Celé portfolio je založeno na matematickém rámci, jehož cílem je omezení výrazných propadů prostřednictvím dynamických reakcí na změny finančních trhů, ale také zajištění stabilní návratnosti.

Autorem textu je Peter Garnry, vedoucí kapitálové strategie Saxo Bank

Newsletter