Porušit pravidla mezinárodního obchodu není vždy na škodu

„Pokud se poměry nezlepší, vystoupím ze Světové obchodní organizace,“ řekl na konci srpna prezident Trump. Jeho agresivní politika a porušování pravidel mezinárodního obchodu je tématem číslo jedna v byznysu i politice. Nedávná analýza publikována think tankem Atlantická rada však uvádí, že porušení těchto pravidel nemusí mít vždy negativní vliv na světový obchod. Jaká pozitiva může přinést?

Mnoha lidem se může zdát ironické, že právě Spojené státy vytvořily a uchovávaly v platnosti a efektivnosti současná obchodní pravidla. Přitom prezident Trump, jako zástupce státu, který tyto pravidla prosazoval, je tím, kdo si na ně v současnosti nejhlasitěji stěžuje.

Nelze však opomenout jeden důležitý fakt. Spojené státy nejsou pouhým stvořitelem pravidel, ale také subjektem, který postupem času pravidla nejvíce měnil. Zejména v té době, kdy systém potřeboval změnu v oblasti, kterou pravidla mezinárodního obchodu nepokrývala dostatečně. V situacích, kdy zaběhlá pravidla nejsou dostatečná, může být právě jejich porušení jedinou cestou, jak zatlačit na jejich revizi, píše Atlantická rada.

Americký prezident už v červenci prohlásil, že Spojené státy jsou ve velké nevýhodě, protože s nimi Světová obchodní organizace zachází velmi zle – a proto musí WTO změnit svoje chování. Američané v tomto směru, jako částečně odvetné řešení, blokují jmenování soudců u odvolacího orgánu WTO, tudíž se objevila možnost, že v příštích letech přestane celá organizace fungovat, uvedla agentura Bloomberg.

WTO nezvládá chování Číny

Největší kámen úrazu je v rámci WTO vztah k Číně, která je hlavní cílem celních tarifů amerického prezidenta. Podle amerického obchodního zmocněnce Roberta Lighthizera byl v roce 2001 chybou samotný vstup Číny do WTO. I proto už delší dobu administrativu Spojených států motivuje k tomu, aby vůči WTO zaujaly agresivnější postoj. Hlavním argumentem je tvrzení, že WTO není schopna se v rámci svých pravidel vypořádat s netržní ekonomikou Číny.

Situace současného mezinárodního obchodu se podobá té z doby Nixonova kabinetu na počátku 70.let. V těchto letech byly měny jako německá marka a japonský jen natolik podhodnocené, že to poškozovalo konkurenceschopnost amerických výrobků. Americký prezident na to reagoval 10procentním zvýšením dovozního cla, které bylo v tehdejší době v rozporu s pravidly mezinárodního obchodu. Později tyto země (i mnohé jiné) zatlačily na zpevnění svých měn vůči dolaru a Spojené státy v návaznosti na to importní tarif stáhly.

Švejkování: Americké horké léto & Katolické perličky na dně

V současnosti je klíčovým problém to, jak Čína rozvijí své technologické akvizice. Tyto praktiky byly Trumpovým kabinetem označeny za hranicí „podpory vědy a výzkumu“ a investicí do konkrétních sektorů, uvádí World Economic Forum. Podpora vlády v oblasti akvizic mnohých zahraničních technologií a investování do startupů je jen jednou z praktik, které současná pravidla WTO neřeší. Mnohá z nich (možno nelézt ve zprávě 301 Trumpovy administrativy zde) jsou některými národními vládami považována za krádež či špionáž, v rámci WTO ale takovýto rámec pravidel neexistuje.

Dosavadní taktika USA je neefektivní

Přesvědčit Čínu, aby souhlasila s implementací pravidel, která budou negativně ovlivňovat aktivity čínských firem, je velmi obtížné. Proces změny částí pravidel WTO se táhne už od roku 2012 a bez výrazného výsledku. Je tedy možné, že, nutno zdůraznit, dočasné porušení pravidel ze strany prezidenta Trumpa, může být tahounem změny v rámci pravidel mezinárodního obchodu. Na druhou stranu není jasné, čeho chtějí Spojené státy v obchodní válce s Čínou vlastně dosáhnout, uvádí WEF.

Čína americkými brýlemi. Kdy vlastně (ne)manipuluje kurzem?

Atlantická rada to ve svém rozboru považuje spíše za „kobercový nálet“ než za útok na přesně vytyčený cíl. A jak můžeme pozorovat z dosavadních reakcí, tento způsob vedení obchodní války Čínu prozatím k výrazné změně nemotivuje. Místo toho se v oblasti mezinárodního obchodu objevilo (a zřejmě ještě objeví) mnoho „vedlejších ztrát“, a to i přímo v ekonomice USA.

Newsletter