Poslední fáze cyklu je tady. Krize klepe na dveře

Chod ekonomiky se pohybuje v cyklech. Po celá staletí jsme byli svědky střídání fáze růstu a poklesu v různých časových intervalech a za různých ekonomických podmínek. Aktuální situace, odpovídající fázi expanze, se však postupně blíží ke konci. Alespoň si to myslí banka Golmdan Sachs, která hovoří o posledních dnech cyklu, a to se zaměřením na americké korporace.

Podle Goldmanů je možné nalézt hned několik signálů toho, že se americký úvěrový cyklus blíží ke svému konci. Ten by podle odhadů banky měl přijít během nadcházejících dvanácti měsíců.

„Úvěrový trh má za sebou poměrně dlouhou dobu expanze. Nic ale netrvá věčně, tudíž se dostáváme do poslední fáze rostoucího cyklu,“ přepisuje slova Michaela Swella, šéfa oddělení portfolio managementu banky Goldman Saschs, server Business Insider. „Souběžně s tím se objevují i první obavy, což se týká především amerických korporací. Množí se totiž varování, že s koncem cyklu nebudou firmy schopny unést svůj celkový dluh, který na sebe za předešlou dobu uvalily.“

Co už tedy máme za sebou? První fáze obvykle začíná ekonomickým zpomalením vyúsťujícím v krizi, která s sebou stahuje velké množství firem neschopných splácet své závazky. Poré následuje proces konsolidace, kdy je potřeba míru zadlužení zredukovat. Třetí fáze se už nese ve znamení obnovy, kdy firmám rostou zisky. S tím souběžně roste i ochota bank půjčovat a otevřenost firem se opětovně zadlužovat. A právě to je podle Goldman Sachs aktuální situace, která se však chýlí ke konci. Proč?

Podle Swella existují tři hlavní důkazy. Prvním z nich je rostoucí zadlužení amerických firem, které je podpořeno úrokovou politikou Federálního rezervního systému. Firmy se ochotně zadlužují, ovšem zdroje ke splácení těchto dluhů se tenčí, stejně jako se v poslední době tenčí i korporátní zisky.

Podle agentury S&P se objem dluhu 2000 největších amerických společností ke konci roku 2015 vyšplhal až na 6,6 bilionů dolarů. Pro srovnání, před šesti lety toto číslo dosahovalo „pouhých“´3,8 bilionů.

Zdvihnutý prst jako důkaz varování má i analytický tým Deutsche Bank. Podle jejich informací se nebankovní dluh amerických firem zvýšil o 2 biliony dolarů od svého pomyslného dna ze čtvrtého čtvrtletí roku 2010. Jeho podíl na americkém HDP se tak dostává na úrovně, které byly naposledy dosaženy v krizových letech 2001/2002 a 2008/2009.

Jak další důkaz končícího cyklu se jeví zužující se marže, což je podle Swella jeden z nejrelevantnějších ukazatelů možných problémů. Těsně před krizí mají marže tendenci růst. Pravdou je, že vrcholu bylo dosaženo již během třetího kvartálu 2014. Od té doby marže intenzivně klesají, a to zhruba o 7 % z 18 390 dolarů na jednoho zaměstnance z roku 2014 na aktuálních 17 045 dolarů.

Posledním varovným signálem je rostoucí počet účetních nesrovnalostí, se kterými se americké firmy potýkají. Svou roli ale hraje i ekonomická a politická nejistota, se kterou se Spojené státy aktuálně potýkají.

Pravdou je, že americké firmy zatím stále nemají výraznější problémy se splácením svých dluhů, což je (už) i případ ropných těžařů, kteří se dlouhodobě potýkali s problémem levné ropy. Hlavním motorem tohoto stavu je především zvýšená pozornost ze strany investorů, kteří se začali intenzivněji zajímat o korporátní bondy s vyšším výnosem.

Podle Goldman Sachs je však tento trend neudržitelný, obzvláště pokud vezmeme v potaz propad firemních zisků a stav amerických mezd. Jakmile nebudou mít společnosti z čeho financovat své dluhy, bude to jasným signálem toho, že aktuální fáze úvěrového, potažmo hospodářského, cyklu je definitivně u konce. A přesně to bude čas, kdy pomyslné dveře otevře další ekonomická krize.

Newsletter