Posvítil si na rozmařilé svícení a vyhrál soutěž startupů. Prozatím…

Ten nápad dostal na kolejích během svého studia. Na chodbách se svítilo takřka ve dne v noci, on hledal téma bakalářské práce a zapřemýšlel nad tím, jak efektivně ušetřit. Výsledkem je projekt EnLog, který dává dohromady osvětlení s přítomností lidí v daném místě a vede k úsporám. Jeho autor Radim Malinowski s ním teď vyhrál soutěž nadějných startupů po několikaměsíční práci ve startup akcelerátoru. Co mu přinesla a kam chce svůj nápad rozvíjet dál?

R24: Radime, Vašemu vystoupení na závěrečné Startup Show předcházely tři měsíce intenzivní práce ve startup akcelerátoru Green Light, který jste absolvoval ve spolupráci s Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou Ostrava. Co jste se naučil? Jak spolupráce probíhala? Co si odnášíte?

Spolupráce s Centrem pro podporu podnikání (CPI) probíhala formou workshopů a individuálních schůzek s mentory, kteří provázeli projekty celým akceleračním programem. 

Z akcelerátoru si odnáším především poznatek, že je nutné nejprve ověřit, zda má projekt uplatnění na trhu, předtím než investuji peníze a čas do jeho technického řešení a celkové realizace. Pokud fázi ověřování vynecháme, můžeme přijít na trh s něčím, do čeho jsme investovali spoustu času a peněz a zjistit, že je nutné to v lepším případě upravit a v horším případě úplně zahodit.

Dalším přínosem pro mě bylo, myslím, také výrazné zlepšení mých prezentačních dovedností.

R24: Do finále se z většího množství projektů probojovalo pouze sedm. Proč podle Vás uspěl právě EnLog a to hned dvakrát?

Projekty, které se dostaly do akceleračního programu Green Light, byly v různých fázích vývoje. Některé měly již hotový produkt nebo alespoň prototyp, některé promyšlenou službu a některé byly ve fázi nápadu. Všechny projekty však spojovala neschopnost nás, jako zakladatelů, srozumitelně prezentovat o čem projekt je, pro koho je dobrý a v čem je lepší než jeho konkurence.

V průběhu programu jsme dostávali velké množství cenných rad, což nás posunulo ohromně kupředu. Důvodem, proč uspěl právě EnLog, je dle mého názoru úsilí, které jsem věnoval přípravě závěrečné prezentace tak aby v ní byly shrnuty všechny podstatné informace jasně a srozumitelně i lidem, kteří projekt viděli poprvé.

R24: Udělejte teď, prosím, takové jasné shrnutí pro nás: O čem EnLog je?

Jedná se o systém pro monitorování pohybu, který v současné době používáme k ověření, zda nedochází k nehospodárnému využívání energie spojené s provozem osvětlení v budovách. Do prostoru, který máme zájem analyzovat, umístíme na dobu 4 až 6 týdnů senzory pohybu a na základě naměřených dat jsme schopni vyhodnotit, zda doba provozu osvětlení koresponduje s přítomností lidí v takto sledovaném prostoru. Jsme tak schopni stanovit potenciál úspor.

O vyhledávání hvězd, šanci v sedmi minutách i Czech Pioneers

R24: Co Vás přivedlo na myšlenku něco takového vyvinout?

První myšlenka spojená s tímto projektem přišla v době, kdy jsem bydlel na vysokoškolských kolejích v Brně, kde jsem studoval. Na chodbách ubytovacího zařízení se svítilo téměř 24 hodin denně a já často přemýšlel, jak moc je to opodstatněné. Díky tomu, že jsem si v té době vybíral téma bakalářské práce, mě napadlo v rámci ní vyvinout zařízení, které bude schopné změřit, po jakou dobu se na chodbách vyskytovali lidé. Zjištění, že se po 98 procent času na chodbách nikdo nevyskytoval, mne šokovalo a utvrdilo v tom, že tento projekt má smysl. Rozvinul jsem jej tedy do dnešní podoby.

R24: EnLog je dnes na startu. Jaké budou další nejbližší kroky v rozvoji projektu?

V současnosti disponujeme prototypem systému, s jehož pomocí jsme si ověřili, zda je naše řešení použitelné v praxi. Nyní se zaměřujeme na vývoj druhé verze systému, která eliminuje nedostatky objevené v průběhu jeho testovacího nasazení.

Paralelně s tímto samozřejmě hledáme kontakty na případné partnery, kteří nám pomohou najít další možná uplatnění systému a přispět k rozvoji celého projektu. Zjišťujeme také, jaké existují možnosti v oblasti finanční podpory projektu ze strany investorů.

R24: Co finanční stránka růstu? Na jaké zdroje spoléháte nyní a co dál?

Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt zahrnující vývoj hardwaru, je tento projekt finančně náročnější. V současné době je financován s pomocí vlastních zdrojů a „FFF“ = Friends – Family – Fools 🙂 investorů. Významnou měrou přispěla také výhra ve StartUp Show 2016. Další růst závisí na spolupráci s investory, které projekt osloví. 

Český student startupistou v Číně

R24: Uměl byste se podělit o nějaké chyby či vedlejší uličky, kterých jste se při rozvoji projektu dopustil?

Jak jsem řekl výše, EnLog je na startu a naštěstí tak zatím nebylo moc příležitostí vydat se špatným směrem. Momentálně mapujeme, kde všude je možné náš systém použít, takže slepé uličky se časem určitě najdou. Nyní máme za sebou účast v programu GreenLight a ta rozhodně slepou uličkou nebyla.

R24: Jak se díváte na možnosti, které v tuzemsku nabízejí v jakékoli podobě pomocnou ruku startupům?

Z pohledu někoho, kdo začíná, je pro mne nejzajímavější formou podpory právě možnost zkontaktovat se s lidmi z oblasti byznysu, třeba právě prostřednictvím startup akcelerátorů.

Je skvělé, že pokud vymyslíte projekt, ve kterém vidíte potenciál v oblasti podnikání, tak máte kam jít a získáte tam informace, které vám pomohou nasměrovat vaše aktivity správným směrem.

Radim Malinowski pochází z Ostravy, kde studoval na SPŠ elektrotechniky a informatiky a ve studiích pokračoval na fakultě informačních technologií VUT v Brně. Magisterský studijní program dokončil v roce 2015 a nyní se věnuje práci na projektu EnLog. Ve svých volných chvílích se věnuje cyklistice, turistice a rodině.

 

 

Newsletter