Pouze čtvrtina odběratelů platí své závazky včas

Ze statistického šetření vyplývá, že pouhá čtvrtina odběratelů hradí své závazky včas. Celkově ale polovina odběratelů zaplatí své závazky nejpozději do 10 dnů po uplynutí doby splatnosti. Jedná se o lichotivou vizitku?

V kontextu posledních pěti let se nedá jednoznačně říct, jestli se stali odběratelé ukázněnější při hrazení svých závazků. Pozitivní určitě je, že nejvíce těchto závazků bývá již zaplaceno včas, i když se stále jedná o pouhou asi čtvrtinu. Tento vývoj lze pozorovat obzvláště v uplynulých 12 měsících. Další o něco menší čtvrtina faktur čeká na zaplacení až 10 dnů po uplynutí doby splatnosti.

Podnikatelé se pochopitelně snaží si podržet peníze co nejdelší dobu, aby s nimi mohli co nejdéle nakládat. Co to ale značí o tom, že dluhy by se měly hradit včas? Společnosti se tímto heslem, zdá se, moc neřídí a zadržují peníze tak dlouho, jak to jen jde. Dodavatelé, kteří čekají na uhrazení, si na to už zvykli. Často k tomu přistupují stejně, když stojí na opačné straně obchodního vztahu. V České republice se tak firmy mohou spolehnout na to, že v 74 % procentech případů bude jejich pohledávka uhrazena až po stanovené době splatnosti.

Velké množství pohledávek, konkrétně jedna pětina, bývá uhrazena mezi jedenáctým a dvacátým dnem po splatnosti. Dále podíl závazků, jež čekají na zaplacení ještě delší dobu, rychle klesá. 99 % všech závazků pak bývá odběrateli uhrazeno do 60 dnů. Později faktury hradí už jen opravdu nesolventní odběratelé. 

Platební morálka odběratelů k 31.3.2016 (relativní četnost v %)  
Závazky placeny – ve stanoveném termínu  26 %
Závazky placeny – do 10 dnů po splatnosti  24 %
Závazky placeny – 11-20 dnů po splatnosti  21 %
Závazky placeny – 21-30 dnů po splatnosti 16 %
Závazky placeny – 31-60 dnů po splatnosti  12 %
Závazky placeny – více než 60 dnů po splatnosti  1 %

(zdroj: Databáze časových řad ARAD, ČNB)

Newsletter