Pozor, něco se začíná dít!

Globální úvěrový impuls opět klesá, zejména v rozvinutých tržních ekonomikách. Důvodem je především normalizace monetární politiky. Pomalejší úvěrový impuls nám tak sděluje, že pokud největší světové ekonomiky nepřikročí v roce 2019 k masivní koordinované intervenci, čeká růst a domácí poptávku zpomalení.

Globální úvěrový impuls jakožto druhá derivace globálního růstu úvěrů a hlavní hybatel ekonomické aktivity opět klesá k 3,5 % HDP oproti 5,9 % v předchozím čtvrtletí. Jeho zpomalení v tuto chvíli zaznamenala již dobrá polovina zemí v našem vzorku, které dohromady představují 69,4 % světového HDP.

Významné výjimky tvoří Spojené státy, Japonsko a Velká Británie. V ostatních rozvinutých zemích však vnímáme zpomalení úvěrového impulsu. Rozvíjející se trhy naopak zaznamenaly značný nárůst toku nového úvěru. Vyšší úvěrový impuls v tzv. emerging markets můžeme interpretovat jako přímý důsledek opatření na podporu ekonomiky proti přetrvávajícím problémům (nižší likvidita, vyšší náklady na USD a horší finanční podmínky).

Negativnější trendy v rozvinutých zemích jsou naopak způsobeny normalizací monetární politiky. V eurozóně je úvěrový impuls stále slabý a blízko nule, což naznačuje začátek nového, restriktivnějšího, úvěrového cyklu. Globální úvěrový impuls nám v podstatě říká, že růst a domácí poptávka, které s úvěrovým impulsem silně korelují, budou zpomalovat, pokud v roce 2019 nedojde k masivní koordinované intervenci největších světových ekonomik.

Čína jako motor globálního úvěru

Tak jako v předchozím čtvrtletí je i teď Čína hlavním motorem globálního úvěrového impulsu. Bez Číny by byl světový impuls blízko nule. Čínský stimul představuje 34 % globálního růstu, což odpovídá společnému příspěvku Spojených států a eurozóny, případně 70 % růstu výroby asijských rozvíjejících se trhů. Vyhlídky čínského úvěrového impulsu byly v předchozím čtvrtletí revidovány výš na 7,4 % HDP, což je nejvyšší úroveň od roku 2013. Nyní je o něco níž na 6,4 % HDP.

Předpokládáme, že úvěrový impuls zůstane i v nadcházejících čtvrtletích silný, jelikož Čína směřuje k dodatečné podpoře ekonomiky, aby tak vyvážila negativní dopady obchodní války. Vzhledem k obavám politiků o stabilitu čínského jüanu asi nemůžeme očekávat rozsáhlý fiskální a monetární stimulus. V prvním čtvrtletí 2019 je však vysoká pravděpodobnost, že dojde k opatřením umožňujícím otevření nových trhů, včetně např. snížení cel u řady zboží a snížení požadavků na úroveň bankovních rezerv.

Riziko poklesu britské ekonomiky zůstává vysoké

Britský úvěrový impuls je jeden z nejnižších mezi rozvinutými trhy, i tak se ale v poslední době vrátil do kladných čísel. Bylo to však příliš málo a příliš pozdě, než abychom mohli vyhlídky britské ekonomiky v roce 2019 změnit na optimistické. Předpokládá se, že růst dále zpomalí, i když zůstane nad svým potenciálem. Další hlavní indikátory také ukazují na rizika poklesu, zejména kvůli rostoucím obavám z brexitu.

Ačkoli je riziko recese v roce 2019 nízké, myslíme si, že je britská ekonomika velmi negativní, jelikož všechny scénáře „po brexitu“ jsou horší než setrvání v Evropské unii.

Americká ekonomika zřejmě zpomalí

Jak už jsme uvedli, americký úvěrový impuls se zotavil na 0,7 % HDP oproti -1,1 % HDP v předchozím čtvrtletí. Toto zrychlení je možné částečně vysvětlit díky silné poptávce po komerčních a průmyslových půjčkách od počátku roku 2018 a důvěře v ekonomiku vyjádřené silnými soukromými investicemi a spojené s Trumpovou daňovou reformou.

Tyto faktory však nemohou dlouho vydržet a předpokládáme, že úvěrový impuls poklesne společně s poklesem růstu HDP. Naše předpověď pro letošní HDP vychází pod konsenzus, tj. na 1,9 %. Výraznější zpomalení trhu s nemovitostmi – spolehlivý ukazatel stavu ekonomiky jako celku – a sklon křivky výnosů naznačují, že ekonomika není tak silná, jak americká vláda věří.

Autorem textu je Christopher Dembik, vedoucí oddělení makroekonomické strategie Saxo Bank.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter