PPF ovládne CETIN do 11. ledna. Akcionáři dostanou 172,40 za akcii

PPF oznámila harmonogram dalších kroků, které dokončí přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (zkráceně CETIN) na PPF. Vlastnické právo ke všem akciím minoritních akcionářů přejde na PPF k 11. lednu příštího roku.

„Výplata protiplnění akcionářům určená valnou hromadou ve výši 172,40 Kč na akcii bude uskutečněna do 10. února 2016,“ uvedla ve zprávě skupina PPF. Uvedené lhůty přechodu vlastnictví k akciím a výplaty protiplnění se podle skupiny odvíjejí od data 11. prosince 2015, kdy byl v obchodním rejstříku zveřejněn zápis usnesení valné hromady akcionářů CETIN z 3. prosince o nuceném přechodu vlastnického práva.

PPF vytěsnila minoritní akcionáře CETIN, dostanou 172 Kč na akcii

„Hlavní akcionář poskytne určené protiplnění na své náklady prostřednictvím společnosti PPF banka a.s., u které již složil peněžní prostředky v nezbytné výši. Ta bude protiplnění vyplácet akcionářům primárně na jejich bankovní účty, případně zasláním poštovní poukázky (to vše na adresy, resp. čísla bankovních účtů, které má k dispozici),“ uvádí PPF.

Podrobnosti k postupu při výplatě protiplnění jsou zveřejněny na stránce www.ppfa4.eu nebo je zájemci získají na informační lince, telefon: 800 100 022, email: info@akciecetin.cz.

CETIN dá do sítí 22 miliard a trojnásobně zrychlí internet

Newsletter