PPF vysává O2. Ze zdrojů, které nemá, chce zaplatit její akvizici

(Aktualizováno 10:28) Tuzemský telekomunikační operátor O2, kterého ovládá po získání většinového podílu z rukou španělské Telefóniky SA tuzemská investiční skupina PPF, byla právě PPF požádána, aby pokryla tuto akvizici ze svých zdrojů. Ty nemá, dojde tak zřejmě na růst zadlužení firmy. Akcie v úvodu středečního obchodování oslabují o bezmála 7 procent pod 275 korun za akcii.

O2 uvedla, že dne 13. 10. 2014 obdržela žádost většinového akcionáře, společnosti PPF Arena 2 B. V., o poskytnutí „finanční asistence ve formě úvěru za primárním účelem částečného splacení akvizičního bankovního úvěru, který PPF Arena 2 B. V. použila na nabytí většinového podílu ve společnosti O2 Czech Republic a.s.“

PPF Arena 2 B. V., kontrolující v O2 zhruba 73% podíl, dle telekomunikační firmy požaduje úvěr až do výše 24,8 miliardy korun se splatností 7 let a úrokem splatným spolu s jistinou v den splatnosti úvěru.

„Vzhledem ke skutečnosti, že společnost O2 Czech Republic a.s. nedisponuje dostatečnými disponibilními zdroji pro poskytnutí finanční asistence, předpokládá se, že poskytnutí finanční asistence bude podmíněno tím, že společnost O2 Czech Republic a.s. získá takové prostředky z externích zdrojů,“ stojí v prohlášení firmy.

Představenstvo společnosti O2 Czech Republic a.s. dle zprávy žádost projednalo a „rozhodlo o provedení analýzy a o přípravě nezbytných kroků pro schválení finanční asistence v souladu s obecně závaznými předpisy.“

Nastíněný požadavek hrozí několika dopady na akcionáře O2. Za prvé, již v minulosti se hovořilo o tom, že O2 je poměrně luxusně kapitalizována a může si dovolit navýšení cizích zdrojů v neprospěch vlastních. Jenže ve výše uvedené podobě to bude znamenat, že takové dluhové financování bude použito na peníze, které poputují k PPF, nikoli investice a rozvoj firmy O2 a tedy rozvoj hodnoty samotné O2 a tím hodnoty pro akcionáře.

Za druhé, požadavek na financování, které O2 nemá, znamená další tlak na jiné akcionáře, než PPF, zejména akcionáře minoritní. Jestliže PPF požaduje zatížení O2 půjčkou na sedm let, která má směrovat bezmála 25 miliard korun k PPF, akcionáři zřejmě mohou počítat s nižší, ale dost možná i s vůbec žádnou dividendou. 

„Zprávu vnímáme negativně. Zvýšení zadlužení samo o sobě není problémem, protože O2 mělo doposud prakticky nulový dluh. Poměr čistého dluhu k OIBDA se nyní zvýší na zhruba 1,5x, což by stále bylo mírně pod sektorovým průměrem. Věřili jsme však, že jakmile dojde k výraznému růstu zadlužení, budou z něj mít prospěch všichni akcionáři, a to formou mimořádné dividendy a/nebo zpětného odkupu akcií. Půjčka největšímu akcionáři naopak může mít negativní vliv na výplaty dividend,“ komentuje zprávu ve středu analytik KB Josef Němý.

PPF získala v tuzemské Telefónice CR, nyní již O2, 65,9% podíl letos v lednu z rukou španělské telekomunikační skupiny Telefónica SA. V mezidobí proběhla povinná nabídka odkupu zbývajících akcií, která posunula podíl PPF výše. 5% podíl si ponechává španělská skupina. PPF za většinový podíl v dnešní O2 zaplatila 64 mld. Kč. 

Newsletter