PPF získala jen dalších 7 % akcíí O2. Co na to analytici?

Finanční skupina PPF získala v rámci povinné nabídky pouze 7,159 procenta akcií O2 Czech Republic a 7,284 procenta podíl na hlasovacích právech. Nebyly tak splněny ani zdálky podmínky pro vznik dodatečné nabídkové povinnosti, oznámila firma, která je většinovým majitelem tuzemského operátora O2 včetně jeho slovenských operací. PPF značnou část nabídek odmítla pro formální nedostatky, ani při jejich akceptaci by se ale nepřiblížila potřebnému podílu pro povinnou nabídku na odkup všech zbývajících akcií O2.

PPF na začátku roku získala v O2 65,9% podíl. PPF poté nabídla minoritním akcionářům odkup jejich podílů za 295,15 Kč za akcii po schválení této odkupní ceny ČNB. Argumentem byla odložená platby mezi PPF a Telefónikou CR.

Na základě povinné nabídky nabyla PPF pouze celkem 22,596351 milionu akcií O2 se jmenovitou hodnotou 87 Kč. Ty dohromady představují cca 7,159 procenta podílu na základním kapitálu O2 a 7,284 procenta podíl na hlasovacích právech.

PPF obdržela v průběhu doby závaznosti nabídky převzetí celkem 50,815238 milionu akcií O2, které představovaly podíl zhruba 16,099 procenta na základním kapitálu a podíl 16,38 procenta na hlasovacích právech. „Nicméně vzhledem k závažným formálním nedostatkům některých akceptací učiněných v rozporu s nabídkovým dokumentem, byla PPF Arena 2 B.V. nucena akceptace ve vztahu k celkem 28,218887 akciím O2 CR odmítnout, a tyto akcie nenabyla,“ uvedla PPF.

„Výsledek aukce je v souladu s dřívějším prohlášením PPF, že nedosáhla výkupem na další hranici pro povinnou nabídku (90 %). Nicméně úroveň úspěšnosti 7,2 % respektive neakceptace 8,9 % je pro nás překvapením. Bude zajímavé sledovat, co budou podnikat investoři, kterým byla akceptace zamítnuta. Dokážeme si představit lehký prodejní tlak z pohledu těch, kteří chtěli nabídky využít. Současně nás překvapuje z našeho pohledu nízká vstřícnost a ochota PPF nabýt větší podíl na O2 CR. Do budoucna je pro burzu pozitivem, že se pravděpodobnost udržení titulu O2 CR zvyšuje,“ uvedl Milan Vaníček, analytik J&T.

Kurz akcií O2 na trhu začal výrazněji padat předminulý minulý týden, kdy klesl pod 290 korun až na pátečních 268,10 koruny za cenný papír. Dnes titul oslabuje o zhruba procento k 265 korunám za akcii.

PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera získala v české Telefónice 65,9 procenta akcií a ve slovenské 100 procent od španělské Telefóniky SA letos v lednu. Cena za transakci byla 63,6 miliardy korun. Bývalý majoritní vlastník Telefónica si v O2 podržel pět procent akcií. Se získanými 7,2 % akcií by tedy nyní PPF měla ovládat zhruba 73% podíl v O2.

PPF u akcionářů O2 neuspěla natolik, aby firmu mohla plně ovládnout

O2 vyplatí dividendu 18 korun na akcii. Splatná je v listopadu

O2 v 1Q: Neomezené tarify zatím nesou pokles tržeb i zisku. Učí ale spotřebě dat

Newsletter