Práce, náboženství, nevěra. V čem se liší Evropa od USA?

Spojené státy a Evropa mají mnoho společného – co nejvíce? Pew Research Center potvrzuje, že společně sdílejí „závazky, týkající se základních demokratických principů, strategickou alianci, která formovala světový řád po dobu delší více než půl století a i přes vážné ekonomické problémy v posledních letech, sdílí také jeden z nejvyšších životních standardů na světě.“

Existuje ale také několik oblastí, v kterých mezi těmito národy existuje propast. Ve studii, v které think tank Pew Research Center čerpal z několika let globálního dotazování, vyčlenil pět „významných rozdílů“ – od svobodného projevu po dobré mravy.

  1. Američané vyčnívají v individualismu

Více než kterýkoli z dotazovaných evropských národů věří Američané tomu, že jsou páni svého vlastního osudu. Zatímco evropský medián těch, kteří nesouhlasí s prohlášením: „Úspěch v životě je do značné míry dán silami, které jsou mimo naši kontrolu“ je těsně pod 37 procenty, v Americe s tímto tvrzením nesouhlasí až 57 procent dotazovaných. Velká Británie za Amerikou o moc nezaostává, s tvrzením nesouhlasí 55 procent. V Německu překvapivě nesouhlasí pouze 31 procent dotazovaných.

Češi jsou pesimisté, i když mají víc peněz a lepší bydlení

Co se tvrdé práce týká, 73 procent Američanů poznamenalo, že je v životě k posunu dopředu důležitá, zatímco Evropský medián je 35 procent. Obviňujme Francouze a Řeky.

  1. Individuální svoboda x státní záruky

Žádné velké překvapení se zde nekonalo. Evropané oceňují roli státu, co se potřeb společnosti týká více než Američané. Téměř 6 z 10 Američanů uvedlo, že je pro ně důležité, aby bylo každému umožněno naplnit své životní cíle bez zásahu státu.

  1. Větší tolerance útočných komentářů v USA než v Evropě

Jasná většina 77 procent Američanů uvedla, že by lidem mělo být umožněno říkat útočné komentáře k náboženství. V Itálii s tímto souhlasí pouhých 29 procent.

Trump v novém posměšném spotu útočí na Clintonovou

Na otázku, zda by měl být umožněn urážlivý projev k menšinové skupině, odpovědělo kladně 67 procent Američanů, v Německu to bylo pouze 27 procent a v Itálii pouze 32 procent dotazovaných.

  1. Náboženství je pro Evropany méně důležité

Přibližně polovina Američanů uvedla, že je pro ně náboženství v jejich životě velmi důležité. Francie byla proti USA v ostrém kontrastu. Víra je v životě důležitá pouze pro 14 procent z nich. Trend toho, že je náboženství méně důležité se projevuje obecně po celém světě, Amerika je však výjimkou.

  1. Nevěru toleruje spíše Evropa

Naprostá většina, tedy až 84 procent Američanů považuje nevěru jako morálně nepřijatelnou věc. Ve Francii ji považuje za nemorální pouze 47 procent dotazovaných, v Německu 60 procent.

ČR není mezi šampióny svobody médií, ve světě klesla na 21. místo

Newsletter