Pracovní místa v ohrožení

Západní svět zachvátila nervozita týkající se automatizace. Když si do Googlu zadáte hesla jako „vezmou mi stroje práci?“, „sebere automatizace všem lidem práci?“ nebo „nahradí roboti lidi?“, vypadne na vás spousta stránek s touto tematikou, píše server The Economist. Otázkou tak je – jak moc je situace vážná?

Roboti obsazující pracovní místa už nejsou sci-fi. V roce 2013 použili Carl Benedikt Frey a Michael Osborne z Oxfordské univerzity strojově-učící algoritmus (co taky jiného?), aby zhodnotili, jak by bylo složité automatizovat 702 různých pracovních pozic ve Spojených státech. Podle jejich zjištění by 47 procent pozic mohli dělat roboti „v příštím nebo v příštích dvou desetiletích“.

Nová studie OECD se pokusila o podobný přístup, aby tak vyhodnotila dopady možné automatizace na další rozvinuté země, použila však trochu jinou metodiku než Frey a Osborne. Jejím cílem byla možnost automatizace každého úkolu v rámci dané pracovní pozice, přičemž vycházela z průzkumu dovedností provedeného v roce 2015.

OECD došla k závěru, že 14 procent pracovních pozic v rámci 32 ekonomik je vysoce zranitelných vůči automatizaci. Tyto pozice měly minimálně 70procentní pravděpodobnost automatizace. Dalších 32 procent pracovních míst bylo o něco méně ohroženo s pravděpodobností automatizace mezi 50 a 70 procenty. Při současných mírách zaměstnanosti to vychází na 320 milionů ohrožených míst.

Případná substituce lidí však nedopadne na všechny stejně. Studie totiž našla značné rozdíly mezi zeměmi – například pracovní místa na Slovensku jsou dvakrát více ohrožená než v Norsku. Obecně se dá říci, že pracovníci v bohatých zemích jsou méně ohroženi než v těch se středním příjmem. Ale velké rozdíly jsou i mezi zeměmi s podobnou životní úrovní.

Rozdíly v organizační struktuře a složení průmyslu mají významný vliv, ale na prvním jmenovaném záleží více. Například v Jižní Koreji je 30 procent pracovních míst v průmyslu, zatímco v Kanadě jen 22. Nicméně korejská pracovní místa bude obtížnější nahradit roboty. Možným vysvětlením může být schopnost korejských zaměstnavatelů kombinovat v rámci jedné pracovní pozice rutinní a kreativní dovednosti, které roboti nebo počítače nedokážou jen tak nahradit. Pesimista by pak nabídl ještě jiné vysvětlení. V jihokorejském případě je tomu dost možná i proto, že tamní firmy už nahradily jednoduchá pracovní místa roboty.

 

Newsletter