Pracují bohatí více než ostatní?

Jednou z nejkontroverznějších otázek týkajících se nerovnosti je pracovní úsilí. Pravicově smýšlející jsou přesvědčeni, že lidé s vyššími příjmy jsou úspěšní, protože jednoduše pracují tvrději nežli ostatní. Na druhé straně ti, jimž je bližší levice, tvrdí, že nižší a střední střída pracují se stejným, ne-li větším úsilím (často z důvodu několika pracovních míst najednou) jako bohatí, avšak ekonomické prostředí jim dává určitý handicap a nedovoluje jim se prosadit.

Nová studie nabízí důkazy, že lidé s vyšším vzděláním (a tedy vyššími příjmy) skutečně tráví více času prací a méně času odpočinkem a zábavou než-li ti z chudších příjmových skupin. Ve skutečnosti, zatímco příjmová nerovnost může být rostoucí, čas strávený mimopracovními aktivitami roste zrcadlově, přičemž lidem s nižšími příjmy se dostává více volného času než lidem s vysokým příjmy.

Studie Orazia Attanasia, Erika Hursta a Luigi Pistaferri dále poukazuje na fakt, že příjmová nerovnost a nerovnost týkající se spotřeby se v posledních 20 letech zvyšovala rychlým tempem. To je vcelku známá věc, co však může být považováno za překvapující, hlavně tedy levicově smýšlejícími lidmi, je čím dál tím více se prohlubující mezera volného času mezi vysoce vzdělanými a těmi s nižším vzděláním. Podle studie lidem s nižším vzděláním mezi lety 2003 a 2007 vzrostl jejich volný čas týdně na 39,1 hodin z 36,6 hodin v roce 1985. Vysoce vzdělaní lidé se těšili každý týden z 33,2 hodin volného času, což znamenalo v průměru 1,2hodinový pokles. Hurst argumentuje, že úroveň vzdělání ve většině případů reflektuje výšku příjmů.

Samozřejmě je potřeba vzít v potaz, že velkou roli v této věci hraje nezaměstnanost. Nárůst volného času může být částečně způsoben skupinou lidí s nižším vzděláním, kteří nemohou najít práci. Podle autorů studie může být důvod narůstající mezery až z poloviny právě v nezaměstnanosti. Nicméně to podle Hursta nic nemění na faktu, že mezera volného času stále narůstá. Přestože se studie nesnaží dokázat, že lidé s vysokými příjmy pracují tvrději, než ti s nižším platem, myšlenka by podle Hursta byla v souladu s výslednými daty studie.

Newsletter