Evropské výnosy rostou rychleji než americké díky lepším revizím evropských PMI. Dolar obrátil do ztráty nad 1,0480 za euro. Měny regionu drží ztráty. Koruna nad 24,50 za euro.

Praha patří mezi špičku v práci s daty

Benedikt Kotmel, zdroj: Benedikt Kotmel

Otřepané klišé praví, že data jsou nová ropa. Jinými slovy, jedná se o důležitý zdroj potenciálně cenných informací, bez nichž se už neobejde řízení mnoha organizací. To se týká i města Prahy, které generuje data z mnoha různých zdrojů. Samotná data je ale potřeba zpracovat a prezentovat takovým způsobem, aby konkrétní „stakeholders“ mohli přijímat rozhodnutí.

Benedikt Kotmel pracuje jako vedoucí datové platformy v pražské městské společnosti Operátor ICT a angažuje se i v datovém projektu Operátora ICT Golemio. Podle něj je problém, že se laická veřejnost obtížně orientuje v oficiálních statistikách. Právě s tímto tématem vystoupí v červnu na technologické konferenci WebExpo. Proč podle něj město Praha exceluje ve využití dat? Přečtěte si rozhovor.

Datová platforma Golemio, zdroj: Benedikt Kotmel

Vaše datová platforma Golemio usiluje o „chytřejší města“. Co pro vás tento pojem znamená?

Pod pojmem chytré město si každý vybaví něco trochu jiného. Často se za něj označuje město řízené na základě dat. S tím se hodně ztotožňuji, protože se právě daty zabývám. Rád říkám, že chytré město je město, kde pracují šikovní lidé využívající nové technologie a inovace. Díky tomu, že ví, jak a kdy je použít, vytvářejí přívětivé město, kde se lidem dobře žije i pracuje.

Jak si Praha vede ve využití dat pro svoje potřeby? Je jim vedení města nakloněno? Je vůbec dnes ještě možné řídit tak velké město bez využití dat?

Praha si vede dle mého názoru velmi dobře. Každý rok pořádáme velkou mezinárodní konferenci Prague City Data Congress, na kterou zveme zástupce měst z celého světa, a řešíme přístup k datům a jejich využití pro rozvoj měst. Prahu vždy hodnotí velmi pozitivně. Minulý ročník konference navštívili kolegové z Helsinek, které jsou považovány za jedno z nejlepších digitalizačních měst. Říkali nám, že ani oni nemají od vedení města takovou podporu jako u nás a tak propracovaný koncepční přístup. Měl jsem pocit, že nám tak trochu záviděli, samozřejmě v dobrém. Záviděli nám hlavně to, jak vedení města a sám primátor vnímají nejen důležitost dat, ale aktivně se po nich ptají, vyhledávají je a řeší jejich využití. A to je to nejdůležitější.

Města jsou řízena na základě dat již dávno. Každý úřad jich generuje a zpracovává spoustu, ať už jde o různé excelovské tabulky, databáze či informační systémy. Města rozhodně data využívají, ale je potřeba se ptát, jakým způsobem, jak jsou kvalitní a jak rychle je dokáží zpracovat. Důležité totiž je vnímat kontext a data tzv. přepoužívat na různé agendy. Dokážeme například vhodně propojovat data o dopravě a životním prostředí? Máme data, která potřebujeme pro operativu nebo strategické rozhodování?

Myslím, že se vyzrálost Prahy ukázala během pandemie. Právě díky naší platformě a týmu jsme dokázali velmi rychle a efektivně zpracovávat data ze všech možných agend, nejenom covidu, abychom se na město mohli podívat jako na celek. Šlo například o vývoj automobilové dopravy a MHD, změny v energetice nebo průběh očkování v různých skupinách.

Jakým způsobem se Praha dostává k různým typům dat? Jak velký tým je zpracovává?

K datům se dostáváme různými způsoby. Někdy pocházejí přímo od města, z nějakého interního systému, někdy je sbíráme přímo my (například o zaplněnosti odpadových nádob), a pak to jsou data od soukromých subjektů. Aplikace Waze (patřící firmě Google) nám předává data o dopravě. Společnost Seznam nám zase poskytuje info o vývoji realitního trhu. Čerstvým počinem je inovační projekt s Mastercard, který s námi sdílí anonymizovaná a agregovaná data o spotřebitelském chování. Všechna data, se kterými pracujeme, využíváme v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

V současnosti pracuje pro datovou platformu Golemio, která je součástí městské společnosti OICT, asi 25 lidí, vývojáři, datoví analytici, konzultanti a produktoví manažeři. To už je poměrně velký tým. Zpracováváme data z oblastí odpadového hospodářství, energetiky, covidu a očkování, ukrajinské krize, městské hromadné dopravy, bydlení, majetku metropole, automobilové dopravy, cyklistiky a pěší dopravy a spousty dalších. Provozujeme asi sto aktualizovaných dashboardů z těchto oblastí pro vedení města. Městská rada je využívá pro řízení Prahy. Veřejně přístupná data publikujeme na webu Golemio.cz a Pragozor.cz. Druhý jmenovaný nabízí zajímavé statistiky a informace o Praze ve zjednodušené formě a v souvislostech.

Pragozor, zdroj: Benedikt Kotmel

Je nějaké město, které pro vás vzorem v práci s daty? Pokud ano, jak se od něj mohou české obce inspirovat?

My se určitě inspirujeme jednotlivými příklady využití dat. Například využití dat z Waze nebo spolupráce s Mastercard už proběhla v jiných městech a my to tak trochu kopírujeme. Hledáme inspiraci u mnoha projektů.

To, jak jsme interoperabilní, jak dokážeme zpracovávat skoro jakákoliv data a umíme se napojovat na město, jsem ještě nikde neviděl. Vždycky budete mít o dost vyspělejší práci s daty o dopravě u metropolí jako například Londýn nebo New York, protože tam je intenzita dopravy mnohem větší problém. Ale bude to vymezené jen na dopravu samotnou. My data a agendy propojujeme a v tom jsme skoro až přelomoví.

O čem bude vaše prezentace na WebExpu?

Chci se zaměřit hlavně na otevřená data a jejich vizualizaci. Vysvětlím, proč otevřená data nestačí na to, aby lidé rozuměli veřejné správě. A proč je potřeba úsilí o hlubší spolupráci.

Benedikt Kotmel vede pražský projekt Datová platforma Golemio. Má zkušenosti z oblasti IT a manažerského poradenství, ale jeho hlavními cíli jsou dnes vytváření komunity kolem pražských dat a propojování organizací a vedení Prahy. Za svůj přínos v oblasti otevřených dat a transparentnosti získal Benedikt řadu ocenění, například Křišťálovou Lupu za propagaci otevřených dat.

Největší technologická konference ve střední Evropě WebExpo se uskuteční mezi 10. a 12. červnem. První dva dny se na třech stagích pražské Lucerny představí celkem 70 spíkrů. Po oba dva dny budou probíhat mentors hours, připraveny jsou také diskuse u kulatého stolu a WebExpo Pitching Competition. Třetí den konference čekají účastníky praktické workshopy.

Newsletter