Práva na akcie NWR: využít nebo nevyužít?

Akcie NWR se od 4. září obchodují bez nároku na práva na úpis nových akcií. Investoři, kteří tak koupili akcii naposledy 3. září a drželi ji alespoň do 8. září, kdy byl rozhodný den pro přidělení práv na úpis nových akcií, by v tuto chvíli již měli mít na svých účtech u jednotlivých členů burzy připsáno 19 práv na každou akcii. Nyní nastává chvíle rozhodnout se, co s nimi dál.

Od 10. září se práva na úpis nových akcií samostatně obchodují na neregulovaném trhu pražské burzy START pod názvem RIGHT NWR (ISIN je GB00BPBFX987, XETRA ticker NWRSR). „Žádost o přijetí podal člen burzy J&T BANKA, který bude také podporovat likviditu z pozice Patrona,“ uvedla BCPP. Celkem jde o 5.030.100.717 kusů práv na shodný počet nových akcií a na burze START se budou tato práva obchodovat naposledy 22. září. Za poslední čtyři obchodní seance uzavírala cena jednoho práva mezi 10 a 5 haléři.

V tuto chvíli tak mají akcionáři tři možnosti: práva využít a složit požadované prostředky ke koupi nových akcií, práva prodat nebo práva neuplatnit. Ti, kteří o práva na nové akcie mají zájem, ale nejsou akcionáři, mohou tato práva koupit – při nákupu práva za aktuální cenu 5 – 10 haléřů a po složení zhruba 65 haléřů za novou akcii (konkrétně 0,023458 eur) je tak nová akcie NWR vyjde na 70 – 80 haléřů. Stávající akcie NWR v pondělí 15. září uzavírala na ceně 90 haléřů.

Jak využít práv k úpisu a investovat do nové emise akcií NWR?

K tomu, aby bylo možné práva na úpis nových akcií využít, je potřeba složit u Vašeho obchodníka částku potřebnou k odkupu Vámi zvoleného počtu nových akcií (0,023458 eur za akcii). Je možné využít všechna práva, nebo pouze určitou část. Každý obchodník může mít specifická pravidla nebo vlastní dodatečné požadavky, které je potřeba splnit. K úkonu se také mohou vázat různé poplatky, dle pravidel každého obchodníka. Podle informací pražské burzy musí mít Centrální depozitář cenných papírů potřebné prostředky od jednotlivých obchodníků na svém účtu do 9:00 dne 26. září.  Nové akcie by pak měly být připsány k 30. 9. Tento den by tak měl být zároveň dnem, kdy se začne s plně splacenými novými akciemi obchodovat. K tomuto datu se tak navýší počet stávající emise NWR o nové akcie.

Jak postupovat, pokud práva nebo jejich část nechci využít?

Přidělený počet práv jednotlivým akcionářům (19 práv na úpis 19 nových akcií za každou stávající akcii) lze využít jen z části nebo vůbec. Zvolený počet práv lze prodat na trhu START, kde se obchodují do 22. září. Jelikož se však na obchodování s právy vážou nebo mohou vázat poplatky dle pravidel jednotlivých obchodníků, může se stát, že náklady přesáhnou výnos z prodeje práv a pro některé malé akcionáře tak nakonec může být výhodnější nechat ležet práva ladem a nedělat nic. 

Akcie NWR propadly o téměř polovinu. Začal obchod s právy

Záchranný plán NWR schválil i newyorský soud

Věřitelé NWR schválili restrukturalizační plán, budoucnost rozhodnuta

Newsletter