Pravděpodobnost odchodu Řecka? 60 procent!

Jaké jsou možné scénáře vývoje řecké krize a pravděpodobnost jejich naplnění? Nad tím se zamyslela i expertní vědecká odnož prestižního časopisu The Economist – Intelligence Unit (EIU). Podle její analýzy jsou nyní na stole v podstatě jen tři možnosti:

  1. referendum bude zrušeno nebo řecká vláda oficiálně podpoří „ano“
  2. Řekové v referendu řeknou „ano“, čímž odmítnou vlastní vládu
  3. Řekové se v referendu vyjádří proti záchrannému plánu

Analytici EIU se domnívají, že pravděpodobnost prvního scénáře dosahuje 10 až 20 %, scénář druhý odhadují na 20 – 30 % a pravděpodobnost, že Řekové odmítnou záchranný plán, podpoří svou vládu premiéra Tsiprase a nasměrují zemi k bankrotu, je 60procentní.

Scénář dvě i tři však povede k podobným efektům. Tedy vysoké politické nestabilitě, k bankrotu Řecka a výraznému zvýšení pravděpodobnosti samotného Grexitu. Šance odchodu Řecka z eurozóny tak nyní EIU zvýšila na 60 % z předchozích 40 %.

Scénář 1: Dohoda na poslední chvíli

Existuje ještě možnost, že se Grexitu vyhneme. Buď věřitelé nabídnou ústupky nebo se k jednacímu stolu vrátí sama Syriza. Dosavadní strategie řecké vládnoucí strany ale byla založena na zdůrazňování negativních faktorů Grexitu. Vyhrožování referendem pak bylo zbraní, která měla vést k vyjednání lepších podmínek. Věřitelé se v následujících dnech ještě mohou pokoušet přesvědčit Syrizu, aby v referendu podpořila „ano“ záchrannému programu, manévrovací prostor je ale minimální.

Scénář 2: „Ano“ navzdory doporučení vlastní vlády

Pokud se Řekové v referendu vysloví „ano“ pro záchranný program navzdory doporučení vlády premiéra Tsiprase, bude to pravděpodobně konec Syrizy ve vládě. S pádou současné vlády ztratí věřitelé partnera pro vyjednávání a poslanci mohou blokovat jmenování nové vlády technokratů. Tento scénář tudíž vede k vážné politické nestabilitě, vůle poslanců bude v rozporu s vůlí lidu a na pořadu dne budou předčasné volby, jakákoliv finanční stabilita se odkládá.

Scénář 3: „Ne“ záchrannému programu

Podle EIU jde o nejvíce pravděpodobný scénář. Rozhodnutí vlády bude v souladu s vůlí lidu. Bude otázkou, zda bude toto „ne“ interpretováno jen jako odmítnutí současných návrhů věřitelů nebo jako všeobecné odmítnutí eura. Syriza využije takto nabytý politický kapitál k pokusu o další tlak na zmírnění podmínek záchranného programu, je však otázkou, zda věřitelé mohou (kvůli morálnímu hazardu) ještě ustupovat. Tento scénář by s největší pravděpodobností vedl k vystoupení Řecka z měnové unie.

Newsletter