Americké výnosy středních splatností jsou nejvýše od začátku roku 2020. Výnosová křivka se vinou poklesu delších splatností zploštila. Spread mezi 30letým a 5letým výnosem je nejnižší od února 2019. Dolar je proti euru nejsilnější od května 2020. Měny regionu zpevnily, koruna se obchoduje pod 24,45 za euro.

Skupinu EUROVIA CS bude pohánět bezemisní elektřina od ČEZ

Výstavba a údržba dopravní infrastruktury v České republice bude ekologičtější. Skupina EUROVIA CS se nově zařadila mezi odběratele ekologicky šetrné energie z bezemisních zdrojů. Zástupci obou společností podepsali společnou deklaraci. Při odběru 1 MWh bezemisní elektřiny se oproti klasické elektřině z běžného energetického mixu ČR ušetří 0,6 tuny CO2, což při průměrné roční spotřebě EUROVIA CS činí snížení o 19,6 tis. tun CO2. Bezemisní elektřinu bude skupina EUROVIA CS odebírat od 1. ledna 2022 až 31. prosince 2023 od ČEZ ESCO, dceřiné společnosti ČEZ.

ÈEZ + Eurovia, bezemisní elektøina

Na základě společné dohody přejde od 1. ledna 2022 skupina EUROVIA CS na ekologický provoz všech svých areálů, provozoven i staveb. Konkrétně půjde o odběr elektřiny z jádra. Systém dodávky bezemisní elektřiny z jaderného zdroje je ověřen společností Bureau Veritas Services CZ.

 „Ve všech našich provozech postupně zavádíme řadu ekologicky vstřícných opatření. Nová smlouva o dodávkách energie z jaderných elektráren se týká našich téměř 140 poboček, které jsou rozmístěné po celé republice. Dalším generacím tak zde zanecháme nejen kvalitní silnice, ale současně výrazně omezíme naši uhlíkovou stopu. Je to dobrá zpráva, kterou se můžeme pochlubit i našim zákazníkům a obchodním partnerům,“ říká předseda představenstva a generální ředitel EUROVIA CS, Ing. Martin Borovka.

Smlouvu na odběr bezemisní elektřiny uzavřela společnost s ČEZ ESCO zatím na dobu dvou let, za kterou odebere 66 000 MWh, a tím uspoří více než 39 tisíc tun CO2.

„Těší nás, že se stále více firem ohlíží na ekologické dopady svého podnikání a není jim lhostejný stav životního prostředí, které zde předáme našim dětem. Pokud má být Česko uhlíkově neutrální, bude se muset v budoucnu spoléhat pouze na bezemisní zdroje, tedy obnovitelné zdroje a jádro. Jsem rád, že si společnost Eurovia vybrala dodávku právě z jaderných zdrojů. Často se totiž zapomíná, že jádro je globálně po vodních elektrárnách druhým nejdůležitějším zdrojem elektřiny s nulovou uhlíkovou stopou,“ říká generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Tlak na snižování produkce skleníkových plynů vychází z evropských klimatických závazků. Členové EU se v minulém roce shodli na zpřísnění klimatických cílů k roku 2030, celkové emise se tak musí omezit nejméně o 55 procent oproti roku 1990. Do roku 2050 chce Evropa dosáhnout uhlíkové neutrality.

Celý proces nakládání s bezemisní elektřinou je plně transparentní a ověřený externí nezávislou certifikační autoritou Bureau Veritas. Zákazník získá certifikát, který mu potvrzuje, že odebral elektřinu pocházející z českého bezemisní zdroje. Více informací na: https://www.cezesco.cz/cs/produkty/bezemisni-elektrina

Skupina EUROVIA CS, realizuje stavby kromě silničních a dálničních staveb, mostních konstrukcí, železničních a tramvajových projektů také místní komunikace, zajišťuje obnovu veřejného prostoru, náměstí, ulic i historických částí města, ale rovněž cyklostezky, hřiště, letištní plochy či vodní díla včetně protipovodňových opatření. Disponuje rovněž silnou surovinovou základnou, jako jsou lomy, obalovny a recyklační dvory. O vybudované komunikace se umí také starat v rámci sezónní údržby. Stavební skupina EUROVIA CS je společensky odpovědná firma, která si zakládá na dodržování důsledného, odborného a odpovědného přístupu ke svým partnerům, zákazníkům a veřejnosti, stejně jako na svém vztahu k životnímu prostředí.

Více na www.eurovia.cz

ČEZ ESCO (Energy Service Company), dceřiná společnost ČEZ, která komplexně pokrývá energetické potřeby firem, obcí a institucí všech velikostí. Zajišťuje dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, energetické audity a energetické poradenství, výstavbu elektrických zařízení, kogeneračních jednotek a střešních fotovoltaických elektráren. Pro řadu zákazníků také jejich energetická zařízení provozuje a poskytuje služby týkající se údržby a servisu. ČEZ ESCO je i dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. ČEZ ESCO má téměř 2000 zaměstnanců a patří do něj firmy AirPlus, AZ KLIMA, Bytkomfort, ČEZ Distribúčné sústavy, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, ČEZ LDS, ČEZ Servis, ČEZ Solární, Domat, E-Dome, ENESA, ESCO Slovensko, HORMEN, KART, KLF-Distribúcia a Spravbytkomfort. Více na www.cezesco.cz.

Newsletter