Arca Capital označila stát jako dalšího věřitele firmy RESIDOMO

Skupina Arca Capital označila Českou republiku jako dalšího věřitele společnosti RESIDOMO, s.r.o., majitele bytového fondu OKD. Český stát dle Arcy disponuje podmíněnou pohledávkou vůči RESIDOMU v minimální výši 5,7 mld. Kč, která je vázaná na rozhodnutí Evropské komise o poskytnutí nedovolené veřejné podpory při privatizaci společnosti OKD. Serveru Roklen24 to sdělila mluvčí Arca Capital Barbora Hanáková.

Mluvčí dodala, že Arca vyzvala ministra financí Ivana Pilného, aby inicioval přihlášení této pohledávky do probíhajícího insolvenčního řízení společnosti RESIDOMO, která je jako nabyvatel bytového fondu OKD příjemcem nedovolené veřejné podpory. Skupina Arca Capital zastupuje stovky nájemníků OKD bytů a dlouhodobě se snaží tuto neutěšenou situaci, kdy nájemníci byly jasně a účelově zkráceny na svých právech, řešit.

V případě, že Evropská komise rozhodne, že v souvislosti s privatizací OKD byla poskytnuta nedovolená veřejná podpora, český stát má jako poskytovatel této podpory povinnost výši způsobené škody vymoci od tehdejšího příjemce. Tímto příjemcem nedovolené podpory je ve vztahu k bytům OKD právě společnost RESIDOMO jako jejich nabyvatel. Částka, kterou stát vyčíslil jako škodu způsobenou podhodnocením prodeje státního podílu v OKD a která je předmětem již podané žaloby, činí minimálně 5,728 miliardy Kč.

Skupina Arca Capital podala stížnost k EK ve věci nedovolené státní podpory při privatizaci OKD loni v červnu podáním ze dne 13. března 2017 tuto stížnost doplnila o nové skutečnosti a důkazy, které dokládají enormní míru státní podpory poskytnuté ze strany ČR společnosti KARBON INVEST.

Relevantním důkazem, který potvrzuje značnou výši nedovolené státní podpory, je znalecký posudek znaleckého ústavu RSM TACOMA, který ocenil majetek společnosti RPG Byty – původní bytový fond OKD – k datu 31.12.2015 pro účely fúze na částku 26,04 miliard Kč. Na základě dat Českého statistického úřadu o vývoji cen bytů z tohoto posudku vyplývá, že soubor bytů OKD měl v roce 2004 hodnotu přibližně 14,076 mld. Kč. Znaleckým posudkem zpracovaným pro účely privatizace však byl celý bytový fond OKD ohodnocen a prodán za částku mnohonásobně nižší, pouze 1,79 mld. Kč. Z tohoto jednoduchého srovnání je nepochybné, že jen ve vztahu k bytovému fondu zde došlo k poskytnutí protiprávní státní podpory ve výši více než deseti miliard korun a stát prodal svůj podíl ve společnosti OKD hluboko pod tržní cenou.

Newsletter